Logo konvib-312

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Clothianindine

Van: Erik Goris (telenet) [mailto:erik.jjm.goris bij telenet.be]
Verzonden: dinsdag 28 oktober 2008 11:54
Aan: 'Germain Van Deursen'; bijen bij cari.be
Onderwerp: [bijen] RE: Aktuele info !

Dag Germain,

Volgens de verschillende documentatie die we in Duitsland hebben gekregen is de werkzaam bestanddeel  Clothianindin verantwoordelijk voor de milieuramp die zich deze zomer heeft afgespeeld.  Maiszaad zou met deze stof zijn behandeld om het aanvreten van de insecten tegen te gaan. Toch het was nogal droog weer en het stof dat( gemaakt is heeft moleculen van dit gift mee gevoerd en over het land verspreid. Tussen Bad Krozingen en Rastatt  dat is zo'n 120 km van elkaar, is er geen insect meer te vinden. Daar dit gebied langs de grens met Frankrijk loopt, is er een even grote schade in Frankrijk vast te stellen.

Ter vergelijking met Vlaanderen zou dit betekenen van Antwerpen tot aan de kust geen insect meer te bespeuren.  Dat is toch hallucinant niet?

Het feit dat dergelijk ramp kan worden veroorzaakt van door een middel dat aan het zaad kleeft en in het stof opgenomen en daarna zich verspreid toont de giftigheid aan. Op bepaalde plaatsen was het zelfs niet mogelijk om het middel aan te tonen. De verdunning was te groot en toch bleef het middel zijn dodelijke werking behouden.

Erik

Van: David Van Delm [mailto:david.van.delm bij ardelis.info]
Verzonden: dinsdag 28 oktober 2008 13:09
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] RE: Aktuele info !

Erik,

Behandelen de boeren bij ons ook soms met een dergelijk product? Want mijn kasten staan vlak naast de mais.

David

Van: Erik Goris (telenet) [mailto:erik.jjm.goris bij telenet.be]
Verzonden: dinsdag 28 oktober 2008 13:16
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] RE: Aktuele info !

Dag David,

Het zijn niet de boeren die een dergelijk product gebruiken. Dergelijk product word in de zaadhandelende nijverheid als een quoting rond het zaad gelegd. Dit beschermt het zaad en later de plant die deze stof opneemt. Met gevolg dat ook deze stoffen in het stuifmeel te vinden zijn.

Van: David Van Delm [mailto:david.van.delm bij ardelis.info]
Verzonden: dinsdag 28 oktober 2008 14:52
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] RE: Aktuele info !

Erik,

Dus kan het zijn dat dergelijke catastrofe zich misschien ooit ook bij ons kan voordoen?

David

Van: Erik Goris (telenet) [mailto:erik.jjm.goris bij telenet.be]
Verzonden: dinsdag 28 oktober 2008 15:05
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] RE: Aktuele info !

Ja

Van: Werner Roelandts [mailto:roelandts.w bij telenet.be]
Verzonden: dinsdag 28 oktober 2008 18:44
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] RE: Aktuele info !

Juist, ja

Van: Kreydt [mailto:kreydt bij dommel.be]
Verzonden: dinsdag 28 oktober 2008 16:30
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: [bijen] *** PROBABLY SPAM *** RE: [bijen] RE: Aktuéle info !

  • Spijtig dat ik niet in zo'n gebied woon waar géén enkel insect meer leeft. Als fruitteler zou me dat enkele 100.000 Bfr's per jaar schelen, die ik anders zou moeten uitgeven om een fatsoenlijk fruit te telen. In Nevada waar de Amerikanen hun atoombommen testen leven nog een massa insecten dus
  • De problemen met Clothianindin in Duitsland werden veroorzaakt door een nieuw type pneumatisch zaaimachine. Door de weersomstandigheden was de grond te hard om de zaadjes 'in' de grond te schieten en ze werden ofwel weggeslingerd of vergruist, met de bekende gevolgen. De paniek reactie om het product te verbieden is ondertussen weer te niet gedaan mits ze niet meer met deze zaaimachines  worden gezaaid. Of de actieve stof in het stuifmeel terecht komt is van secundair belang omdat het alleen gebruikt wordt bij zaden van 2 jarige gewassen ( bieten ) die het eerste jaar gerooid worden en dus niet in bloei komen.
  • Erik schrijft: Op bepaalde plaatsen was het zelfs niet mogelijk om het middel aan te tonen. De verdunning was te groot en toch bleef het middel zijn dodelijke werking behouden. En toch weet men dat het Clothianindin is. Weinig geloofwaardig als je het mij vraagt. Of het moet de homeopathische werking zijn. Vraag maar eens bij het voedselagentschap hoeveel atomen nodig zijn om een stof te detecteren.

