Logo konvib-312

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Nosema-ceranae-oorzaak ?

Van: dirk desmadryl [mailto:dirkdesmadryl bij telenet.be]
Verzonden: donderdag 16 oktober 2008 9:08
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: [bijen] bijensterfte

In het oktobernummer van Bijenhouden (Nederlands imkermaandblad) staat er een interessant artikel over de bijensterfte (CCD).
De auteur, Romée van der Zee, heeft een onderzoek gedaan naar een verband tussen bijensterfte, varroamijt en varroabestrijding.
Uit dat onderzoek blijkt dat er geen enkele relatie gevonden is, noch met de varroamijt, noch met de bestrijdingswijze.
Hij besluit als volgt: 'Dit wijst op een andere ziekteverwekker, waarbij Nosema ceranae een belangrijke kandidaat is.'

Dirk

Van: Chris Van Gampelaere [mailto:chris.vg bij telenet.be]
Verzonden: donderdag 16 oktober 2008 10:13
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] bijensterfte

Vlamingen kunnen ook deelnemen aan haar onderzoek. Ze zou niets liever willen. Als jullie geïnteresseerd zijn neem dan contact op met haar en bezoek ook eens: http://www.beefriends.org
Er zijn reeds enkele Vlaamse verenigingen die deelnemen aan haar monitoringproject.

Groetjes,
Chris

Van: Bieenkorf [mailto:info bij bieenkorf.be]
Verzonden: donderdag 16 oktober 2008 12:00
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] bijensterfte

ICR doet aan monitoring, d.w.z. nagaan hoe het met de bijensterfte zit en dat mooi voorstellen.
Het invullen van een beperkte vragenlijst ligt hier aan de basis, en een verzorgd statistiekprogramma met grafiekjes zorgt dan voor een mooi-ogende verwerking van de gegevens.
Iemand moet dit doen en het geeft een aardig beeld over de verdeling van de bijensterfte, maar de oorzaak van de bijensterfte hiermee vinden is nonsens, daarvoor is het te onvolledig.
Mevrouw Romee van der Zee heeft zich met haar grafiekjes in de kijker gespeeld en wordt veel gevraagd op congressen en meetings.
Wie haar 'onderzoek' al een tijd volgt, weet dat zij iemand is die internationaal alle bewegingen op het gebied van bijenonderzoek op de voet volgt en dat dadelijk in haar betogen verwerkt.
Toen iedereen naar de varroa wees, trok zij volop de kaart varroa.
Toen het IAPV virus in beeld kwam, werd die richting bespeelt.
Nu is het de beurt aan de Nosema Ceranae.
Ook hier zal iedereen snel te beseffen dat NC al veel langer in onze bijen zit dan we denken en niet de grote oorzaak is van onze bijensterfte of van de CCD in Amerika.
Het is ook rijkelijk laat als ze nu die varroa-conclusie trekt (wellicht wachtte ze ook hier tot genoeg anderen het zeiden).
Toen wij in ons onderzoekje van de sterftegevallen in 2005 en 2006 met praktijkgevallen aantoonden dat varroa niet de oorzaak van de sterfte was, werd dat licht weggelachen. Het kwam niet  van een internationaal instituut of stond niet in één van de gekende internationale publicaties natuurlijk.

Een bijensterfte onderzoek voer je 'te velde' en niet achter een PC.
Trouwens ik betreur het dat de naam 'CCD' ook hier nu bijna door ieder imker wordt gebruikt voor zijn bijensterfte, dat klopt helemaal niet, CCD is een Amerikaans fenomeen en heeft weinig met onze bijensterfte te maken.
Imkergroeten, Marc.

