Logo konvib-312

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Mogelijkheden voor het houden van bijenvolken in natuurgebieden: een inschatting

Van: Marc De Bont [mailto:m.debont bij telenet.be]
Verzonden: dinsdag 3 maart 2009 17:38
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: [bijen] FW: van je vrienden...

Ter  info

Marc

Nota van de redactie: de info gaat over het rapport van het INBO gericht aan de imkersverenigingen: To Bee or not to Bee, mogelijkheden voor het houden van bijenvolken in natuurgebieden: een inschatting.

Het rapport kan bekomen worden bij het INBO: http://www.inbo.be/content/homepage_nl.asp.

Van: Bieenkorf [mailto:info bij bieenkorf.be]
Verzonden: dinsdag 3 maart 2009 20:01
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] FW: van je vrienden...

Ja Marc, dat wordt weer een lange studieronde, om wellicht te besluiten dat het zo goed als niets wordt voor bijenkasten.
De eeuwige discussie tussen 'groen' en 'groener'. Valt het niet op hoe dikwijls de naam 'commerciële honingbij' wordt gebruikt i.p.v. gewoon honingbij.
Voor veel van die mensen zijn onze honingbijen gewoon exoten die hier niet thuishoren en de solitaire bijen beconcurreren.
Ze praten er ook over om bijenvolken zwaar te beperken binnen een straal van 3 à  5 km van natuurgebieden, hopelijk komt dat er niet door.
Maar we kunnen gerust zijn, onze F. Jacobs van Gent was er toch bij, of ruiken ze daar nieuwe subsidiegelden ?
Marc

Van: Ludo De Clercq [mailto:ludo.de.clercq bij skynet.be]
Verzonden: donderdag 5 maart 2009 0:12
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] FW: van je vrienden...

Dag Marc,

De uitdrukking "commercieel" komt slechts 2 keer voor, maar ik ben het met U eens dat, als we 3 km van alle natuurgebieden moeten afblijven, er van Vlaanderen niet veel overblijft. De Holocaust die daarop zal volgen zal het imkerras volledig Endloesen, vrees ik. Waarschijnlijk gaan de groenen dan een 10000 extra ambtenaren aanwerven als Ersatz Imkerstaffeln om ons werk over te nemen. Stalin is er een koorknaapje tegen.

Ik heb ook de indruk dat onze groene jongens de mosterd in Amerika halen. Er is het punt "Europees onderzoek naar deze problematiek is schaars.". En een van de sleutelstukken verwijst naar "Competitive interactions between the invasive European honey bee and native bumble bees." (originele text zie http://www.neiu.edu/~jkasmer/Biol498D/Readings/b04thomson2004.pdf ) Dat klopt voor Amerika, maar niet voor Europa. Onze bij is hier niet "invasief" maar endemisch. Misschien moeten we allemaal terug naar de inheemse bij, dan hebben ze helemaal geen poot om op te staan.

Wat betreft bovenstaand artikel van Diane Thomson, moet ik wel wijzen op enkele wetenschappelijke fouten, die haar conclusies ongeldig maken.