 

Van: Erik Goris (telenet) [mailto:erik.jjm.goris bij telenet.be]
Verzonden: dinsdag 28 oktober 2008 19:15
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] *** PROBABLY SPAM *** RE: [bijen] RE: Aktuele info !

Zo onder

Van: Kreydt [mailto:kreydt bij dommel.be]
Verzonden: dinsdag 28 oktober 2008 16:30
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: [bijen] *** PROBABLY SPAM *** RE: [bijen] RE: Aktuele info !

  1. Spijtig dat ik niet in zo'n gebied woon waar géén enkel insect meer leeft. Als fruitteler zou me dat enkele 100.000 Bfr's per jaar schelen, die ik anders zou moeten uitgeven om een fatsoenlijk fruit te telen.

Zo'n redenering beschouw ik als misdadig. Ze is gericht op eigenbelang en is gespeend van elke vorm van ethiek. Respect voor de natuur en de mens zijn in dergelijke redeneringen ver te zoeken. Daarenboven is deze redenering zeer kortzichtig. De dag dat er geen insecten meer zijn valt het hele ecosysteem MET DE FRUITBOMEN incluis in elkaar. Gelukkig komen mensen met zo'n redenering andere tegen en gelukkig meer en meer.

In Nevada waar de Amerikanen hun atoombommen testen leven nog een massa insecten dus .
Als fruitkweker zou je moeten weten dat je appelen met appelen moet vergelijken en peren met peren. Zenuwgif en straling kan je met elkaar niet vergelijken. straling werkt in op de celstructuur. Daar is van aangetoond dat insecten zich ertegen kunnen weerstaan. Zenuw gif daar is geen kruid tegen gewassen. Hierbij worden de receptoren geblokkeerd zodat er geen signalen meer kunnen worden door gegeven.

  1. De problemen met Clothianindin in Duitsland werden veroorzaakt door een nieuw type pneumatisch zaaimachine. Door de weersomstandigheden was de grond te hard om de zaadjes 'in' de grond te schieten en ze werden ofwel weggeslingerd of vergruist, met de bekende gevolgen. De 'paniek reactie' om het product te verbieden is ondertussen weer te niet gedaan mits ze niet meer met deze zaaimachines  worden gezaaid. Of de actieve stof in het stuifmeel terecht komt is van secundair belang omdat het alleen gebruikt wordt bij zaden van 2 jarige gewassen ( bieten ) die het eerste jaar gerooid worden en dus niet in bloei komen.

Deze informatie is reeds een tijdje achterhaald. Intussen heeft Bayer toegegeven dat er iets niet in orde was met het lot waarmee deze ecologische ramp is gebeurd en een gigantische som in een fonds gestopt. Deze ramp is geen alleenstaand feit. Ook reeds in Italië en in Frankrijk heeft het zelfde zich voorgedaan. Daar ging het niet over 'een nieuw type pneumatisch zaaimachine'

  1. Erik schrijft: Op bepaalde plaatsen was het zelfs niet mogelijk om het middel aan te tonen. De verdunning was te groot en toch bleef het middel zijn dodelijke werking behouden. En toch weet men dat het Clothianindin is. Weinig geloofwaardig als je het mij vraagt. Of het moet de homeopathische werking zijn. Vraag maar eens bij het voedselagentschap hoeveel atomen nodig zijn om een stof te detecteren.

Nadat de ecologische ramp heeft plaats gehad heeft men twee dingen gedaan. In het centrum van de ramp stalen genomen en zo stelselmatig naar de randen. In het centrum was het zeer goed aantoonbaar. Naar de randen toe minder tot op enkele plaatsen niet meer.

Daarna is men proeven gaan doen in labo. En het men is tot de bevinding gekomen dat reeds bij enkele honderden PPB (parts per biljon) de werking er nog steeds is. Enkele honderden PPB is nauwelijks nog aan te tonen. En het gaat in deze niet over atomen maar over moleculen.