Van: de roeck ghislain [mailto:gderoeck bij euphonynet.be]
Verzonden: donderdag 16 oktober 2008 12:57
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] bijensterfte

Dag Dirk en allen,

Eerst dit: we hebben er belang bij met ons allen de tip van Chris op te volgen en mee te doen aan het onderzoek van mw. Van der Zee, ook al zal dat (misschien) de sterfteoorzaken niet aan het licht brengen. Gezien er in Vlaanderen echter niets georganiseerd gebeurt (ten minste dat lijkt er toch op) is dit echt wel een buitenkans om over onze situatie iets te vernemen.
Maar zoals hier al eerder gemeld, er is absoluut geen twijfel over dat Nosema ceranae ook in Vlaanderen aanwezig is.
Onlangs vroeg Jan Stevens me om over de bijensterfte en de implicaties ervan op de inwintering te gaan spreken voor zijn afdeling.
Ik ben daarvoor mijn licht gaan opsteken bij wat erin Amerika gebeurt op dat vlak, op dit ogenblik; uiteindelijk zijn de symptomen van de ongewone, als CCD gecatalogeerde symptomen, dezelfde in Europa als ginds (slechts 25 tot 30% van de globale sterfte wordt als CCD geklasseerd).
Het luidt daar nog altijd dat de oorzaak van CCD nog niet gevonden is, maar vele beroepsimkers geloven inderdaad dat de oorzaak Nosema ceranae is.
De manier waarop volken eraan sterven - in 2007 beschreven door de Spaanse onderzoeker Higes - gelijkt erg op de symptomen die vastgesteld worden bij CCD (zie foto van stervend CCD-volk bijgevoegd: veel broed, weinig bijen).
Alleen staat nu vast dat Nosema ceranae al in 1995 in de Verenigde Staten aanwezig was.
Waarom werd CCD dan pas vanaf 2006 vastgesteld?
Velen geloven dan ook dat een 'waterval' van oorzaken (vooral Israëlisch acuut verlammingsvirus, varroa, insecticiden uit het milieu en gebruikt bij varroabestrijding, slechte voeding) de immuniteit van de bijen hevig verzwakt met sterfte als gevolg. Een kans dus om nogmaals te wijzen op de stelling van Marc Misotten en anderen dat een gedegen stuifmeelvoeding het hele jaar door superbelangrijk is. Overigens wordt er in Nederlandse en Duitse instituten graag gewezen op de 'onmenselijke' transporten van bijen van bv. Florida naar Californië, duizenden kilometer, om daar dan opgesteld te worden in monoculturen die bij voorbaat al flink 'ingepeperd' werden met pesticiden allerhande. Maar ook dat is voorlopig een kwestie voor 'believers' want het gebeurt ook al tientallen jaren gedurende dewelke er dan toch geen CCD was. En bovendien hebben ook de niet-commerciële imkers, ingegrepen de bio-imkers, er last van.
Wie meer wil weten, zonder helaas een definitief antwoord te bekomen, kan terecht op:

  1. http://home.euphonynet.be/archief_bijen/gezondheid/bijensterfte/Colony%20Collapse%20Disorder%20-%20CCD.pdf en
  2. http://home.euphonynet.be/archief_bijen/gezondheid/nosema%20ceranae%20causes%20CCD.pdf

Nog dit: in Amerika is er een nieuw bestrijdingsmiddel tegen nosemose: Fumagilin B, een nieuwe versie van het door velen nog gekende Fumidil B.
De beroepsimkers gebruiken het gretig en het is er toegelaten.
Fumidil B wordt gebruikt in Groot-Brittannië en ik denk te mogen zeggen ook in Spanje.
Wij hebben niets.
Dat er niet zo maar een antibioticum in de volken gestopt kan worden, vind ik reuzengoed.
Anderzijds heb ik geen weet van problemen die er ooit zouden geweest zijn met honing en Fumidil.
Moet dat verbod dan toch niet herbekeken worden?
Besef echt wel dat dit een delicate vraag is!

Beste groetjes,

Ghislain.

Van: Erik Goris [mailto:Erik.jjm.goris bij telenet.be]
Verzonden: donderdag 16 oktober 2008 14:32
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] bijensterfte

Dag Ghislain,

Je zegt:

Dat er niet zo maar een antibioticum in de volken gestopt kan worden, vind ik reuzengoed.
Anderzijds heb ik geen weet van problemen die er ooit zouden geweest zijn met honing en Fumidil.
Moet dat verbod dan toch niet herbekeken worden?
Besef echt wel dat dit een delicate vraag is!

