Etienne Bervoets

Verslag Konvib vergadering 20-10-2020

Beste imker,

Gisterenavond heeft de rvb KonVIB via tele-conferencing vergaderd en via deze mailing breng ik u graag op de hoogte aangaande de uitkomsten.

Prof. Dirk Degraaf heeft zijn ontslag als voorzitter PC- bijen toegelicht.
Anne Verstockt heeft gevraagd om haar voor bepaalde tijd te ontlasten van haar taak als secretaresse. Dit vanwege drukke werkzaamheden zowel professioneel als privé. Wij hopen Anne snel terug te hebben in ons bestuur in voor haar minder hectische tijden.

LIB vzw biedt zijn cursussen aan voor elke afdeling KonVIB over geheel Vlaanderen zodat er uniform les kan gegeven worden. De betrokken auteurs zullen jaarlijks een soort van auteursvergoeding krijgen; betaling daarvan neemt LIB vzw op zich. LIB vzw zorgt ook voor de toegang tot het LIB online platform, zodat alle scholingsverantwoordelijken in Vlaanderen het benodigde materiaal kunnen downloaden. Vanaf 2021 zullen dus alle beginnerscursussen onder KonVIB in Vlaanderen uniform zijn, en dit gebaseerd op de eindtermen die uitgewerkt zijn binnen PC-bijen.

De volgende fase in onze visie en strategie werd verder uitgewerkt en we beschikken nu over een lijst met prioriteiten en actiepunten waaraan we de volgende periode willen werken. Dit kan het bestuur echter niet alleen. Daarom zoeken we nu medewerkers via provinciale rondvraag om aan deze projecten mee te werken.

KonVIB beschikt vanaf nu over een Facebookpagina. Je kan ook daar de laatste nieuwigheden vinden.

Dirk Awouters werd gevraagd een brief op te stellen die u eerdaags gaat bereiken via mailing, via onze website en onze Facebookpagina. In deze brief licht hij uw verzekering toe. Het is belangrijk om weten dat aangesloten verenigingen op provinciaal en lokaal niveau ook door deze verzekering gedekt zijn en Dirk zal eveneens meegeven hoe men deze verzekering kan aanspreken. Voor de geïnteresseerden kan ik melden dat de volledige polis online staat op onze website en via eenvoudige vraag per kerende ook kan bekomen worden vanuit ons secretariaat.

Omdat elke afdeling met het statuut van beroepsvereniging voor eind 2023 dient omgezet te worden naar vzw heeft KonVIB een deskundige benaderd om de betrokken afdelingen daarin te begeleiden. De kosten die hieraan verbonden zijn worden door de KonVIB gedragen. Ook imkersverenigingen die niet over een ondernemingsnummer beschikken (feitelijke verenigingen) zullen eveneens via dit proces kunnen omgezet worden naar vzw.

Het konVIB wil actief meewerken aan de verdelging van de Aziatische hoornaar en zal zijn medewerking en steun aanbieden onder de auspiciën van pc-bijen.

Ik hoop u bij deze voldoende geïnformeerd te hebben. Zeer binnenkort krijgt u van mij via de inmiddels vertrouwde  kanalen meer informatie over ons actieplan. Ik kan u verzekeren dat het ganse konVIB bestuur de neus in dezelfde richting heeft met maar één doel:  Er staan voor u. …en ik kan u beloven dat er hard wordt gewerkt.

Uw voorzitter

Philip

Europa kleurt rood: flink meer handtekeningen nodig om bijen te redden

Tegen maart 2021 zijn 1 miljoen handtekeningen nodig en moeten 7 landen hun quota halen. Lukt dat, dan moeten de Europese Commissie en het Europees Parlement onderzoeken of én hoe ze de eisen van de campagne Red Bijen en Boeren (zie hieronder) in wetgeving kunnen omzetten. Hoe het er nu voor staat?

https://www.velt.nu/nieuws/europa-kleurt-rood-flink-meer-handtekeningen-nodig-om-bijen-te-redden

Petitie voor de bijen

Brief van de voorzitter

Beste imker/ lid Konvib,
Graag laat ik u weten dat het Konvib bestuur enorm begaan is met u als lid.

We hebben allemaal een zware periode achter de rug, toch bleef het bestuur niet stilstaan, via tele-conferencing hebben we ons werk verdergezet.

