Logo konvib-312

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Europese steun voor de bijenteelt

(1) 2008 - Resolutie Astrid Lulling Europees Parlement

Van: de roeck ghislain [mailto:gderoeck bij euphonynet.be]
Verzonden: donderdag 20 november 2008 18:41
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: [bijen] Resolutie Astrid Lulling aanvaard in EP.

'Onmiddellijke actie is vereist om de drastische achteruitgang van de bijen in Europa en elders in de wereld te stoppen' vinden de leden van het EP. De achteruitgang vormt niet enkel een bedreiging voor de honingproductie, maar ook voor de bestuiving van planten en achterliggend ook voor de voedselproductie . Dat is het hoofdaccent van de resolutie waarin de parlementariërs de Commissie aanspoort om dringend actie te ondernemen.
De resolutie, ingeleid door het Luxemburgse parlementslid Astrid Lulling, werd vandaag aanvaard met 485 stemmen voor, 13 tegen en 5 onthoudingen. Het volledige perscommuniqué vind je op:

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/032-42550-322-11-47-904-20081119IPR42549-17-11-2008-2008-false/default_nl.htm

Alsnog enkel in het Engels en het Frans, maar binnenkort (wellicht) ook in het Nederlands.
Beste groetjes,
Ghislain.

Van: Eddy Willems [mailto:eddy.am.willems bij skynet.be]
Verzonden: donderdag 20 november 2008 20:14
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] Resolutie Astrid Lulling aanvaard in EP.

Beste Mensen,

Onmiddellijke actie is zeker vereist om de drastische achteruitgang van de bijen te stoppen, maar men ziet hier in bijen, honingbijen. Laten we het hele leger aan bijen(sociale, solitaire en parasitaire bijen) bekijken. Ik zou zelf de wespen er ook bijnemen. Zij vormen voor een groot deel de fauna van onze flora. De achteruitgang van onze natuur is toch wel een punt om rekening mee te houden. Zowel natuur- als bosbeheer is hier bij ons vooral gericht naar vogels, vlinders, libellen enz. hetgeen men kent, het onbekende zoals de vliesvleugeligen wat dan echt belangrijk is komt niet aan de orde.(zie Natuurrapport 2007: toestand van de natuur in Vlaanderen). Arm Vlaanderen,
wij doen nog steeds voort in de verkeerde richting en dat moet veranderen. Enkele punten als voorbeeld:

Het project trage wegen: Open stellen van vergeten en verwaarloosde wegen. Zeer interessant voor solitaire bijen en wespen, zij nestelen op deze meestal zandige wegen vooral als ze zonnig gelegen zijn. Vergeet niet dat deze beestjes zeer gevoelig zijn voor verstoring en verandering.

Bosbeheer(nieuwe bosgroeperingen): Verwijderen van alle uitheemse bomen is onzin. Laten we eerst alleen de Amerikaanse vogelkers weghalen en de inlandse aanplanten. Verder de manier van werken(uitsleeptractoren en harvesters). Zij vergeten dat 1/5 van de populatie solitaire bijen en wespen in bos en bosranden voorkomen. Van de nesten die 20cm tot een meter diep zitten zullen hoogtst waarschijnlijk veel van vernietigd worden.

Zo kunnen we nog tal van punten opnoemen waar we rekening moet mee gaan houden in de toekomst, wegbermen optimaal beheren, recreatie binnen de perken brengen te veel om hier allemaal op te noemen. Er is nog veel...werk aan de winkel. Als we meer rekening gaan houden met al deze punten komt het ook zeker onze honingbijen ten goede.

Beste groeten,
Eddy

Van: de roeck ghislain [mailto:gderoeck bij euphonynet.be]
Verzonden: vrijdag 21 november 2008 20:37
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] Ontwerpresolutie Europees parlement

Hierbij de Franstalige tekst van de resolutie die gisteren werd goedgekeurd (misschien iets begrijpelijker).
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/200811/20081120ATT42692/20081120ATT42692FR.pdf
Mocht er een Nederlandstalige versie komen dan zal ik die ook meteen verspreiden.
Sorry Marc dat ik gisteren niet direct het verband legde tussen het bericht dat je eerder had verspreid en dat van mij over de stemming.
Hierna kopie van een bericht op BEE-L van de bekende Schotse koninginnenteler Murray McGregor die een van de drie imkers was die door het Parlement in dit verband werd gehoord. Naar wat hij hier schrijft zou 1 tot 2% van het akkerland beplant kunnen worden met bijenplanten.
Not many will be aware of this but a few weeks back three of us (commercial beekeepers, two from UK and one from France) visited Brussels for a meeting related to the health problems and viability issues of the beekeeping sector. All three of us spoke to this meeting and our input was well received. The meetings were widely reported on TV and in the press in the UK at least. All my friends who know me found it funny as it was the first time in years they had seen me in a suit other than for weddings and funerals!

The group we were talking to, which included key figures in the Agriculture committee, officials with expertise in the subject, and one remarkable MEP, Astrid Lulling from Luxembourg. Took on board all the things we were saying. My UK friend spoke about marketing and viability, my French friend spoke at length on the pesticides issues, and I spoke about stress, climate, monocultures, resistant varroa and the effects these things hitting in combinations have on the bees. Other key figures also had other things they wanted in like the GM issue and the problems of imported honey containing diseases.

We three have no part in adding the GM and AFB parts, and in fact I am not completely at ease with them as I feel the latter in particular could be used as little more than a trade barrier as EU honey is not to be subject to the same rigors. However, I digress.

A resolution was prepared by Astrid Lulling and passed the agriculture committee unanimously.

Yesterday it went before the full European Parliament and passed by a huge majority.

The press release is one the rather long link below. I have widened the page to stop it wrapping but don't know if it will appear on list that way.

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/032-42550-322-11-47-904-20081119IPR42549-17-11-2008-2008-false/default_en.htm

The ecological recovery zones are *mooted* at this stage to be 1 to 2% of all arable farms which will be planted in bee forage.

Taken as a package this could be great for us all in the EU over the years to come.
--
Murray McGregor

Beste groetjes,
Ghislain.

 

(2) 2011 - Aangenomen tekst 15 november Europees Parlement

(a) 

Van: Marc De Bont [mailto:m.debont bij telenet.be]
Verzonden: maandag 21 november 2011 17:44
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: [bijen] Aangenomen teksten - Dinsdag 15 november 2011 - Gezondheid van honingbijen en de bijenteelt - P7_TA-PROV(2011)0493

Ghislain, Imkers,

Hier nog zeer recente teksten van het Europees parlement.

Marc

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0493+0+DOC+XML+V0//NL&language=NL

(b)

Van: Ghislain De Roeck [mailto:gderoeck bij telenet.be]
Verzonden: vrijdag 25 november 2011 6:44
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: [bijen] EU: over de gezondheid van honingbijen en de problemen van de bijenteeltsector.

Een nog vollediger overzicht van de Europese steunmaatregelen en hoe ze tot stand gekomen zijn:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2011-0359+0+DOC+XML+V0//NL

Groetjes,

Ghislain.