Op blz 6, tabel 1 laat ze na te vermelden dat ze voor het vliegtempo slechts 40% van de variantie kan verklaren, wat betekent dat de "hoge statistische correlatie voor afstand met p = 0.007" alle voorspellende kracht mist. Ze kan hoogstens voorstellen dit punt als basis te gebruiken voor een nieuw onderzoek om dit punt te bewijzen, maar het is absoluut waardeloos als basis voor een politiek beleid. Ook voor de fractie pollenhaalsters verklaart ze slechts 46%, met hetzelfde gevolg. Inspectie van de grafieken op blz 5 toont duidelijk dat haar "sterke correlatie" toevalstreffers zijn, veroorzaakt door telkens 1 meetpunt met extreme waarden. Had ze meer variantie kunnen verklaren, dan nog had ze de nodige coordinatentransformaties moeten doen (vliegtempo vergt een Poisson statistiek (geen log-transformatie zoals zij heeft gedaan); pollenfractie vergt omzetting naar boogsinus van de vierkantswortel).
Ook haar keuze van controle groep als "de kolonies op grootste afstand van de bijenkasten" is niet echt geldig, omdat hij a priori uitgaat van het resultaat. De enige echt geldige controle was een groep hommels op meer dan 14 km van enige bijen (bij ons kan dat niet, in Californie denk ik wel). Zelfs indien goed uitgevoerd, rijst dan ook de vraag of die kolonies echt in hetzelfde klimaat en drachtaanbod evolueren.
Ze heeft ook vrij veel uitval gehad bij de hommelkolonies, deels door hagedissen die aan sommige kolonies konden en daar elke vertrekkende hommel opaten.
Op blz 6 kiest ze in 2000 voor de vluchtgegevens na 1 maand 'om de variantie in de perken te houden'. Een duidelijke introductie van experimentele bias, die op zich de resultaten ongeldig kan maken.
Dezelfde analyse voor tabel 2 op blz 8 toont dat het model voor het aantal koninginnen slechts 50% voor alle, en 57% voor de schadevrije kolonies verklaart, wat weer de gevonden correlaties in vraag stelt. Maar de schadevrije kolonies tonen geen invloed van de bijen.
Ditto voor de koninginnen verhouding, die ook nut had kunnen halen uit een coordinatentransformatie (maar zelfs daarmee niet betekenisvol zou worden).
De enige correlatie die een (heel klein) beetje overeind blijft is die met het startgewicht van de kolonies, wat nogal vanzelfsprekend is. Maar zelfs die kan niet meer zijn dan een basis om verder onderzoek aan te bevelen, en mist alle bewijskracht.
Klein detail dat mij opvalt is dat de grote wasmotschade niet samenvalt met de nabijheid van de bijen. Men kan zeker niet beweren dat de bijen wasmotproblemen aantrekken.
Op blz 8 zijn de grafieken niet begeleid door een tabel, wat statistische verificatie onmogelijk maakt, maar visuele inspectie bevestigt dat ook hier slechts een kleine fractie van de variantie verklaard wordt, en dat een enkel meetpunt op 1200 meter de vermeende 'sterke correlatie' verklaart.
Neem daarbij het grote aantal correlaties dat hier wordt uitgeprobeerd, en het risico op valse positieven gaat naar quasi honderd procent.
Dit betekent dat alle beweringen onder Discussion blz 7-11 niet ondersteund worden door de waarnemingen, laat staan dat ze enige waarde hebben om een beleid op te baseren.

Choqueert deze analyse U? Op een halve dag analyse heb ik brandhout gemaakt van 3-4 vier jaar onderzoek. Mw Thomson had zich beter door een statisticus laten bijstaan, en eerlijk gezegd, de reviewers van Ecology hadden dit beter niet doorgelaten.
Bedenk dan dat 92-94% van alle publikaties in de top van de peer-reviewed publikaties (Science, Nature en British Journal of Medicine) dit soort test zal falen. Ze heten het papier niet waard te zijn waarop ze gedrukt zijn. Dat zal de groene jongens niet weerhouden de valse conclusies te gebruiken als ze in hun kraam passen, en te verwerpen als ze niet passen.
En reken niet op onze wetenschappers om dit soort analyses te doen. Ik ken slechts twee andere mensen in Belgie die dit soort analyses aankunnen. En aan het waanzinnig tempo waarop gepubliceerd wordt, betekent dat dat we de stortvloed onmogelijk aankunnen.

De groene jongens zijn religieuze fanatici die hun mosterd halen van enkele internationaal aktieve "filosofen". Verwacht van hen niet dat ze hun verstand gebruiken, en hun godsdienst aanpassen aan de lokale situatie. Het is belangrijk dit aspect te ontmaskeren naar de beleidsmensen toe. Binnenkort zijn de groene jongens de grootste grondbezitters van het land (verschiet niet, het WWF beheert vandaag ongeveer 10 miljoen km2, of ongeveer 6% van het aardse landoppervlak, zie bvb http://www.wuz.nl/artikel/5797.Lid%20van%20het%20Wereld%20Natuur%20Fonds%20.html ), en eisen ze nog toelagen ook om het allemaal te onderhouden.

Verwacht alvast niet teveel hulp van onze vertegenwoordigers. Voor hen is dit "wetenschappelijk interessant", maar ze staan ver van ons bed, en staan machteloos tegenover de stortvloed van 'wetenschappelijke nonsens'.

Wees waakzaam, en betrouw ze niet,

Ludo

Van: fred berwaerts [mailto:a.berwaerts bij skynet.be]
Verzonden: donderdag 5 maart 2009 0:44
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] FW: van je vrienden...

beste Guido,

begrijp me niet verkeerd, ik wil niet muggenziften, maar endemisch betekent dat een bepaalde diersoort of plantensoort enkel maar in een relatief klein gebied voorkomt bijvoorbeeld op een eiland of een deel van een bergketen. Voor honingbijen die zowel in Afrika als Europa en Azië voorkomt gebruik je best de term inheems. Nogmaals: ik wil je niet afbreken of iets dergelijks. Ik wou alleen maar het verschil uitleggen.

groeten,

Jonathan

Van: David Van Delm [mailto:david.van.delm bij ardelis.info]
Verzonden: donderdag 5 maart 2009 10:27
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] FW: van je vrienden...

Ludo,

Waarom al die heisa tegen de groenen?
Het is dankzij hen dat er natuurgebieden beschermd worden in Vlaanderen.