Net voor de lock-down heb ik, voorzitter, u beloftes gedaan! Die wil ik, en zal ik blijven nakomen. Transparantie en met u als imker rekening houden was daarvan een onderdeel.

Omdat we niet voorbarig willen zijn, werken we onze zaken eerst degelijk uit voor we ermee naar buiten komen. Dankzij uw input kunnen we nu met  enkele zaken naar buiten komen.

Daarom wil ik u met fierheid de stand van zaken toelichten….

Wij hebben dit jaar na prospectie van een aantal verzekeringen, een overkoepelende verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen afgesloten voor alle konvib leden.

(De voorwaarden van deze verzekering kan u terug vinden op de website van het konvib – TABBLAD KONVIB).

 Doordat we deze verzekering hebben afgesloten, wat toch een serieuze kostprijs met zich meebrengt ( +/- 4€ per lid), kunnen alle provinciale en plaatselijke bonden hun verzekering dienaangaande vanaf nu opzeggen..

Nu de afdelingen geen extra verzekering meer hoeven af te sluiten voor activiteiten, komt er bij elke bond een aanzienlijk bedrag vrij waardoor ze wat meer armslag krijgen voor hun leden. En dit ongeacht welk statuut de afdeling heeft.

Wie regelmatig op de website gaat kijken, zal opgemerkt hebben dat we onze website hebben vernieuwd.

Tijdens één van de voorgaande Algemene vergaderingen werd voor de vernieuwing van de website rond de 20.000€ voorzien. Met grote trots mag ik u melden dat we nu over een nieuwe website beschikken, volledig belangeloos gebouwd door één van onze leden, en dan dus ook voor een verwaarloosbare fractie van het hierboven genoemde bedrag.

Ondertussen wordt ook de nieuwe ledenadministratie aan de nieuwe website gekoppeld. Ook dat zal straks een serieuze kostenbesparing en eenvoud bij ingaven opleveren. Door kostenbesparend te werken kunnen we gaan nadenken over projecten te uwen voordeel.

Voortaan zal er aan diverse projecten gelijktijdig worden gewerkt.

Deze projecten zijn de topics die naar voor werden gebracht door u als imker. We gaan in een later stadium communiceren over welke projecten het precies gaat. Ieder project zal gedragen worden door een Konvib bestuurslid. Hij zal hiervoor een beroep doen op u!

Dus als jij wil meewerken aan één van onze talrijke topics, mag je me hiervoor contacteren (voorzitter@konvib.be).

Momenteel is onze grootste bezorgdheid de  opkomst van de Aziatische hoornaar.

We horen over heel wat mogelijkheden spreken om de nesten op te sporen. Zelf diende ik twee jaar geleden een dossier in om nesten op te sporen via een GPS-tracker. Het probleem was toen, en nu nog steeds, de betrouwbaarheid van dergelijk systeem. Tot heden vraag ik nog steeds bij de leverancier naar praktische casestudy’s, die ik nog niet heb ontvangen. Je moet weten dat de zender(antenne) die op een hoornaar dient gekleefd te worden 0,2 gram weegt, wat een enorm gewicht is.

Drones kunnen worden uitgerust met een warmtecamera. Maar al snel merkt men dat de hoornaarswarmte verloren gaat in tal van strooi-warmtebronnen zoals zonnereflectie op tal van voorwerpen.

Een bewezen methode voor het opsporen van nesten is de Jersey methode. Deze methode zijn we aan het uitwerken en zullen we u zo snel mogelijk bezorgen. Het Konvib bestuur wil zowel de imker als gans de bevolking beschermen tegen de Aziatische hoornaar en zal het ministerie vragen  te helpen.

Wat de scholing en vorming betreft werken we met onze collega’s en het ministerie samen aan degelijke eindtermen.

We blijven hard werken om u een mooi, verzorgd en degelijk maandblad aan te bieden. Vermoedelijk heeft u al wat verandering opgemerkt, maar in de toekomst zal het tijdschrift u verrassen met degelijk onderbouwde artikels. Ben jij iemand die graag wil deel uitmaken van onze redactie? Contacteer voorzitter@konvib.be

Ergens in mijn intro sprak ik over een enorme fierheid….

Uiteraard houdt het bij deze stand van zaken niet op…. Het Konvib bestuur zal zich blijven inzetten en verder werken aan die zaken die u als imker/lid kenbaar hebt gemaakt.