Van: yves mostien [mailto:ym070752 bij scarlet.be]
Verzonden: dinsdag 28 oktober 2008 19:45
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] *** PROBABLY SPAM *** RE: [bijen] RE: Aktuele info !

v.w.b. de fruitbomen: jij hebt zeker de video niet gezien van de streek in China (ik dacht rond Peking) waar ook geen enkel insect meer is door het overdreven gebruik van pesticiden e.d. De fruittelers moeten daar nu het stuifmeel handmatig verzamelen en daarna met pluimpjes elke bloem bevruchten. Zie jij dat zitten?

Yves Mostien
5 DB

www.tbrabantsbieke.be

Van: Germain Van Deursen [mailto:gvand bij pandora.be]
Verzonden: dinsdag 28 oktober 2008 18:56
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] *** PROBABLY SPAM *** RE: [bijen] RE: Aktuele info !

Mijnheer Kreydt Schrijft :

1)    Spijtig dat ik niet in zo'n gebied woon waar géén enkel insect meer leeft. Als fruitteler zou me dat enkele 100.000 Bfr's per jaar schelen, die ik anders zou moeten uitgeven om een fatsoenlijk fruit te telen. In Nevada waar de Amerikanen hun atoombommen testen leven nog een massa insecten dus .
Ga eens ter plaatse kijken naar Tsjernobil hoe de mensen ginds liggen te kreveren , hoe de baby's geboren worden ......en wie vooral vergeet zijn verantwoordelijkheid te nemen ! 
2)    De problemen met Clothianindin in Duitsland werden veroorzaakt door een nieuw type pneumatisch zaaimachine. Door de weersomstandigheden was de grond te hard om de zaadjes 'in' de grond te schieten en ze werden ofwel weggeslingerd of vergruist, met de bekende gevolgen. De 'paniek reactie' om het product te verbieden is ondertussen weer te niet gedaan mits ze niet meer met deze zaaimachines  worden gezaaid. Of de actieve stof in het stuifmeel terecht komt is van secundair belang omdat het alleen gebruikt wordt bij zaden van 2 jarige gewassen ( bieten ) die het eerste jaar gerooid worden en dus niet in bloei komen.
- Wat gebeurt er met die zo geteelde bieten denk je ?
- Wat gebeurt met het stuifmeel van eenjarige (on)-kruiden die in het behandelde  perceel-gewas groeien die wel in hetzelfde jaar bloeien ?

Toch nog een paar vraagjes :
- wat is het effect op korte en-of lange termijn van het gebruik van deze produkten op het leven op aarde ?  
- wie kwam er ooit achter was door de samenloop van omstandigheden deze praktijk nu niet aan het licht gekomen ?
- wat zullen de gevolgen zijn als het op een andere manier toegepast wordt ?
- wie gaat de bestuiving van uw bloemetjes verzorgen ?
- hoe denk je die schakel in de kringloop van het ecosysteem te vervangen ?
- hoeveel fauna en flora zal eveneens verdwijnen indien alle insectenleven ( dus ook de bijen )  onmogelijk gemaakt is ?
- wat zal het effect zijn onrechtstreeks of rechtstreeks op het leven van de mens ?
- welke nieuwe ziekten komen er na Alzheimer , Parkinson ..... waar diezelfde smeerl....... dan terug bakken geld aan verdienen met de medikamenten die ze op de markt brengen waar die slachtoffers alleen nog wat langzamer mee kreveren ?
- waar zit het voedselagentschap ? NU !
- wie gaat uw fruit willen indien ze weten waarom en hoe alle insectenleven  in een wijde omtrek vernield is en het leven onmogelijk gemaakt ?
- waar wordt uw fruit nu verkocht ?
- wat let u om nu naar ginds te verhuizen ?

Ik vind het heel jammer dat het altijd de verkeerde onschuldige mensen zijn die slachtoffers worden ! Al eens aan gedacht ?

Sorry als ik wat te hard ga !

Waar of niet waar ?

Vijf jaar na het verdwijnen van de bijen van deze aarde zal ook de mens verdwijnen " Aristoteles "

Toch denk ik  dat we als mensheid op een gevaarlijk punt gekomen zijn als het over het voortbestaan gaat van het leven op deze aarde !

De vraag is dan ook : ZIJN WE VANDAAG AL TE VER ? KAN HET NOG KEREN ?

Ik zou zeggen sterkte , denk ook  eens aan hen die na ons zullen komen en aan de problemen waar die mensen zullen mee te maken krijgen !

Groeten

Germain

Van: de roeck ghislain [mailto:gderoeck bij euphonynet.be]
Verzonden: dinsdag 28 oktober 2008 19:54
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] RE: Aktuele info !