Moeten we onze 'ongeschonden' of 'herstelde' natuurgebieden niet gaan bekijken als natuurlijke genenbank of moedergebied waar alle insecten uit onze tuinen en parken van voortkomen?  Ik denk van wel, dus laten we dit dan niet te veel exotisch misvormen naar de mens zijn verlangens.

Ik geef hen gelijk dat er enkel inheemse boomsoorten in onze natuurgebieden mogen geplant worden.
Dat is toch logisch, niet?  Waar gaat ons vlaams karakter anders heen?
In tuinen en parken kan dit anders, maar onze inheemse fauna en flora gaan bedreigen door exoten toch niet?
Zijn onze inheemse boom en dier-soorten dan niet goed genoeg?
De inheemse zwarte bij telen zou inderdaad een goede oplossing zijn om in natuurgebieden bijen te houden.  Gaat met het plaatje mee maar dan heb ik er wel mijn twijfels bij in welke mate je zomaar kasten kan neerplanten om de andere bijen bv solitaire niet te gaan schaden door voedselgebrek.
Waar trek je de grens?

Groetjes David

Van: Bieenkorf [mailto:info bij bieenkorf.be]
Verzonden: donderdag 5 maart 2009 13:14
Aan: bijen bij Van: Bieenkorf [mailto:info bij bieenkorf.be]
Verzonden: donderdag 5 maart 2009 13:14
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] FW: van je vrienden...

Dat getouwtrek met bewijsvoering van beide kanten dat honingbijen al dan niet de solitaire bijen zouden benadelen is zeer twijfelachtig.
Als je onderzoek doet in arme gebieden (stuifmeel) zal je inderdaad kunnen bewijzen dat beiden achteruit gaan ook hommels en solitairen zullen elkaar daar beconcurreren.
Doe je dat onderzoek op rijkere terreinen dan zie je geen invloeden op elkaar.
Sinds hier in de omgeving de laatste jaren volop Limburgs zaaizaad wordt gezaaid komen er veel meer bijensoorten en hommelsoorten voor, geen sprake van concurrentie.
Het probleem ligt dus niet bij een overbevolking van bijen en andere maar bij de achteruitgang van de beplanting, daar moet wat aan gedaan worden en door nu massaal te gaan kappen wat hen niet aanstaat en hier terug de oorspronkelijke oerbossen te willen invoeren zal men er niet komen.
Insectensoorten die met de opwarming al volop uit zuidelijker streken meer naar hier opschuiven, gaat men die hun voorkeurplanten die mee oprukken allemaal tegenhouden aan de Vlaamse grens, belachelijk ! De eerste Robinia's (valse acacia) kwamen mee met de Romeinen, hoe ver moet men nog teruggaan om op het streekeigen lijstje van onze nieuwe extremisten terecht te komen ?
Marc

Van: David Van Delm [mailto:david.van.delm bij ardelis.info]
Verzonden: donderdag 5 maart 2009 13:34
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] FW: van je vrienden...

De opwarming?
Dat is toch niet te merken aan het weer vandaag.
Laat het over aan diegene die dagdagelijks met de natuurreservaten bezig zijn.
Het is soms door de zure appel bijten om iets moois te bekomen.

Groeten,
David

Van: Bieenkorf [mailto:info bij bieenkorf.be]
Verzonden: donderdag 5 maart 2009 14:09
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] FW: van je vrienden...

Iets moois ?
Eigen volk eerst, eigen bossen eerst, eigen insecten eerst ...?
'De opwarming ?' je gaat toch niet doen zoals diegenen die de Holocaust ontkennen zeker ?

Van: David Van Delm [mailto:david.van.delm bij ardelis.info]
Verzonden: donderdag 5 maart 2009 15:24
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] FW: van je vrienden...

of eigen honing eerst...?
Waarom mis je anders die accacia's?
Denk je dat we minder honing oogsten door enkel onze inheemse boomsoorten?
Zoals je zei plant er dan wat meer aan en het is ook opgelost.
Eigen bossen en insecten eerst? toch in natuurreservaten vermits dit een reservaat is en in deze tijd nog kan aantonen hoe de eigenlijke Vlaamse fauna en flora eigenlijk was.  Het ecosysteem is een geheel, afgestemd op elkaar.
bijvoorbeeld; een exoot wordt ingevoerd zonder natuurlijke vijanden. resultaat; overwoekering zonder concurentie tegenover andere inheemse rassen.

Neem nu de varroamijt.  Door invoer van bijenvolken zijn deze tot in Europa geraakt omdat de natuurlijke barieres doorbroken waren.
In Australië komt niets bodemvreemds binnen en nog steeds varroavrij.
Toch reden genoeg om onze eigen fauna en flora te promoten?

