Logo konvib-312

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Effectieve micro-organismen

Van: ghislain.de.roeck bij telenet.be [mailto:ghislain.de.roeck bij telenet.be] Namens gderoeck bij telenet.be
Verzonden: maandag 1 november 2010 20:32
Aan: bijen
Onderwerp: [bijen] Effectieve micro-organismen.

Beste allen,
 
Een tijdje geleden stelde ik een vraag naar het gebruik van effectieve micro-organismen in de bijenteelt.
Intussen vond ik een interessante toelichting op het Internet:


STERKE BIJEN DOOR EFFECTIEVE ORGANISMEN? (deel 2)
In deel 1 hebben we EM of Effectieve Micro-organismen naderbij leren kennen. Rest nog de prangende vraag: kunnen onze bijen beter worden van EM?
EM als versterker van bijen
In Oostenrijk is Josef Greinöcker een pionier in de toepassing van EM op bijen. Dat bijen een betere conditie kunnen verkrijgen met EM is niet onlogisch. Net zoals de mensen, hebben ook de bijen af te rekenen met tal van schadelijke stoffen in het milieu. Dit kan leiden tot meer ‘oxidatieve stress’: hogere aanwezigheid van vrije radicalen in het lichaam als gevolg van verbranding (reacties met zuurstof). Productie van anti-oxydantia door EM kan hen weer op dreef helpen. Mogelijk hebben in verzwakte bijen (en bijenvolken) de slechte (ziekteverwekkende) bacteriën in de darmen de overhand gekregen op de goede (ziekteonderdrukkende).
Hoe kan je EM aan je bijen toedienen? Bijvoorbeeld door water als drank aan te bieden waarin je EM hebt verdund (20 ml EM op 10 liter water). EM is het uitgangsproduct van effectieve micro-organismen zoals het besteld kan worden (zie adres onderaan). Nu blijkt dat de bijen deze oplossing zo graag mogen dat ze het EM-water verkiezen boven water van een beek of vijver. Als aanvulling raadt Josef Greinöcker aan om EM in de suikerstroop te vermengen die je als wintervoeding geeft. Volgens hem kunnen met deze behandeling ziekten als nosemose, Amerikaanse vuilbroed en kalkbroed voorkomen worden. Dat EM er voor iets tussen zat leidt hij af uit het feit dat deze ziektes in de omgeving wel degelijk voorkwamen, maar nooit op zijn bijenstand. In een ander recept stelt hij voor 20 ml gegist EM-kruidenaftreksel te vermengen met 5 liter suikeroplossing 1:1.
Daarnaast is er in Duitsland een groep imkers die goede ervaringen heeft met EM. Zij verdunnen EM minstens 200 maal in water. Met deze 1:200 verdunning besproeien ze regelmatig de bijen in de kast én de omgeving van de kasten. Ook zij stellen vast dat de weerstand van hun bijen vergroot wordt. EM zou dus effectief zijn als ziektevoorkomend middel.
EM en varroa
Josef Greinöcker zocht tevens naar een probatere remedie tegen varroa. Hiertoe perste hij oxaalzuur met EM-keramiek-poeder tot een kleine tablet. Deze EM-oxaalzuur-tablet kan men met een verdamper in het vlieggat schuiven en daar verhitten tot 160-180°C. Dankzij de keramiek verdampt het oxaalzuur tot een uiterst fijne aërosol (wolk van vaste deeltjes) die zich snel (4-5 minuten) in de bijenkast verspreidt.
De mijten gaan onherroepelijk ten gronde terwijl de bijen nauwelijks op de behandeling reageren en onbekommerd verder leven. Na 5 tot 6 dagen valt het aërosol uiteen in water, CO (koolstofmonoxide) en CO2 (koolstofdioxide). De periode is te kort om resistentie op te bouwen. Bovendien worden geen residuen teruggevonden in honing, was en propolis. Ook het broed blijft onaangeroerd.
Sommige imkers meldden zelfs een toename van de broedkracht van de bijen. Dit kan te wijten zijn aan het versterkend effect van EM. Behandeling na het slingeren laat toe dat de bijen sterk de winter in gaan en lange periodes van koude goed overleven. Sterke volken zamelen vroegtijdig pollen in als voeding voor de jonge bijen, en zetten de koningin ertoe aan vroeg eitjes te leggen. Zo ontstaat een volk dat op het moment van de hoofddracht veel werksters bezit die grote hoeveelheden honing kunnen verzamelen.
EM AGRITON BVBA
.
Beste groetjes,
 
Ghislain.
 