Niet bang worden, David. De mijne zijn ook omringd met veel mais (en gelukkig ook veel andere dingen) en ik had tot nu toe geen problemen.

Zoals ik al vroeger schreef: Bayer beweert dat er in België « slechts 3 à 5 % van de uitgezaaide mais met imidacloprid omhuld is. Ik weet niet welk percent geldt voor Clothianidine en Thiamethoxam (twee andere systemische insecticiden uit de familie van de neonicotinoiden).
Het ongeluk in Baden-Wurttemberg is veroorzaakt met de reusachtige pneumatische zaaimachine en zou te wijten zijn aan de slechte adhesie van het gif rond de zaden. Dat veroorzaakte een stofwolk van Clothianidine die zich gaan neerzetten is in de bevlogen bloemen en op de planten waarop bijen en andere insecten water gaan halen. Bayer betaalde aan de imkers twee miljoen euro schadevergoeding. Dit soort 'ongelukken' kwamen verleden jaar en dit jaar ook in Italië voor waardoor het gebruik van die producten daar voorlopig verboden zijn. Ook in Frankrijk waren er al ongelukken met deze machines. Ik weet niet of deze ook in België gebruikt worden. Indien niet zouden we op onze beide oren moeten kunnen slapen. Maar geef toe als dit zo vaak gebeurt, dan is er toch een probleem en wellicht niet met de machines alleen!

Helaas staken vandaag in Amerika, als gevolg van een verklaring tijdens een congres, geruchten de kop op als zou onderzoek aan de universiteit van Florida aantonen dat 5 ppb imidacloprid (Gaucho, Confidor, ) kan leiden tot 70% sterfte van de larven als hun voedsel imidacloprid bevat. Het is een beetje een rare manier van de dingen uit te drukken, maar ik kan het niet anders vertalen. Dit 'nieuws' op BEE-L heeft de voor- en tegenstanders van de risicotheorie rond deze stoffen opnieuw in de pen gejaagd. Het pro-imidaclopridkamp wacht op de officiële publicatie van de resultaten en verwijt de contra's geloof te geven aan geruchten. Helaas voor hen is er al een eerste krant met meer details naar buiten gekomen en dat ziet er voor ons bijen niet goed uit (en zeker niet voor de Amerikaanse die niet enkel met de actieve stof op mais geconfronteerd worden, maar ook op appels, grapefruit, enz., zelfs door insecten aangetaste esdoorns worden ermee ingespoten). Meer info hierna:
http://www.palmbeachpost.com/search/content/business/epaper/2008/10/21/a8c_beeresearch_1022.html
In essentie komt het erop neer dat aangetoond zou zijn dat imidacloprid dat via de sapstroom in het stuifmeel (en de nectar) komt, de larven inderdaad kan doden vanaf dus 5 ppb. Het was precies dat aspect dat niet uitgewerkt is in het herkenningsdossier van imidacloprid dat Bayer ook bij ons ministerie van Volksgezondheid neerlegde (zie themanummer 'Bijengezondheid' van de Kon.VIB. Dat gegeven was ook een element voor de Franse Raad van State om het gebruik van het product op te schorten in Frankrijk in 2004.

Deze zaak komt nu beslist in een stroomversnelling, maar blijf eraan denken dat alles een kwestie van hoeveelheden is en vermits wij tot nog toe enkel met imidacloprid op mais geconfronteerd worden , ik heb het nu even niet over de persistentie van de stof in de bodem met mogelijk kwade gevolgen voor nectar en stuifmaal bij nateelten van graan als mosterd en phacelia is het risico beperkt, toch zeker in gebieden met voldoende andere nectar- en stuifmeelbronnen. Helaas komt weldra, ook in België koolzaad aan de beurt.
Beste groeten toch,

Ghislain.

Van: Kreydt [mailto:kreydt bij dommel.be]
Verzonden: dinsdag 28 oktober 2008 21:57
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: [bijen] *** PROBABLY SPAM *** RE: [bijen] *** PROBABLY SPAM *** RE: [bijen] RE: Aktuele info !

Erik, het spijt me dat ik zo op je tenen getrapt heb, dat je een woordenschat moest gebruiken die niet zou misstaan bij een rechtszaak.