Groetjes,
David

Van: Roger De Vos [mailto:roger.devos3 bij telenet.be]
Verzonden: donderdag 5 maart 2009 15:28
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] FW: van je vrienden...

David ik hou mij ook veel op in natuurmiddens zoals o.a natuurpunt waar ik al 30 jaar lid van ben.
Ik was vijf jaar lang medeconservator in het bos t'Ename.
Ik ervaarde  ook hoe fanatiek sommigen reageren tegenover exoten in het natuurgebied,ook wilde planten die er ooit eens geweest waren volgens pollenonderzoek in de bodem kon je zomaar niet terug inplanten volgens de fanatici ,alles moest terug van zelfs komen.
De Robinia's en Tamme Kastanje die hier al honderden jaren ingeburgerd zijn en goede drachtplanten zijn worden nu stelselmatig verwijderd.
Ook valt dit ten nadele uit van de solitaire bijen,maar daar hebben ze geen gehoor naar, het zijn exoten en weg daarmee.
Het wordt hoog tijd dat daar een halt tegen geroepen wordt vanuit de overheid die toch de grote sponsor is van die natuurgebieden (met ons belastingsgeld).Ik ben pro natuurgebieden,maar contra met het fanatisme dat er in heerst.
groetjes
roger

Van: David Van Delm [mailto:david.van.delm bij ardelis.info]
Verzonden: donderdag 5 maart 2009 15:46
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] FW: van je vrienden...

Roger,

Is fanatisme dan negatief?
Waarom mochten sommige planten dan niet terug aangeplant worden en moesten ze vanzelf komen?
En die oorspronkelijke soorten ipv tamme kastanje en robinia zijn die dan geen goede drachtplanten?

Groetjes,

David

Van: Bieenkorf [mailto:info bij bieenkorf.be]
Verzonden: donderdag 5 maart 2009 17:19
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] FW: van je vrienden...

Fanatisme kan tot op een zekere hoogte aanneembaar zijn maar het probleem is dat de grens met extremisme niet ver af is.
Als je wat van de gezondheid van de bij afweet dan besef je dat de bij zo weinig mogelijk lange drachtloze periodes mag tegenkomen.
Dikke bomen acacia en kastanje worden met de glimlach omgezaagd waar je bij staat. Het doet die heren deugd dat zij het voor het zeggen hebben. Het zijn nochtans prachtige overgangsdrachten tussen de vroeg- en de zomerdrachten die het volk en zijn gezondheid op peil helpen houden. Een drachtloze periode van 3 weken brengt een enorme weerstandsvermindering in een volk, waar minstens 2 volgende generaties (indien genoeg dracht en goed weer) overheen gaan om het te herstellen.
Honing ? Ik geloof niet dat er in België (op enkele uitzonderingen na) zodanig veel van deze tussendrachten staan om er ook honing van te winnen.
Als je tegen muren praat moet je het heft in eigen handen nemen en zelf (ook in de natuur) gaan aanplanten. Boomplantacties zoals die van Sil (dieren in nood) verkopen elk jaar massaal veel bomen en struiken, de acacia en de kastanje zijn daar de toppers ! Het kan toch niet die richting uit gaan dat binnen 10 jaar ieder imker enkele Ha grond rond zijn stand moet hebben om zijn bijen een jaar lang aan het broodnodige te helpen, want zij worden precies bekeken als productiedieren, zoals vee.

Als je met die mensen praat hoor je steeds hun basisprincipe weerklinken : 'uw bijen zijn exoten en horen in onze natuur niet thuis'. In hun ogen zijn imkers 'de vijand'.
Zelfs als we hier nooit andere bijenrassen hadden ingevoerd waren nu toch al carnicas en ligusticas naar hier opgerukt maar zij blijken compleet doof te zijn voor de migraties die planten en dieren kunnen maken met het klimaat. De kolibrivlinder (eigenlijk een mot) is één van die vele prachtige nieuwe verschijningen die hier, vanuit het zuiden, de laatste jaren meer en meer te zien is. Wat doe je daarmee, doodslaan ?
Wil je hier en daar in een natuurgebied een biotoop met zijn specifieke bewoners beschermen, compleet mee eens. Maar als je plots begint bomen te weren waarvan de soort hier al bijna 2000 jaar voorkomt dan krijg je van mij geen gelijk en zeker niet als dat de regel wordt over een heel grondgebied.

Je kan groen zijn zoals de meeste imkers dat horen te zijn, maar als je groen bent zoals die extremisten dan ben je op zijn limburgs 'ne grune mins' en dat is iemand die averechts is.

Van: achiel [mailto:achiel.dhooge bij skynet.be]
Verzonden: donderdag 5 maart 2009 17:27
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] FW: van je vrienden...