Vooreerst, waar er angst is om vragen te stellen is er in de zelfde mate terreur. Waar er terreur is, is er een misbruik van macht.  Waar er openheid bestaat hoeft geen angst te zijn en zijn vragen nooit delicaat.

Persoonlijk ben ik niet voor bestrijdingsmiddelen. Buiten de behandeling voor de varroa is er nog nooit iets anders in mijn kasten geweest. Deze zomer had ik last van zieke volken. We hebben ze erdoor gekregen met natuurlijke middelen (koningin vervangen, nieuwe waswafel, voederen, varroa behandeling, goed voorzien van stuifmeel enz.) Honing had ik niet. Tot nu gaat alles terug goed, het is natuurlijk afwachten na de winter.

Dat de wetgever wat huiverig staat tegenover bepaalde middelen kan ik begrijpen, we weten allemaal dat in de beslotenheid van de bijenhal de misbruiken snel op de loer liggen en imkers experimenteren toch zo graag. Daarenboven gaat het over de volksgezondheid dit moet een te bewaren goed blijven. Maar dit zelfde kan je in het algemeen zeggen over heel de landbouw. In andere takken van de landbouw worden middelen wel toegelaten die veel en veel ergere gevolgen kunnen hebben dan het gebruik van antibiotica, ik zeg maar wat. Blijkbaar is een boer meer te vertrouwen dan een imker.

Aan de andere kant kan het ook niet zijn dat imkers hun hele bijenbestand zien verloren gaan om een principe hoog te houden. Dit neigt naar fanatisme. Enkele volken kan je snel vervangen, grotere imkers doen er jaren over. Dan heb ik nog niet gesproken over de imkers die meer dan 100 volken hebben, ze zijn minder in getal, maar ze zijn er en ook aan hen moeten we denken. Wie heeft er iets aan als een imker van de 120 volken die hij heeft er 19 overhoud? Voor zo iemand is dat een catastrofe. Er moet toch zoiets bestaan als een gulden middenweg?

De wetgever zou er kunnen in voorzien dat bepaalde middelen kunnen worden toegestaan en toegepast mist een meldingsplicht en strengere controle. De veearts zou erin kunnen worden betrokken. ( We moeten een kat een kat durven noemen, nu gebeurt het ook "in den duik"Je kan op bepaalde plaatsen nog steeds Fumidil kopen net zoals voorheen. Zonder dat er controle is, met alle gevolgen van dien)

Trouwens er bestaat een regel die zegt dat als een middel in een bepaald land is toegestaan en er zitten geen producten in die op de verboden lijst staan, er in uitzonderingsgevallen toestemming kan gegeven worden om deze middelen te gebruiken.

Je ziet stof tot discussie en deze discussie moet dringend terug worden gevoerd.

Erik

Van: roger [mailto:depuydt.roger bij skynet.be]
Verzonden: donderdag 16 oktober 2008 15:36
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] bijensterfte

Dag allemaal,
Er zou in Duitsland ook sprake zijn van Fumidil B of een aanverwante opnieuw toe te laten.

Vriendelijke groet, Roger

Van: peter de waele [mailto:dewaele_peter bij msn.com]
Verzonden: donderdag 16 oktober 2008 16:34
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] bijensterfte

Dag Eric,


In uw geval Eric ,heb je geen labo onderzoek laten uitvoeren naar nosema ceranna of zijn deze nog moeilijk te achterhalen of te duur .

Bij jouw waren de symptonen toch te zien en in de zomer kun je alles beter bekijken en controleren.

In de winter is dat moeilijker  eenmaal je de vaststelling doet is het reeds te laat en zijn ze in zo'n ver gevorderd stadion.