  1. Een beetje ironie is je blijkbaar vreemd.   'Géén enkel' insect is zo-wie-zo uit de lucht gegrepen want als er ergens een niche vrij komt, is dat gespuis er als de kippen bij om het te veroveren. Overdrijven kan maar je moet het toch met mate doen anders wordt het lachwekkend. De laatste overlevende mens zal toch opgevreten worden door een insect dus maak je daarover geen zorgen. Over de radioactieve straling heb je overschot van gelijk ( appelen en peren ) maar in een niet zolang verleden werd in de landbouw wel andere zaken op de insecten losgelaten dan de vrij onschuldige pesticiden van vandaag. En toch is die rotzooierij er nog steeds!
  2. Bayer heeft niets toegegeven, maar om van het gemekker af te zijn ( imago schade ) heeft ze aan alle imkers die zich gedupeerd voelden, een sommetje betaald met als voorwaarde dat ze hun mond moesten houden.
  3. De problemen die zich in Frankrijk en Italië voordeden zijn opgeblazen ( ook de problematiek van gen-mais ) door 'Farine de France' om Monsanto een loer te draaien. Hiervoor heeft ze zelf een actie groep (de naam ontschiet me, maar omdat je het aanhaalt, moet je maar eens kijken naar uw bron , 9 / 10 is het deze groep ) gefinancierd, die een gretig oor kreeg in de pers omdat er voor een krant, niets beter is dan doem - denkerij. ( kijk de cv's  maar eens na, ze staan op het internet. Alle  bestuursleden en 'onafhankelijke' wetenschappers hebben op de loonlijst gestaan van Farine de France )

Ja, ik heb die uitzending gezien waar een boer zijn nash's met de hand bestoof.  Het ging hier niet over ALLE insecten maar over één specifiek insect dat normaal voor de bestuiving zorgde.  En ja dat vind ik ook spijtig. En zo vind ik het ook spijtig dat fruit met een héél klein vlekje schurft ( algemeen voorkomende schimmel bij appelen ) op de schil, gewoon waardeloos is omdat jij en alle anderen alleen mooi fruit wilt. Maar dan een boer met alle zonden van Israel opzadelen, omdat hij spuit, moet toch kunnen.

Van: Erik Goris (telenet) [mailto:erik.jjm.goris bij telenet.be]
Verzonden: woensdag 29 oktober 2008 0:32
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] RE: Aktuele info !

Ben je wel zeker dat je imker bent? En weet je al dat bijen tot de zelfde groep hoort als de andere insecten die je 'gespuis' en 'rotzooi' heet?

Ik ben niet gauw op mijn tenen getrapt, maar zo veel onbegrip en egocentrisme verdienen een wederwoord. Ik heb ook op de loonlijst van Monsanto gestaan, juist daarom weet ik over wat ik spreek. Ik kon in eer en geweten mijn medewerking aan dit bedrijf niet meer geven. Zo zijn er nog en ja ook wetenschappers.

Bayer heeft niets toegegeven, maar om van het gemekker af te zijn ( imago schade ) heeft ze aan alle imkers die zich gedupeerd voelden, een sommetje betaald met als voorwaarde dat ze hun mond moesten houden.
Blijkbaar blijf je deze desinformatie volhouden. Er is een fonds opgericht om de schade die er is gemaakt te betalen.
De problemen die zich in Frankrijk en Italië voordeden zijn opgeblazen ( ook de problematiek van gen-mais ) door 'Farine de France' om Monsanto een loer te draaien. Hiervoor heeft ze zelf een actie groep (de naam ontschiet me, maar omdat je het aanhaalt, moet je maar eens kijken naar uw bron , 9 / 10 is het deze groep ) gefinancierd, die een gretig oor kreeg in de pers omdat er voor een krant, niets beter is dan doem - denkerij. ( kijk de cv's  maar eens na, ze staan op het internet. Alle  bestuursleden en 'onafhankelijke' wetenschappers hebben op de loonlijst gestaan van Farine de France )
Dan heb je de info die ik meegaf rond dit probleem niet goed gelezen. Als er (beroeps) imkers zijn die hun hele opbrengst van een heel jaar moeten laten vernietigen omdat er stuifmeel van GEEN Mais in gevonden is, dan is er niets opgelost. De uitspraak is gedaan door een rechtbank in Duitsland.

Van: peter de waele [mailto:dewaele_peter bij msn.com]
Verzonden: woensdag 29 oktober 2008 8:15
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] RE: Aktuele info !