Roger,

Ik kan je volledig bijtreden, ben ook tegen elke vorm van fanatisme.

Ik ben al enkele jaren geen lid meer van natuurpunt omdat men daar te fanatiek is. Men kan niet in een paar jaar herstellen wat al enkele eeuwen is ingeburgerd. Het is een te gemakkelijke oplossing om een paar acacia's om te zagen omdat ze hier zogezegd niet thuishoren en weinig te ondernemen tegen parelvederkruid, brulkikkers, wasberen, aziatisch lieverheersbeestje, aziatische wesp (die op komst is las ik vandaag in abeilles)  die m.i. meer de inlandse flora en fauna beschadigen dan een acacia of een bijenkast in een natuurgebied.

Natuur op zich is nu eenmaal geen statisch gegeven.

En om terug te komen op bijen, rond de jaren 30-40 waren er hier in de omgeving een 100-tal bijenkasten, nu nog een 15-tal. Als het louter van de honingbijen afhing gingen de solidaire bijen en hommels er moeten op vooruit gaan ipv achteruit.

mvg
achiel

Van: David Van Delm [mailto:david.van.delm bij ardelis.info]
Verzonden: donderdag 5 maart 2009 17:46
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] FW: van je vrienden...

Waarom denk je dat dat Ligustica en Carnica hier anders toch natuurlijk zouden opgerukt zijn?
Ze kunnen de bergen toch niet over?
En zoja, hoe komt het dat in Virelles (België) de Zwarte bij dan nog zo zuiver is?

David

Van: Bieenkorf [mailto:info bij bieenkorf.be]
Verzonden: donderdag 5 maart 2009 18:57
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] FW: van je vrienden...

De natuurlijke berggrenzen moet je niet zien als een muur, maar er zijn valleien, kuststroken,
De opwarming doet de sneeuw meer smelten, bergtoppen worden warmer. In zwermtijd komen bijen nu veel gemakkelijker langs deze hindernissen.
Ze zouden verder mee noordwaarts geschoven zijn samen met de andere insecten die we nu hier zien vanuit het zuiden.
Chimay is een beschermde kweekzone van de zwarte bij waarin in het station zelf redelijk zuiver kan gewerkt worden, maar naarmate je je ervan verwijderd is de verbastering groter.
Deed men laatst in Nederland niet ergens proeven op zwarte bijen (vleugelmetingen) en kwam men tot redelijke percentages ligustica invloeden ?
Je moet niet denken dat het zwartje van Virelles 100% onze wilde bij van vroeger is.

Van: Alex Beynaerts [mailto:alex.beynaerts bij telenet.be]
Verzonden: donderdag 5 maart 2009 19:35
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] FW: van je vrienden...

aan alle natuur mensen ,als ze dan toch zeggen dat de accacia een niet streek eigen boom is, denk dan ook eens aan de fosielen van bamboe die hier al gevonden zijn  wat kan men daarop dan nog zeggen , ik hoor nergens praten over aanplant van bamboe niet dat dat voor mij hoefd ,in de verre verste niet
Maar zijn er mischien ergens geschillen ,waarvan wij imkers niets weten,voor mij blijven er steeds meer vragen openstaan en voor andere imkers zal dit ook wel zijn ,maar is het niet beter als er een goed voorstel verschijnd op het forum dat alle imkers  zich hier achter stellen door op vergaderingen een petitie te ondertekenen zodat er voldoende hantekeningen kunnen worden verzameld ,dit kan mede nog geholpen worden door vrienden die wensen mede te ondertekenen,er zijn er dan mischien meer als men zou denken,want dan zijn het niet alleen de imkers ,en wordt er toch ook eens naar de imker geluisterd

mvg alex

Van: Dirk Cristael [mailto:dirk.cristael bij pandora.be]
Verzonden: donderdag 5 maart 2009 21:32
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: [bijen] van je vrienden...