Wie weet iets meer over de onderzoeken die ze uitvoeren naar nosema ceranna .


peter

Van: peter de waele [mailto:dewaele_peter bij msn.com]
Verzonden: donderdag 16 oktober 2008 16:34
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] bijensterfte

Dag Eric,


In uw geval Eric ,heb je geen labo onderzoek laten uitvoeren naar nosema ceranna of zijn deze nog moeilijk te achterhalen of te duur .

Bij jouw waren de symptonen toch te zien en in de zomer kun je alles beter bekijken en controleren.

In de winter is dat moeilijker  eenmaal je de vaststelling doet is het reeds te laat en zijn ze in zo'n ver gevorderd stadion.

Wie weet iets meer over de onderzoeken die ze uitvoeren naar nosema ceranna .


peter

Van: David Van Delm [mailto:david.van.delm bij ardelis.info]
Verzonden: donderdag 16 oktober 2008 19:45
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] bijensterfte

Hallo iedereen,

Het probleem in Vlaanderen is dat er geen overkoepelende organisatie is!  Dit komt ten nadele voor alles, zowel selectie als onderzoek voor ziekten etc. wij moeten steeds op het buitenland rekenen of afkijken.
De ruzie moet stoppen!
Ik spreek in het belang van iedereen en vooral voor de beginnende imkers.
Wie heeft er de intentie om iets samen in Vlaanderen op te bouwen?  Iedereen denk ik, maar waar zitten de initiatiefnemers dan? We hebben het U Gent toch niet nodig, indien we zelf ergens een subsidie aanvragen en onafhankelijk zijn.  Het beste zou wel samenwerking zijn, maar dit moet langs beide kanten komen...

Groeten,
David

Van: Roger De Vos [mailto:roger.devos3 bij telenet.be]
Verzonden: donderdag 16 oktober 2008 20:51
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] bijensterfte

Beste David ,
net als jij erger ik (en nog vele anderen) mij ook aan die achterdocht en nijd die er heerst onder "onze" kopstukken uit de bijenteelt.
De bonden worden volledig uit elkaar gescheurd door hun koppigheid.
Voortdurend zijn ze elkaar het leven aan het zuur maken,en het is steeds de andere die hun boycot,niet zijzelf .
Wanneer gaan zij eindelijk eens samen aan tafel gaan zitten en naar elkaar luisteren en hun krachten bundelen.
Sommigen drijven het zelfs zover dat ze niet eens meer willen vergaderen in het informatiecentrum voor de bijenteelt in Gent.
David ik vrees dat we U Gent niet zomaar kunnen wegcijferen ,daar ligt de sleutel,maar ook de oorzaak van sommige problemen.
Alles draait om geld,geld, geld !!!(subsidies)
Ik ben bereid mij belangloos  op een positieve manier nuttig te maken voor alle vlaamse imkers,niet voor een beperkt groepje.

Wat onze ziektedienst betreft ,wij hebben twee professoren die over de nodige subsidies kunnen beschikken voor onderzoeken,helaas horen wij daar zo weinig van.
Romée van der Zee die ik vorig jaar persoonlijk sprak, moet heel wat eigen middelen gebruiken daar ze van subsidies verstoten blijft voor haar onderzoeken naar de bijensterfte,maar zij doet het toch!.Dus chapeau voor deze vrouw!
Wij klagen(en terecht) dat de ter beschikking gestelde Europese subsidies niet goed gebruikt worden,maar in Ned. is het nog een stuk erger dan bij ons.
Ik hoop echt dat er eens een paar mensen met invloed opstaan en "onze leiders" verplichten om samen eens aan tafel te gaan zitten wat al een  stap in de goede richting zou zijn.
roger

Van: Erik Goris [mailto:Erik.jjm.goris bij telenet.be]
Verzonden: donderdag 16 oktober 2008 22:20
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] bijensterfte

Dag Peter,

Voor uitleg zie onder.