Dag  Eric,

Is wel raar dat er enkel op deze omgevende plaats iets van geweten is ,misschien een beproeving van een nieuwe type van samenstelling van Clothianindin ofwat;.

peter

Van: David Van Delm [mailto:david.van.delm bij ardelis.info]
Verzonden: woensdag 29 oktober 2008 10:12
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] *** PROBABLY SPAM *** RE: [bijen] RE: Aktuele info !

Germain,

Je hebt 200% gelijk!
Ikzelf koop zoveel mogelijk BIO producten, en zelfs daar zitten ze nog niet zuiver...  maar toch al minder risicovol.
Ik ben gedegouteerd van de fruittelers hun praten alsof een insect nutteloos is. Het komt erop neer om te streven in evenwicht met de natuur en jazeker ik vind een appel met een defooke van eigen tuin het lekkerste.  Een perfecte 'gespoten' appel krijg ik gewoon niet binnen.  Ik snap dan ook niet dat daar nog mensen zijn die ze kopen, of zijn ze niet genoeg geïnformeerd??

Groeten,
David

Van: Roger De Croock [mailto:rdcroock bij pandora.be]
Verzonden: woensdag 29 oktober 2008 10:50
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] *** PROBABLY SPAM *** RE: [bijen] RE: Aktuele info !

Hallo
Het is niet dat ik Kreydt in het gelijk wil praten, integendeel.
Ook ik lust best een slecht ogende appel of groente waar er mee-eters opzaten, maar vraag dat een aan de doorsnee consument?
'Niet mooi geen waarde' in ontstaan in de jaren 50 en 60.
Niet mooi raak je op de markt en winkel niet aan de staatstenen kwijt en wat doen de telers voor hun boterham, je mag 2 maal raden ervoor zorgen dat ze mooi ogende producten voortbrengen.
En dat met middelen die beschikbaar en toegelaten zijn.
De consument bepaald dat door zijn koopgedrag.
Als morgen het mooi fruit en groente niet meer gekocht wordt zal overgeschakeld worden op iets dat wel gekocht wordt.
Het is dé mens, jij en ik, die de natuur aan het verpesten is; waar de mens verschijnt verdwijnt de natuur.
De mens denk wel God te zijn en wil alles naar zijn hand zetten.
Ik ben geen doemdenker maar heb je al eens de gevolgen overwogen als morgen er geen stroom meer uit het stopcontact komt?

beste groeten
rdc

Van: Erik Goris (telenet) [mailto:erik.jjm.goris bij telenet.be]
Verzonden: woensdag 29 oktober 2008 13:20
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] *** PROBABLY SPAM *** RE: [bijen] RE: Aktuele info !

Dit is de discussie van de kip of het ei.

Het is te eenvoudig om alles op de consumenten af te schuiven. Zoals je zegt het is begonnen in de jaren 50-60.

Het goed ogend fruit was duurder dan het ander. Er werden beter prijzen voor betaald. DE politiek die de boerenbonden in deze jaren voerde en de boeren en fruit telers instrueerde mag in dergelijke beschouwingen niet ontbreken.  Iets wat in deze niet belicht wordt is dat de fruitteler er alles aan deed om betere prijzen te bekomen en dus spuiten maar. Gesteun door de boeren bonden.  Het is trouwens ook van die periode dat 'de schaalvergroting' om 'rendabel' te zijn in zwang kwamen werd gepromoot. De boer met één koe en de fruitteler met een beperkte boomgaard moesten eruit.  Dat de consument daar op ingespeeld heeft is natuurlijk ook zo. Wat ik wil zeggen er is een systeem in gang gezet waar we toen en nu nog niet de totale gevolgen van zien. De sleutelwoorden waren en zijn, productie, rentabiliteit en consumptie. Met alle gevolgen vandien. Dit systeem is niet zo maar door de consument opgezet. Het is bedacht door mensen die dachten er zelf beter van worden. Zoals het in een gezond kapitalistisch systeem betaamt.

Zoals ik reeds bepleite, het is nodig dat er een mentaliteitsverandering op gang wordt gebracht. En dat is er hier en daar reeds. Er zijn winkels die onbespoten fruit op de markt brengen. Het is niet zo mooi maar het is gezonder. Langzaam begint ook de consument dit te begrijpen. We moeten gaan besteffen dat het niet altijd om centen en om productie moet gaan. Maar dat een gezonde omgeving en gezonde producten ook 'kapitaal' vertegenwoordigen.

