Logo konvib-312

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Systemische insecticiden, dossier

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: gvand bij pandora.be [mailto:gvand bij pandora.be]
Verzonden: zaterdag 18 oktober 2008 10:28
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: [bijen] *** PROBABLY SPAM *** Interessant artikel: 20% meer pesticiden op groente en fruit

Ik dacht dat dit artikel u zou kunnen interesseren.
Zou het kunnen zijn dat de grens die de bijen aankunnen overschreden is ?
In combinatie met heel wat andere factoren wereldwijd de massale bijensterfte tot gevolg .
Groeten
Germain

Het artikel:
http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?ArticleID=GO321TTTM

Van: de roeck ghislain [mailto:gderoeck bij euphonynet.be]
Verzonden: donderdag 23 oktober 2008 11:27
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] *** PROBABLY SPAM *** Interessant artikel: 20% meer pesticiden op groente en fruit

Dag Germain en allen,

Ik volg het debat over de al dan niet schadelijkheid van insecticiden, voornamelijk de nieuwere neonicotinoïden als imidacloprid (Gaucho e.a.), thiamethoxam (Cruiser e.a.) enz. al een jaar of tien, als geïnteresseerd imker en niet als specialist wel te verstaan. Ik moet zeggen, het is een moeilijke zaak.
De fabrikanten, hierin gevolgd door vele wetenschappers, verklaren het onschadelijk. Maar de testen die ze gedaan hebben, en die kunnen geraadpleegd worden bij het ministerie van Volksgezondheid, zijn onvolledig omdat ze geen testen op de larven bevatten. Bovendien is er geen onafhankelijke instantie die de andere, beschreven, testen overdoet, om ze te controleren.
De milieubewegingen, die sowieso tegen pesticiden in het algemeen zijn, nemen die lacunes te baat om te verkondigen dat al deze producten voor gewasbescherming schadelijk zijn voor het milieu. Er zijn metingen gedaan in labo's die aangeven vanaf wanneer de bijen doodgaan aan bijvoorbeeld imidacloprid en vanaf wanneer hun leer- en communicatiecapaciteit aangetast wordt, de zogenoemde subletale schade (zie: http://www.apiculture.com/_menus_fr/index.htm?menu.htm&0, klik op 'Dossiers', vervolgens op 'Intoxication abeilles').
Deze metingen zijn beslist correct, maar de producenten verklaren dat de conditie in een labo totaal anders is dan die op het terrein en dat daar dus andere parameters gelden (die niemand goed lijkt te kennen).
Waar het risico voor de bijen, mijn inziens, toch om de hoek komt kijken, is dat vele imkers bij de bestrijding van de varroa ook schadelijke stoffen in hun kasten brengen en dat de interactie van deze verschillende pesticiden en hun metabolieten absoluut niet gekend is en dat niemand eraan denkt om daar een studie over te beginnen.
In Amerika zijn er wetenschappers die stellen dat de analyse van het bijengenoom duidelijk gemaakt heeft dat bijen geen genen bezitten om zich te verdedigen tegen pesticiden (wel tegen ziekten). Dat zou er mee voor zorgen dat hun immuunsysteem verzwakt, als ze met pesticiden in aanraking komen.
Zelf woon ik al jaren tussen maïsvelden en heb ik geen last van enige vorm van raadselachtige bijensterfte. Bayer zegt dat in België slechts 5% van de uitgezaaide maïs omhuld is met imidacloprid. Misschien is dat de reden?
Wie leeft, zal zien ...
Beste groetjes,

Ghislain.