Verslag bestuursvergadering van 7 maart 2022

Beste leden en sympathisanten,

Op 7 maart hadden we een bestuur overleg via teleconferentie. Samen met u zijn we blij dat het ook weer fysiek mag, maar nodeloze en dure verplaatsingen proberen we toch uit de weg te gaan.

Ik breng u graag op de hoogte van de besproken punten.

 • Vanaf heden zal het ingeven van leden enkel mogelijk zijn als ook de aantal volken wordt opgegeven. Dit is een noodzakelijke maatregel, omdat we het aantal bijenvolken per aangesloten lid aan de overheid moeten doorgeven. Op de AV in het najaar en in het maandblad van juni zal nogmaals meegedeeld worden dat alle lidgelden voor 2023 moeten binnen zijn voor eind december. Door de hoge kosten zal geen nazending meer plaatsvinden aan laatbetalers.
 • In 2023 zal Honeybee Valley marktonderzoek doen bij verschillende zaadmengsel leveranciers. Er werd ons de vraag gesteld vanuit een bedrijf om ook zaadmengsels te mogen leveren. Omdat we zeker willen zijn van de kwaliteit zal Dirk Awouters bij hen een mengsel bestellen om nog dit jaar uit te proberen. Wordt vervolgd !
 • Bedrijven die flyers met commerciële intentie willen meezenden met ons maandblad, zullen vanaf nu een herrekende vergoeding daarvoor moeten betalen, die conform is met deze van de adverteerders in ons maandblad zelf. Ria en Dirk zorgen hier voor een correcte prijszetting.
 • Om de communicatie tussen redactie en bestuur te kanaliseren, zal Erwin fungeren als spreekbuis van de redactie in het bestuur en omgekeerd. Ten belopen van april komt de redactieraad samen. We lanceren ook langs deze weg een oproep om de redactieraad te versterken met nieuwe leden.
 • Er wordt tevens gekeken naar de mogelijkheid om het aantal pagina’s in de verschillende edities flexibeler te maken, zodat de redactie autonoom kan beslissen om eventueel bijkomende bladzijden in te plannen (bv. 32 naar 36 blz), in functie van het aantal binnengekomen seizoensgebonden artikels. Vanaf heden zal ook het Vlaamse Departement Landbouw ons maandblad toegestuurd krijgen.
 • Een nieuwe maandblad realisatieplanning zal voorgesteld worden, zodat de drukker iets vroeger onze teksten krijgt; waardoor we het maandblad de eerste dag(en) van de maand in uw bus kunnen krijgen.
 • Ikzelf heb al enkele fijne gesprekken gehad met Mvr. Lapage van de scholing van het Vlaamse Departement Landbouw (NAVO). Mvr. Lapage heeft vanaf 1 januari de plaats ingenomen van Jean Steenberghen die vanaf heden kan genieten van een welverdiende pensionering. Ik wil bij deze Dhr. Steenberghen in ons aller naam bedanken voor de fijne jaren van samenwerking.
 • Erwin en ikzelf hebben ondertussen een audit gehad met E&Y die aangesteld werden om de aanslepend problemen binnen het toezicht comité VBP door te lichten. We hopen met u dat hun rapport de situatie mede zal deblokkeren, zodat sommige van de door ons aangebrachte projecten niet langer on hold blijven; en dat wij kunnen verder werken aan de thema’s die voor ons allemaal, en dus ook voor de ganse sector, belangrijk zijn.
 • Onze volgende Algemene Vergadering wordt voorbereid en zal doorgaan op 7 mei e.k. om 09.00h ten huize Sorghvliet te St-Niklaas. 
 • De imkers die getroffen werden door wateroverlast in 2021 zullen zo snel mogelijk volkjes bekomen zodat ze terug in de running komen.
 • De KonVIB adviesprijs voor honing zal op de volgende AV worden bepaald.
 • Dirk Awouters zal zeer binnenkort de aangepaste prijs kenbaar maken voor de aansprakelijkheidsverzekering 2022 – 2023.
 • Er werd beslist om onze website te voorzien van een link naar elke aangesloten regionale entiteit, en de activiteiten aldaar aan te kondigen en niet meer rechtstreeks op de KonVIB website. We verdelen daarmee de werkbelasting naar verschillende webmasters toe en we vermijden op deze manier ook dubbele en soms tegenstrijdige informatie op de verschillende platforms.

Uw voorzitter,

Philip