Van: Kreydt [mailto:kreydt bij dommel.be]
Verzonden: woensdag 29 oktober 2008 17:51
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: [bijen] *** PROBABLY SPAM *** RE: [bijen] *** PROBABLY SPAM *** RE: [bijen] RE: Aktuele info !

Gedegouteerd, misdadig, egocentrisch, het kan niet op.

Voor alle duidelijkheid: Mijn bijenstal staat midden van mijn plantages ( 11 ha ) en ik heb nog nooit problemen gehad met vergiftiging ( Wel met desoriënterende bijen  door MCPA, een groeihormoon, wat onschuldig is voor insecten volgens de bijsluiter. Ik heb het dan ook nooit meer gebruikt. ) Ik ben wel bezig met insecten want ik weet ook dat, ondanks dat elke imker beweert dat de bijen de ideale bestuivers zijn, hommels, wilde bijen en vliegen 'de' betere bestuivers zijn voor de vroegbloeiende variëteiten. Alleen ben ik allergisch voor de groene schreeuwers die zich meestal laten manipuleren door groepen die alleen uit zijn op financieel gewin.
( voorbeeld; Het gat in de ozonlaag. Dit is ontdekt in 1958 ( het geofysisch jaar ) >>>   Groot drama >>> ongefilterde straling, DNA- modificaties, kanker enz. >>> Daar moet dringend wetenschappelijk onderzoek naar gebeuren want de mensheid is in gevaar>>>> Subsidies a volenté voor de academici Ook de industrie moet een graantje meepikken >>> de oorzaak van het gat is freon. Dus dat moet weg en alle ijskasten en koelinstallaties moeten op het stort en er moeten nieuwe aangekocht worden. Wat zei je?  Op het stort. Dat gaat zo maar niet>>>> nieuwe afval verwerkingsinstallaties. Enzo' .    Vragen; Is dat gat er niet altijd geweest? En is het nu dicht? Want je hoort er niets meer van. )
Ik ben fruitteler en om een verkoopbaar product op de markt te brengen moet ik pesticiden gebruiken. Is dat mijn schuld?  Toen ik een snotneus was, was dat misschien niet nodig want als er toen een wormpje in een peer zat werd dat er zonder commentaar uit gesneden. Vandaag zou de fruitveiling mij gewoon buiten gooien. Een kleine schilbeschadiging is genoeg om mijn fruit waardeloos te maken. Nogmaals; Is dit mijn schuld? De bio-boeren, die met véél enthousiasme startten, geven er één-voor-één de brui aan want al het extra werk wordt niet beloond. Alleen 'mooi en goedkoop' is verkoopbaar.  
Van Deursen Germain maakt zich zorgen over de 'nieuwe' ziektes. Zou de oorzaak niet liggen in al de onnodige supplementen in onze voeding?  Kijk zelf eens naar de bijsluiter van gelijk welk product. Er zitten dingen in waarvan je de naam niet kunt uitspreken zonder te hakkelen en waarvan je het bestaan niet wist. Ja, ja elk supplement is getest en goed gevonden maar de synergie van de mix is NOOIT onderzocht.

Van: fred berwaerts [mailto:a.berwaerts bij skynet.be]
Verzonden: woensdag 29 oktober 2008 19:21
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] *** PROBABLY SPAM *** RE: [bijen] *** PROBABLY SPAM *** RE: [bijen] RE: Aktuele info !

waarom zijn hommels, wilde bijen en vliegen de betere bestuivers?

groeten,

Jonathan

Van: Kreydt [mailto:kreydt bij dommel.be]
Verzonden: donderdag 30 oktober 2008 12:53
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: [bijen] *** PROBABLY SPAM *** RE: [bijen] *** PROBABLY SPAM *** RE: [bijen] *** PROBABLY SPAM *** RE: [bijen] RE: Aktuele info !

Ik schreef; 'voor de vroege variëteiten'

Bijen zijn door hun aantal en bloemvastheid prima bestuivers. Maar in het begin van de bloei kan het te koud, te nat of te winderig zijn voor deze dames. Als je dan juist wil bestuiven, heb je er niets aan. Hommels, vliegen en sommige wilde bijen vliegen dan wel en geven misschien niet de optimale bestuiving maar ze bestuiven. Zo heb ik op mijn stekelbessen nog nooit bijen gezien op de eerste bloemen, die tussen haakjes de beste en de grootste vruchten leveren en dus ook de beste verkoopsprijs hebben. Om je een gedacht te geven over het verschil in prijs;
Dit jaar, eerste bessen verkocht aan 378 Bfr/kg. 5 Dagen later 173 Bfr/kg en 14 dagen later 38 Bfr/kg.