Dag Eric,

In uw geval Eric ,heb je geen labo onderzoek laten uitvoeren naar nosema ceranna of zijn deze nog moeilijk te achterhalen of te duur . Bij jouw waren de symptonen toch te zien en in de zomer kun je alles beter bekijken en controleren.
Dat is juist. De symptomen waren: niet tegenstaande relatief veel broed, veel stuifmeel en voldoende eten, bijna geen bijen meer tot heel het volk uitstierf. Dat heb ik gehand met twee kasten die in het voorjaar nog ruim hadden opgebracht en zeer goed gevuld was met bijen.
Dit alarmeerde me om ook mijn andere volken te gaan bekijken. Daarbij viel het me op dat er redelijk wat bijen bij het uitlopen, stierven en dood in de cel bleven steken. Andere haalden het wel, maar je kan je over hun gezondheidstoestand wel vragen stellen. Ook vond ik verdroogde popen op de op de vliegplank. Maar dat kan het gevolg zijn van een kleiner wordend volk. Deze kan het volle broed niet meer verwarmen en dit sterft af. Waarbij de resterende bijen dit dode materiaal naar bijten brengen.  
Toen ik vast stelde dat mijn volken ziek waren heb ik naar het informatie centrum gebeld Ik had het vermoeden dat er cerana in het spel was. Maar zoals we weten, kun je alles in het info centrum krijgen behalve info. Ik kreeg te horen dat ik niet alleen was en dat er niet veel aan te doen was en "dat ze het ook niet wisten". Op de vraag hoe ik best zou kunnen behandelen zeiden dat ze het ook niet goed wisten maar dat ik me eens in verbinding moest stellen met de veeartsendienst van het FAVV.
Ik kreeg de hoofd van de dienst aan het toestel (een veearts). Daar hoorde men het in Keulen donderen. Ze hadden zelfs nog nooit gehoord van Nosema of Nosema Cerana. Ik zei dat ze toch moesten weten dat er veel problemen waren met bijen. Dat bevestigden ze, maar meer bleek mijn gesprekspartner niet te weten. Ik kreeg ook te horen dat ik de eerste imker was die met dergelijke vraag kwam. De mensen die ik sprak waren wel behulpzaam en gedienstig. Als ik een middel zou vinden in het buitenland en het zou niet in de lijst staan met verboden producten zouden ze een toelating in extremisch kunnen geven om te behandelen. (Vraag: Waarom is dat dan al niet gebeurd, ik zal wel niet de eerste zijn? Dit is werk voor de organisaties die de imkers moeten bijstaan!)   
Gelukkig heb ik een vriend imker die biochemicus is. Die kan zelf onderzoeken. Hij heeft een onderzoek gedaan op verschillende stalen van mijn bijen. De uitslag was dat de onderzochte volken nosema besmettingsgraad 3 hadden. Dit in volle zomer in volle dracht en met een overvloed aan stuifmeel.
Om verder uitsluitsel te kunnen hebben zou het nodig geweest zijn om een DNA onderzoek te laten doen. Nosema en nosema cerana zijn bijna niet van elkaar met de microscoop te herkennen.  Maar zo'n onderzoek kost redelijk wat geld. Je bent rap meer kwijt dan wat vers volk kost op de markt kost. Gezien het jaargetij, volle zomer, veel stuifmeel en goede dracht, kwamen we beiden tot de conclusie dat het wel cerana moet zijn.
Wat we verder deden heb ik reeds geschreven.
Ik ben niet zo'n grote imker. Mijn zoon en ikzelf hebben elk zo'n 15 volken. Kan je het voorstellen dat je dit tegen komt als imker met 100 volken?
Dat je dergelijke dingen tegenkomt vind ik nog het minste. Je werkt met bijen in de natuur en die kunnen, net zoals alle andere dieren, ziek worden. Dat is een logica in de landbouw.
Wat ik wel heel erg vind, is dat ik nu 26 trouw mijn lidgeld betaal, dat ik met alles in orde en in regel ben en dat je gewoon in de kou blijft staan. Dat ik zelf onderzoek moet gaan doen, zelf de stalen moet gaan onderzoeken, en ten slotte zelf ook nog veearts mag gaan spelen om mijn volken te redden. Wat de klap op de vuurpijl is, als je dit aankaart in de verantwoordelijke organisaties kijkt iedereen een andere richting uit. Niemand blijkt verantwoordelijk en iedereen steekt de vinger naar de ander tot de volgende keer we mogen betalen.