Ik zou u dan ook als vriend willen vragen om mij jouw wensen en/of voorstellen kenbaar te maken! Je mag me mailen (voorzitter@konvib.be) of bellen/sms’n/whatsapp (0475-627987)

Vanwege het bestuur en mezelf hopen wij op jouw input en wensen we je het allerbeste.

Philip (voorzitter)

Nieuwe melding Aziatische hoornaar in Leuven

De afgelopen dagen nog twee nieuwe locaties waar de Aziatische hoornaar is waargenomen in Leuven.

Eentje tot alle verbazing op de Oude Markt, zie melding. De hoornaar werd aangetrokken door de terrasjes. De horeca uitbater heeft intussen al zijn collega’s opgetrommeld en zij houden een oogje in het zeil.

De tweede hoornaar werd waargenomen aan de andere kant van de stadskern, dicht bij het station, zie melding. De rechte afstand tussen de bijenkasten aan de Wijnpers en deze laatste waarneming is 2150 m. Goed mogelijk dat het allemaal hoornaars uit dezelfde kolonie zijn, want ze kunnen tot 2000 m van het nest jagen.

Raymond Lambie overleden

Met spijt moeten we meedelen dat in de nacht van 21 op 22 juli Raymond (Johan) Lambie plots overleden is.  Raymond was voorzitter van de imkerbond Lieteberg Zutendaal.

Raymond was amper 67.  Wij bieden zijn familie en vrienden ons diep medeleven aan.  We zullen hem missen als bestuurslid van de L.I.B. ,  maar ook als een goeie vriend en deskundige imker.

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/07/22/raymond-lambie-bezieler-van-onder-andere-blotenvoetenpad-plots/

Newsflash: Nieuwe haarden van Amerikaans en Europees vuilbroed

18 juni 2020.  Zowel Amerikaans als Europees vuilbroed zijn beide aangifteplichtige bijenziekten. Als een verdacht bijenvolk besmet blijkt te zijn, wordt een beschermingsgebied met een straal van 3 km rond de uitbraak afgebakend. Binnen het beschermingsgebied is het verboden bijen te vervoeren en worden de andere volken onderzocht om eventuele besmettingen te kunnen opsporen. De bijen en het materiaal van de imker mogen het beschermingsgebied niet verlaten.

In de provincies Luxemburg en Namen werden 2 nieuwe haarden gevonden van Amerikaans vuilbroed. In de provincie Henegouwen en op de grens van de provincies Henegouwen en Namen werden 3 nieuwe haarden van Europees vuilbroed ontdekt. Op de foto is een overzicht van de haarden van Amerikaans en Europees vuilbroed (rode kringen) in België weergegeven. Voor meer informatie en de exacte locatie van de schutkringen kan u hier terecht op de website van het FAVV.

Opening expo De Bijenwoning, Bijen en Imkers, Vroeger en Nu

Eindelijk is het zover ! Onze expo “De Bijenwoning, Bijen en Imkers, Vroeger en Nu” mag openen voor het publiek van dinsdag 9 juni 2020 tot en met zondag 13 september. Jullie worden van harte uitgenodigd om deze boeiende expo te bezoeken op een tijdstip dat jullie past, telkens na afspraak.

Wegens corona maatregelen is het Stedelijk Museum Aarschot te bezoeken na afspraak, via telefoon (016/568451) of via mail (museum@aarschot.be). ‘t Bruine Café en Toerisme Aarschot zijn voorlopig nog gesloten tot verdere versoepelingen van de maatregelen.
Het stedelijk museum is gratis toegankelijk:

di tot vr 9u-12u & 13u-16u30
za en zo 14u-18u
gesloten op maan- en feestdagen

Op dit moment hebben we nog geen zicht op andere mogelijke activiteiten.
 


Expo De Bijenwoning

Van 9 juni 2020 tot en met zondag 13 september 2020 loopt in het Stedelijk Museum van Aarschot onze moderne tentoonstelling over De Bijenwoning van toen en nu. Wilde bijen, honingbijen en wespen hebben namelijk elk hun eigen manier van huisvesting (nesten, hangkorven, kasten). De evolutie van de bijenwoning zal uit de doeken worden gedaan met een interactieve tentoonstelling van materialen, foto’s en filmpjes van vroeger en nu. In het museum zullen verschillende types bijenwoningen te zien zijn, alsook een volledig bevolkte bijenkast met moderne monitoring.