 Van: Roger De Croock [mailto:rdcroock bij pandora.be]
Verzonden: dinsdag 2 november 2010 9:37
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] Effectieve micro-organismen.

Beste Ghislain
Het is al minstens 5 jaar terug dat deze tabletten werden gepromoot.
Samen met Frans Daems hebben we er besteld en uitgetest.
Het zou natuurlijk mooi zijn wat men schrijft, maar…
Vooreerst erbij vertellen dat de verdamper waarover ik beschik werkt met een halogeenlamp van 100  watt en misschien bereikt de temperatuur de 180° niet.
In elk geval gaf dat niet het beoogde resultaat.
Ik heb er nog een aantal (40-tal denk ik) liggen, dus als je die wil uittesten geef je maar een seintje.

beste groeten
Roger De Croock

Van: gderoeck bij telenet.be [mailto:gderoeck bij telenet.be]
Verzonden: woensdag 3 november 2010 13:21
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] Effectieve micro-organismen.

Dag Roger en allen,
 
Mag ik je mail bezorgen aan de man die me ervoor benaderde en zijn reactie erop vragen?
Beste groetjes,
 
Ghislain.
 
Van: Roger De Croock [mailto:rdcroock bij pandora.be]
Verzonden: woensdag 3 november 2010 13:46
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] Effectieve micro-organismen.

Geen probleem Ghislain
Wel een kleine rechtzetting, ik sprak van een 40-tal omdat ik er vanuit ging dat het een doosje van 50 was, maar bij nader toezien was het een doos van 200.
Dus nog een 190 in voorraad

beste groeten
Roger De Croock

Van: gderoeck bij telenet.be [mailto:gderoeck bij telenet.be]
Verzonden: zaterdag 6 november 2010 21:34
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] Effectieve micro-organismen.

Goede avond Roger en allen,
 
Dit is het antwoord van Frans Coucke, de man die me hierover in Deinze kwam spreken met veel overtuiging en enthousiasme:
 
Beste Ghislain,
 
Ik gebruik EM a in de vloeibare actieve vorm .
"Om de zes weken vernevelen op de vliegplank " en ben verder gelukkig zonder problemen .
Met seizoen bedoel ik uiteraard de periode waarbij de bijen in en uitvliegen .
Dit doe ik nu reeds vijf jaren en mijn  positieve ervaring is voor mij ook mijn belangrijkste argument .
Ik ken ook die EM-oxaalzuur-tabletten , maar heb ze vroeger ooit gebruikt. Het was niet negatief ..... .
Nu voelen ik en mijn bijen zich " HAPPY met EMa "
Veel sukses en weldra is het weer LENTE
We kijken er voorzichtjes naar uit .
 
vriendelijke groeten en wel te rusten
frans Coucke
 
Bewijst niets, natuurlijk.
Niet iemand anders die er ervaring mee heeft?
Beste groetjes,
 
Ghislain.
 
Van: Van Deursen Germain [mailto:gvand bij pandora.be]
Verzonden: zaterdag 6 november 2010 22:23
Aan: Ghislain Deroeck
Onderwerp: Fw: [bijen] Effectieve micro-organismen.

Op Boerenstebuiten, de nieuwe digitale televisie voor de land- en tuinbouw kan je nu een interessante reportage bekijken over EM-Silage in de maïs.
De redactionele reportage bevat getuigenissen van melkveehouder Thierry Cool, loonwerker Geert Loontjens en veevoederdeskundige Frans Coucke.
www.boerenstebuiten.be/
 
Ghislain
Dit vond ik op www.agriton.nl
 
Groeten
 
Germain