Beste David,

Absoluut akkoord, bescherming van natuurgebieden. Maar alléén eigen fauna en flora, waar leg je historisch dan de grens? Daar waar zij het zelf willen of waar het hen uitkomt. 
Yep, jagers aller landen allen naar Vlaanderen, een gordel rond de natuurgebieden en kanallen maar, ah ja stel dat er een fazant zou binnenvliegen of turkse tortels, afknallen die handel, alleen maar eigen duifjes hé.
Historisch gezien klopt het dan toch allemaal niet waar ze mee bezig zijn. Her en der wil men bv. de heidegebieden in stand houden of terug restaureren. Stap 1 vel alle Robinia 's, stap 2 steek pakken subsidies (belastingsgeld van de werkende klasse) in het onderhouden van deze gebieden dwz plaggen, maaien of begrazen door schapen (inheems??) boompjes omzagen. Lijkt mij weinig waarschijnlijk dat dat historisch gezien correct is aangezien van nature (zonder ingreep van de mens) geen heide voorkomt in onze gebieden, deze zijn destijds doordat mensen begonnen te ontbossen en te plaggen ontstaan. 
Ah ja, men gaat bebossen. Leuk toch deze zuivere vorm van monocultuur van onze groene vrienden Quercus robur (zomereik), Quercus robur en nog eens quercus robur. Nuttige bijdrage tot de inheemse fauna? Behalve de processierupsen zijn er volgens mij weinig insecten op vooruitgegaan door deze monotome bosvormen.  In de natuur vind je zelden enige vorm van monocultuur beste groene vrienden.
Er zijn natuurlijk lokaal mooie projecten daar waar men geen extremisten in het bestuur heeft en het men het nut inziet van diversiteit én beseft dat de natuur nu eenmaal onderhevig is aan evoluties, we lopen toch ook niet meer op handen en voeten hé.

groeten
dirk

Van: Ambroos [mailto:bij.ambroos bij hotmail.com]
Verzonden: donderdag 5 maart 2009 22:08
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] van je vrienden...

Is dit een verkeerde redenering? Uit de bossen van Averbode. Men begint aan de 2de fase: herstel van de "volwaardige" vegetatie door plagwerken. "De zaden van de heide die honderd jaar oud zijn zullen opnieuw kiemen". Mooi zo.
Dan vraag ik me toch af? Aan wie/wat te danken? Vroeger (50 jaar geleden) hadden al de boeren (kempen!) (dat wil zeggen praktisch alle bewoners - en zelfs de "heren van de abdij") tientallen   bijenkorven.  Wie een bijenkorf stal... kreeg een gevangenisstraf . (Als die zaden toch nu nog zo kiemkrachtig zijn, zou dit dan niet te danken kunnen zijn aan de vele bijen die er toen rondvlogen op de heide? (heidehoning was blijkbaar de belangrijkste dracht en waarmee de kinderen groot werden, toen voor deze mensen).
En nu? richting Aarschot zijn er al enkele heidegebieden op dezelfde manier "hersteld". Naar verluidt toch niet zo'n overweldigend succes met de heidegroei. Maar we zullen wel zien. Maar misschien best ook er een "schutkring" (een "berlijnse" muur, heel effectief ) rond bouwen? Of de laatste imkers de biezen laten pakken.
Of waren het de spinnen en de nachtvlinders toen, die de heidezaden zo intensief hebben bevrucht? Spijtig, ook dat is niet wetenschappelijk onderzocht.
Of was het de wind?
Vele groeten van Ambroos (van molecullaire biologie en natuurkunde ken ik niks: maar dat had je al gemerkt, zeker).

Van: Eddy Willems [mailto:eddy.am.willems bij skynet.be]
Verzonden: donderdag 5 maart 2009 22:12
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] FW: van je vrienden...

Besten,

Een goede tien jaar geleden was er in Nederland al zo een gelijkaardig rapport.
http://www.resource-online.nl/wb_artikel.php?id=7032

Zelf ben ik ongeveer vijftien jaar imker. Tijdens mijn imkercursus ben ik geïntroduceerd in de wereld van solitaire bijen. Door zelfstudie heb ik me verder verdiept in deze boeiende wereld. Een tiental jaren ben ik nu bezig met solitaire bijen als natuurbeheerder van privedomein.
Dat solitaire bijen verdwijnen heeft verschillende oorzaken.

Er is een groot gebrek aan kennis aangaande solitaire bijen. Hierdoor is er een falend natuur- en bosbeheer. Er wordt totaal geen rekening gehouden met de orde Hymenoptera(vliesvleugeligen of bijen, wespen en mieren). Bijen en wespen zijn voor het overgrote deel de fauna van onze flora. Het hele natuurgebeuren hier bij ons is gericht naar wat men kent(vogels, vlinders, libellen, reptielen, enz.).
Dit resulteert dat voedsel en nestgelegenheid wat solitaire bijen in hoofdzaak nodig hebben gewoonweg onvoldoende aanwezig is. Concurrentie tussen honingbij en solitaire bij is zo goed als onbestaande, als onze natuur goed wordt beheerd.
Aan de universiteit van Berlijn is trouwens onderzoek gedaan naar de verhouding tussen de solitaire- en de honingbij.(zie tekst).

Vriendelijke groeten,
Eddy

Van: Aloys van den Akker [mailto:fb128248 bij skynet.be]
Verzonden: donderdag 5 maart 2009 22:55
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] FW: van je vrienden...

ja, natuurlijk,zijn voor de insecten goede drachtplanten!

maar :waarom moeten die er uit ???????????????????

deze geven allmaal vruchten voor knaagdieren en vogels .

wie stopt er kastanjes ,in de grond ,

mens-mens !  gegroet ALOYS .