Van: Kreydt [mailto:kreydt bij dommel.be]
Verzonden: donderdag 30 oktober 2008 17:42
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: [bijen] *** PROBABLY SPAM *** RE: [bijen] RE: Aktuele info !

Bayer heeft niets toegegeven, maar om van het gemekker af te zijn ( imago schade ) heeft ze aan alle imkers die zich gedupeerd voelden, een sommetje betaald met als voorwaarde dat ze hun mond moesten houden.

Blijkbaar blijf je deze desinformatie volhouden. Er is een fonds opgericht om de schade die er is gemaakt te betalen.

Over desinformatie gesproken of eigen wensen voor de waarheid houden.
Daarom heb ik wat bijeen gesprokkeld om te laten zien dat mij opmerking juist is. Als je ergens ( van Bayer natuurlijk ) een andere versie vindt zal ik de eerste zijn om mijn ongelijk toe te geven.
Bayer vergiftet Bienen am Oberrhein
Ralf Streck 07.06.2008 09:29
Deren hochgiftiges Insektizid Chlothianidin soll für Bienensterben verantwortlich sein, Imker werden entschädigt, doch die Landesregierung in Baden-Württemberg erntet wegen dem Vorgehen gegen den Maiswurzelbohrer schwere Kritik. Die chemische Keule zur Bekämpfung eines eingeschleppten Maisschädlings hat zum massiven Bienensterben geführt. Zwar sollen die Imker nun entschädigt werden, dabei sind die gesamten Folgen noch längst nicht absehbar. Bayer will nun zahlen, schiebt aber die Schuld genauso von sich wie der Agrarminister.

Vergiftete Blüten

Pestizid von Bayer tötet Tausende Bienenvölker

(6)
16. Juni 2008, 07:36 Uhr
Das Pestizid Poncho der Bayer-Tochter CropScience ist die Ursache für den Tod Tausender Bienenvölker in Deutschland. Die Imker rechnen einem Zeitungsbericht zufolge jetzt mit massiven Einbüssen für die Honigernte 2008. Bayer gibt Saatgut-Herstellern die Schuld.

Bayer zahlt zwei Millionen für tote Bienen

Nach dem durch das Bayer-Pflanzenschutzmittel "Poncho" verursachte Bienensterben am Oberrhein zahlt der Chemiekonzern nun zwei Millionen Euro Entschädigung an die betroffenen Imker. Gemäss Bayer sei das Pflanzenschutzmittel aber bei sachgerechter Anwendung sicher für Bienen.
HB FRANKFURT. Bayer zahlt zwei Millionen Euro an Imker am Oberrhein, nachdem das Pflanzenschutzmittel "Poncho" des Konzerns ein Bienensterben im Westen von Baden-Württemberg ausgelöst hatte.
"Wir konnten uns mit der Herstellerfirma des Pflanzenschutzmittels "Poncho" Pro auf den Umfang der Ausgleichszahlungen für die betroffenen Imker einigen", erklärte Baden-Württembergs Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) am Mittwoch in Stuttgart.
Von dem Bienensterben in der Rheinebene sind nach Angaben des Ministeriums 700 Imker mit 11 500 Bienenvölkern betroffen. "Mit den nun zur Verfügung stehenden Mitteln kann ein fairer Ausgleich für die entstandenen Schäden der Imker erreicht werden", sagte Hauk.
Als Reaktion auf das Bienensterben hatte das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) Mitte Mai die Zulassung verschiedener Pflanzenschutzmittel zur Beizung von Mais und Raps ausser Kraft gesetzt.
Für Rapssaatgut sind sie inzwischen wieder zugelassen, weil dort Bienen wahrscheinlich nicht geschädigt werden können. Für Maissaatgut ist die Anwendung dagegen weiterhin verboten.
Bayer sei verpflichtet, die mit "Poncho" behandelten Äcker zu beobachten, erklärte das BVL. Die Ergebnisse der Beobachtung flössen in die Beurteilung ein, ob und wie der Wirkstoff künftig zugelassen ist.
Nach Einschätzung von Bayer ist das Pflanzenschutzmittel bei "sachgerechter Anwendung" sicher für Bienen. Der Konzern sieht als Grund für das Bienensterben fehlerhaft behandelte Maissaatgutpartien und den Einsatz bestimmter Sämaschinentypen im Kombination mit starkem Wind.