In de winter is dat moeilijker  eenmaal je de vaststelling doet is het reeds te laat en zijn ze in zo'n ver gevorderd stadion.
Krijg je wat ik hierboven beschreef in de winter voor, zou ik niet weten wat je als imker anders kan doen dan wachten en hopen op beterschap.
Wie weet iets meer over de onderzoeken die ze uitvoeren naar nosema ceranna .
In het buitenland, en met name in Spanje is er heel wat onderzoek gebeurd. Daar zou ook een middel zijn ontwikkeld die de nosema afremt, niet geneest. Maar in de gegeven omstandigheden zou dat ook al veel zijn.
Peter
Erik

Van: Hendrik Trappeniers [mailto:trappeniers.hendrik bij scarlet.be]
Verzonden: vrijdag 17 oktober 2008 7:56
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] bijensterfte

Hello Erik,

Kan je mij eens de details bezorgen aangaande je contact met het informatiecentrum. Wanneer en met wie heb je gesproken zodat ik eens mijn licht kan opsteken wat er misliep. Liefst via mijn e-mailadres, ik denk niet dat die details veel waarde hebben voor de andere imkers op het imkersforum.

Volgens mij hadden ze je moeten doorverwijzen naar een assistent ziektebestrijding welke imkers zijn en je toch beter hadden kunnen verder helpen.
Het probleem met het FAVV is dat de bijen maar een kleine sector zijn en dat de meeste mensen wel van goede wil zijn maar niet veel ervaring hebben met bijen maar meer met varkens en koeien, ... (logisch is grotere sector).

Ik zal ook mijn licht eens opsteken aangaande Nosema en stand van zaken aangaande bestrijdingsmiddelen tegen Nosema. Het komt mij voor dat U gent wel degelijk met onderzoek bezig is aangaande Nosema maar voor ik iets schrijf toch eerst even mijn licht opsteken.

Mvg,
Hendrik Trappeniers
Bestuurslid raad van bestuur KonVib

Van: Roger De Croock [mailto:rdcroock bij pandora.be]
Verzonden: vrijdag 17 oktober 2008 11:20
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] bijensterfte

Hallo
Las ik deze week niet op het forum dat we U Gent, zeg maar informatiecentrum voor bijenteelt, echt nodig hebben?
Dezelfde reactie hoorde ik een paar jaar terug van een van ons leden; bij de vraag waarom zijn kasten leeg waren kreeg hij als antwoord "de bijen vliegen uit en keren niet terug" en... het was nog waar ook. Maar dat antwoord kon een kleine van 5 jaar ook geven.
Las ik ook niet dat het onverantwoord was dat bepaalde mensen geen vergaderingen meer willen bijwonen op het IC?
Normaal zou ik hierop niet antwoorden maar als er verdoken in mijn richting wordt gewezen dan... maak ik me wat boos.
Met de huidige statuten van de KonVIB is het tot stand brengen van één overkoepelende vereniging onmogelijk. Zelf één Vlaams maandblad is onbespreekbaar.
Zolang de imker, de hoofdsponsor van de KonVIB, door de huidige statuten buiten spel wordt gezet zal het maar van kwaad naar erger gaan.
Verdeel en heers wordt in het IC goed nagevolgd.

