Logo konvib-312

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Bijensterfte in België

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: de roeck ghislain [mailto:gderoeck bij euphonynet.be]
Verzonden: dinsdag 3 juni 2008 22:04
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: [bijen] Onderzoek naar bijensterfte in België.

Prof. Haubruge van de Faculté universitaire des Sciences agronomiques de
Gembloux meldt dat hij zijn onderzoek over de bijensterfte, gefinancierd
door de Waalse Gemeenschap, beëindigt en dat hij zijn conclusies weldra
bekend zal maken.
Vanaf juli zal hij gedurende 20 maanden onderzoek doen naar dodelijke
virussen op de Belgische bijenstanden. Hiervoor zullen 200 bijenstanden
worden onderzocht. De verzamelde stalen zullen bovendien aan de Universiteit
Gent geanalyseerd worden (lees: prof. Jacobs en De Graaf) op de aanwezigheid
van beide nosemasoorten en Amerikaans vuilbroed. De bedoeling is een beeld
te verkrijgen van de gezondheidstoestand van de Belgische bijenvolken.

Beste groetjes,

Ghislain.