Logo konvib-312

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Openbaar groen

From: Roger De Vos [mailto:roger.devos3 bij telenet.be]
Sent: dinsdag 23 november 2010 22:19
To: bijen bij cari.be
Subject: [bijen] artikel

 Onze Nederlandse vrienden hebben een interessant artikel geschreven.
En misschien kunnen volgende websites interessante lectuur opleveren voor onze leden. Ze werden geciteerd in een artikel over ‘openbaar groen en de betekenis voor bijen’, dat verscheen in het mei-nummer van het tijdschrift ‘Groencontact’ (uitgegeven door de VVOG = Vereniging Voor Openbaar Groen).

Ik citeer even het slot van dit artikel:
“. . . . Het bevorderen van bijen is een complex geheel dat vanuit verschillende maar samenhangende invalshoeken moet worden benaderd. Dit vraagt om een beleidsmatige aanpak. Duurzame drachtverbetering is onlosmakelijk gekoppeld aan planning, ontwerp en beheer. Honingbijen zijn te bevorderen door aanplant van allerlei bomen, heesters, vaste planten enz. Wilde bijen moeten het voornamelijk hebben van ecologisch beheer. De bijenstichting heeft een rapport (gratis te downloaden via www.bijenstichting.nl)  samengesteld met de voornaamste aandachtspunten voor het bevorderen van bijen. De voornaamste beheermaatregelen worden in dit rapport onder de aandacht gebracht. Tevens wordt er een lijst van drachtplanten gepresenteerd. Voor een volledig overzicht van alle bekende bijenplanten, inclusief bijenplantenkalender, wordt verwezen naar www.drachtplanten.nl. Op deze website staat ook een lijst met aandachtsoorten/ bijenplanten voor het ecologisch groenbeheer. . . .”


Dit zijn de websites:
www.bijenstichting.nl
www.drachtplanten.nl
www.ncbnaturalis.nl
www.bijenhouders.nl
www.biodiversiteit.nl
groetjes
roger d v


Van: Hans Laevens [mailto:hans.laevens bij skynet.be]
Verzonden: woensdag 24 november 2010 11:59
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: FW: [bijen] artikel

Dag Roger en allen,

Ik heb het artikel ook gelezen. Ter aanvulling hieronder nog een link naar een rapport van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie over ecosysteemdiensten in Vlaanderen. Vnl. hoofdstuk 10 (natuurlijke pollinatie) is voor ons, imkers, het lezen waard.

http://www.lne.be/themas/beleid/milieueconomie/waardering-van-baten-en-schaden/eindrapport-anb-studie-esd-in-vlaanderen/view?searchterm=bijenteelt

Groeten,

Hans