Beste groeten
Secretaris IVB
Roger De Croock

Van: David Van Delm [mailto:david.van.delm bij ardelis.info]
Verzonden: vrijdag 17 oktober 2008 12:29
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] bijensterfte

Beste Roger,

Jij bent de verantwoordelijke voor de Selectiewerkgroep.  Jij hebt toch veel zeg's aan die mensen na al wat je zelf hebt bereikt is dit toch de ideale referentie om ze te overtuigen? 
Nu hoe kunnen we dan samen de huidige statuten van de KonVIB veranderen?
Waarom is één Vlaams maandblad onbespreekbaar?
Kunnen we geen actie voeren hiertegen en protesteren in groep???
Er moet toch een mogelijkheid bestaan.
Daarentegen zijn onze Waalse vrienden al een pak beter als wij met hun CARI-organisatie. Zwarte bij heeft zijn beschermingszone, alsook voor Buckfast en Carnica worden KI-acties gedaan met maar liefst 700 moeren per jaar!!!
Dan om nog maar te zwijgen van hun organisatie, tentoonstellingen en cursussen...

Groeten en samen sterk!
David

Van: fred berwaerts [mailto:a.berwaerts bij skynet.be]
Verzonden: vrijdag 17 oktober 2008 17:14
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] bijensterfte

beste Roger,

wat zou er moeten veranderen eer de situatie kan verbeteren volgens jou?

groeten,

Jonathan

Van: Roger De Vos [mailto:roger.devos3 bij telenet.be]
Verzonden: vrijdag 17 oktober 2008 19:41
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: [bijen] bijensterfte

Hallo
Las ik deze week niet op het forum dat we U Gent, zeg maar informatiecentrum voor bijenteelt, echt nodig hebben?

Ja Roger jij las dat goed .

Dezelfde reactie hoorde ik een paar jaar terug van een van ons leden; bij de vraag waarom zijn kasten leeg waren kreeg hij als antwoord "de bijen vliegen uit en keren niet terug" en... het was nog waar ook. Maar dat antwoord kon een kleine van 5 jaar ook geven.

Maar tot op heden is er nog NIEMAND die de echte oorzaak van de bijensterfte kent ,het blijft bij gissingen nog steeds,dus waarom je daar onnodig druk over maken ???

Las ik ook niet dat het onverantwoord was dat bepaalde mensen geen vergaderingen meer willen bijwonen op het IC?

Nee dat las je niet ,maar wel hetgeen hier onder staat

Sommigen drijven het zelfs zover dat ze niet eens meer willen vergaderen in het informatiecentrum voor de bijenteelt in Gent.

Normaal zou ik hierop niet antwoorden maar als er verdoken in mijn richting wordt gewezen dan... maak ik me wat boos.

Roger hier wordt niemand verdoken geviseerd ,en het was ook niet mijn bedoeling dat iemand zich zou geviseerd voelen,
ik vertel hier de ware dracht hoe het er aan toe gaat en dat betreur ik (en vele anderen)ten zeerste. Als jij je  boos maakt voor de waarheid dan vindt ik dat héél  jammer maar kan ik verder niets aan doen
.

Met de huidige statuten van de KonVIB is het tot stand brengen van één overkoepelende vereniging onmogelijk. Zelf één Vlaams maandblad is onbespreekbaar.

Alles is tegenwoordig bespreekbaar ,maar je moet WILLEN praten en luisteren naar elkaar in plaats van elkaar af te maken .
Stop met die vetes geef elkaar de hand ,we (de imkers) zijn het meer dan beu,wij willen één grote imkersbond die sterk staat en gewicht in de schaal kan werpen daar waar het nodig is.

Zolang de imker, de hoofdsponsor van de KonVIB, door de huidige statuten buiten spel wordt gezet zal het maar van kwaad naar erger gaan.
Verdeel en heers wordt in het IC goed nagevolgd.

Beste groeten
Secretaris IVB
Roger De Croock

groeten
De Vos Roger

Van: Erik Goris [mailto:Erik.jjm.goris bij telenet.be]
Verzonden: vrijdag 17 oktober 2008 19:50
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] bijensterfte

Alles is tegenwoordig bespreekbaar ,maar je moet WILLEN praten en luisteren naar elkaar in plaats van elkaar af te maken.
Stop met die vetes geef elkaar de hand ,we (de imkers) zijn het meer dan beu,wij willen één grote imkersbond die sterk staat en gewicht in de schaal kan werpen daar waar het nodig is.

Daar duim ik voor!