Verslag Konvib vergadering 20-10-2020

Beste imker,

Gisterenavond heeft de rvb KonVIB via tele-conferencing vergaderd en via deze mailing breng ik u graag op de hoogte aangaande de uitkomsten.

Prof. Dirk Degraaf heeft zijn ontslag als voorzitter PC- bijen toegelicht.
Anne Verstockt heeft gevraagd om haar voor bepaalde tijd te ontlasten van haar taak als secretaresse. Dit vanwege drukke werkzaamheden zowel professioneel als privé. Wij hopen Anne snel terug te hebben in ons bestuur in voor haar minder hectische tijden.

LIB vzw biedt zijn cursussen aan voor elke afdeling KonVIB over geheel Vlaanderen zodat er uniform les kan gegeven worden. De betrokken auteurs zullen jaarlijks een soort van auteursvergoeding krijgen; betaling daarvan neemt LIB vzw op zich. LIB vzw zorgt ook voor de toegang tot het LIB online platform, zodat alle scholingsverantwoordelijken in Vlaanderen het benodigde materiaal kunnen downloaden. Vanaf 2021 zullen dus alle beginnerscursussen onder KonVIB in Vlaanderen uniform zijn, en dit gebaseerd op de eindtermen die uitgewerkt zijn binnen PC-bijen.

De volgende fase in onze visie en strategie werd verder uitgewerkt en we beschikken nu over een lijst met prioriteiten en actiepunten waaraan we de volgende periode willen werken. Dit kan het bestuur echter niet alleen. Daarom zoeken we nu medewerkers via provinciale rondvraag om aan deze projecten mee te werken.

KonVIB beschikt vanaf nu over een Facebookpagina. Je kan ook daar de laatste nieuwigheden vinden.

Dirk Awouters werd gevraagd een brief op te stellen die u eerdaags gaat bereiken via mailing, via onze website en onze Facebookpagina. In deze brief licht hij uw verzekering toe. Het is belangrijk om weten dat aangesloten verenigingen op provinciaal en lokaal niveau ook door deze verzekering gedekt zijn en Dirk zal eveneens meegeven hoe men deze verzekering kan aanspreken. Voor de geïnteresseerden kan ik melden dat de volledige polis online staat op onze website en via eenvoudige vraag per kerende ook kan bekomen worden vanuit ons secretariaat.

Omdat elke afdeling met het statuut van beroepsvereniging voor eind 2023 dient omgezet te worden naar vzw heeft KonVIB een deskundige benaderd om de betrokken afdelingen daarin te begeleiden. De kosten die hieraan verbonden zijn worden door de KonVIB gedragen. Ook imkersverenigingen die niet over een ondernemingsnummer beschikken (feitelijke verenigingen) zullen eveneens via dit proces kunnen omgezet worden naar vzw.

Het konVIB wil actief meewerken aan de verdelging van de Aziatische hoornaar en zal zijn medewerking en steun aanbieden onder de auspiciën van pc-bijen.

Ik hoop u bij deze voldoende geïnformeerd te hebben. Zeer binnenkort krijgt u van mij via de inmiddels vertrouwde  kanalen meer informatie over ons actieplan. Ik kan u verzekeren dat het ganse konVIB bestuur de neus in dezelfde richting heeft met maar één doel:  Er staan voor u. …en ik kan u beloven dat er hard wordt gewerkt.

Uw voorzitter

Philip