Het belang om uw contactgegevens door te geven.

Beste leden van konVIB, het is uiterst belangrijk voor ieder konVIB lid om uw emailadres en telefoonnummer kenbaar te maken aan de verantwoordelijke(n) van uw afdeling die toegang hebben tot de ledenadministratie om uw gegevens up to date te houden om volgende redenen:
  • Aangesloten konVIB leden met een emailadres kunnen een advertentie plaatsen in het luik vraag&aanbod op onze website, zo niet kan je alleen advertenties bekijken.
  • Aangesloten konVIB leden met een emailadres hebben vanaf 2020 de mogelijkheid om het konVIB maandblad ofwel fysiek, ofwel digitaal te kunnen lezen.
  • Bij het LIB is het voor cursisten noodzakelijk een emailadres te benutten daar de examens digitaal worden afgelegd.
  • Verdere programma’s die in de nabije toekomst zullen worden ontwikkeld hebben net zoals bv de konVIB ledenadministratie steeds een inlog nodig, (altijd inloggen met je emailadres)
  • konVIB leden zonder een email adres kunnen van konVIB geen e-mails ontvangen daar communicatie wordt gedaan door konVIB via email, noch gebeld worden per telefoon indien uw telefoonnummer onbekend is.
konVIB benut uw email adres of telefoon slechts enkel door te communiceren tussen konVIB en uzelf. konVIB zal nooit leden gegevens kenbaar maken aan derden onder eender welke vorm dan ook.
Dat staat trouwens in de verplichte GDPR wetgeving die konVIB moet naleven. U kan hiervoor het privacy beleid inkijken op onze website.
 
Voorzitter Philip Duts