Van: Ludo De Clercq [mailto:ludo.de.clercq bij skynet.be]
Verzonden: vrijdag 6 maart 2009 0:07
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] van je vrienden...

Ja Jongens,

Ik ben aan iets begonnen. 't Kot is precies wat te klein om groenen en imkers te herbergen.

David, op Uw leeftijd was ik ook hevig groen hoor. Helaas in de twee betekenissen van het woord.

Door schade en schande heb ik ondervonden dat de groene beweging godsdienstig eerder dan wetenschappelijk onderbouwd is. En dat is precies wat ik in de verf wou zetten met mijn analyse van het artikel van Mw. Thomson. Het gebeurt voortdurend dat er beleidsbeslissingen worden geforceerd op dergelijke ondermaatse (= beleefde manier om te zeggen: misdadig slecht uitgevoerde) wetenschappelijke studies.

Ik ben nog steeds voor het opruimen van vuil (ik heb als ingenieur op mijn eentje al meerdere miljoenen tonnen industriele afval uit de wereld geholpen, en scoor daarmee op mijn eentje beter dan heel het WWF, Greenpeace en Gaia samen), het zuiveren van rookgassen, het uitvinden van zuiniger motoren, het beter isoleren, enz.

Maar ik ben tegen alle "zuiverheidsdoctrines". Zowel voor Dolfke als voor Stalin als voor Pol-Pot als voor Mieke Vogels werden er wel van die pseudo-wetenschappelijke werkers gevonden die de heilige theorie van de onbevlekte ontvangenis wetenschappelijke grond wisten te geven. Maar als ge die zoals ik hieronder eens nader bekijkt vallen ze allemaal door de mand.

Dat een stuk natuurgebied niet naar uitlaatgassen riekt, daar ben ik voor. Maar wat is de toegevoegde waarde van een Robinia-vrij gebied? Als er 10% bezet is door Robinia, dan zou ik zeggen, neem 10% meer oppervlak, eerder dan de Robinia te rooien. Een park met enkele uitgelezen soorten, dat heet Arboretum , is het dat wat Natuurpunt zoekt? Bedenk dan dat 100 jaar geleden enkel koningen en keizers het geld en de macht hadden om grote Arboreta op te richten. Het is voor mij duidelijk wat hun aspiraties zijn.

En als onze bijen weg moeten, dan moet er een schutkring komen van een drie km of meer rond elk natuurgebied. Dan moeten alle bijen uit Belgie weg! Punt aan de lijn. Mijn bijen staan in volle groene zone (gelukkig nog in prive handen). Onze voorzitter is met een van zijn standen lijfelijk gedeporteerd door Natuurpunt.
Waarom moet ieder dorp 20% bos hebben? In een dicht bevolkt gebied als Vlaanderen kan ik er best genoegen mee nemen dat men de 20% meest drassige gebieden 100% bebost, en andere gebieden 100% invult voor menselijk gebruik.

Een belangrijk punt dat de groene jongens weigeren te onderkennen is dat ze schatplichtig zijn aan de wetenschap, de moderne landbouw en de industrie. Een 120 jaar geleden heerste in Belgie hongersnood. Elke vierkante centimeter werd voor landbouw benut, en we konden nog geen 2 miljoen mensen voeden. Machines, kunstmest en pesticiden laten ons nu toe op een zeer klein areaal iedereen te voeden, en zo kan er grond opzij worden gezet voor natuurbeheer.
Dat ontkennen is intellectueel oneerlijk. Men kan niet de wetenschap omhelzen als ze in Uw kraam past, en ze ontkennen als ze een boer leert beter te werken of een ingenieur leert een fabriek te verbeteren. Als ze morgen zijn doodgepest, zoals ze vandaag goed bezig zijn, dan zult ge pas een 'groene woestijn' zien ontstaan.

Beste groeten,

Ludo

Van: David Van Delm [mailto:david.van.delm bij ardelis.info]
Verzonden: vrijdag 6 maart 2009 9:52
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] FW: van je vrienden...

Indien uw redenering klopt is het dus beter dat ze er in Chimey met hun zwarte bij mee stoppen.
Maar het is toch geen reden om bodemvreemde rassen intensief in te voeren en te vermeerderen.
Als het dan toch zo zou zijn dat bodemvreemde dier-en plantensoorten natuurlijk oprukken, dan gaat hierover een zeer lange periode van wel 10 tallen tot honderden jaren, zodat de natuur en omgeving zich kan aanpassen aan de nieuwkomer.
Bij de bijen zou men het verschil nauwelijks merken en een meer homogene populatie verkrijgen.
De selectie wordt dan ook over die periode gespreid zodat er intensiever en met meer succes kan selecteren.

Ik denk toch dat we voorzichtig moeten zijn met invoer van vreemd materiaal en er meerdere malen over nadenken alvorens te beslissen.
Je ziet het resultaat nu met onze bastaardbij.
Ook nu doordat er zovele exoten ingevoerd zijn, moeten we natuurlijk ook voorzichtig zijn met de exoten dat we zouden wegdoen.

De bossen en natuur zijn verkracht en het is moeilijk om hier nu juiste beslissingen te nemen.  Zovele mensen zoveel meningen

Van: Mille en Wille [mailto:willy.mireille bij scarlet.be]
Verzonden: vrijdag 6 maart 2009 10:40
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] van je vrienden...

Is er een "groenere" hobby denkbaar dan imkeren? Het zullen er niet veel zijn. Vandaar dat veel mensen die groen denken en leven imker worden. Ik ben er één van. Naar vergaderingen van de imkersbond ga ik echter al jaren niet meer. Er is gewoon niets leuks meer aan. Als je er bijvoorbeeld luid roept dat alle groene spechten moeten doodgeschoten worden ben je er de man. Als je zegt dat je misschien beter je kasten afschermt ben je een onozelaar.

Hier op het forum moeten we ons de laatste dagen laten uitmaken voor nazi, voor iemand waar Stalin een koorknaapje tegen was, voor religieuze fanatici waarvan niet moet verwacht worden dat ze hun verstand gebruiken, voor nieuwe extremisten, voor naïveling,.... Vogels wordt op één rijtje geplaatst met Hitler, Stalin en Pol-Pot. Na zo een vloed van de meest kwetsende verwijten die je maar kan maken heb ik totaal geen zin om inhoudelijk te reageren. Als men denkt ook maar iets te kunnen bereiken door mensen die een andere mening hebben zo grof te behandelen,...

Wat is dat toch met dat arm imkerswereldje hier in Vlaanderen? Onderling zijn er met de regelmaat van de klok verwijten en ruzies, naar buiten wordt er met grof geschut geschoten, het eigen gelijk lijkt het enige gelijk. Gelukkig is niet iedere imker zo. De meer vredelievende soort wordt echter ondergesneeuwd door de brullers.

"'t Kot is precies wat klein om groenen en imkers te herbergen"
. Dit forum hoort er voor alle imkers te zijn, ook voor de vele groene imkers!!! Of moeten we misschien nog een nieuwe Vlaamse imkersbond oprichten, eentje voor de buitengepeste groene imkers? Neen toch, laat ons alstublieft respect  hebben voor elkaar en voor elkaars meningen, ook als die afwijkt van je eigen mening.

Groeten,

Willy

Van: achiel [mailto:achiel.dhooge bij skynet.be]
Verzonden: vrijdag 6 maart 2009 11:41
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] van je vrienden...

Er zijn hier idd. harde woorden gevallen, in sommige mensen ben ik ook teleurgesteld.

Zal allemaal wel niet zo scherp bedoeld zijn. Sommigen onder ons kunnen geen verschil maken tussen discussieren aan den toog en mailen, bij mailen staat het wel op papier, bij wijze van spreken.

Mail is niet geschikt om te discussieren, je krijgt daar gegarandeerd ruzie mee.

en als je toch wilt reageren, schrijf je mail, stockeer hem 24 uur, herlees en verstuur, maar veel kans dat je hem in de vuilbak gooit.

achiel d.

Van: fred berwaerts [mailto:a.berwaerts bij skynet.be]
Verzonden: vrijdag 6 maart 2009 14:57
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] FW: van je vrienden...

robinia komt uit de verenigde staten

Van: fred berwaerts [mailto:a.berwaerts bij skynet.be]
Verzonden: vrijdag 6 maart 2009 15:06
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] van je vrienden...

op de inheemse eik zouden zo'n 2000 verschillende insekten leven. Onder andere verschillende vlinders (hun rupsen)

Van: indyshometown [mailto:indyshometown bij yahoo.com]
Verzonden: vrijdag 6 maart 2009 15:14
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] FW: van je vrienden...

Of uit Mexico.
Lina

Van: fred berwaerts [mailto:a.berwaerts bij skynet.be]
Verzonden: vrijdag 6 maart 2009 21:29
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] FW: van je vrienden...

Lina,

die robinia uit Mexico. Is dat ook robinia pseudoacacia of gaat het dan over een andere soort?

groeten,

Jonathan

Van: indyshometown [mailto:indyshometown bij yahoo.com]
Verzonden: zaterdag 7 maart 2009 5:07
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] FW: van je vrienden...

Hi Jonathan,
Andere soort, beiden komen hier veel voor.
Lina