Logo konvib-312

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Spinosad/Tracer/Conserve

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: peter de waele [mailto:dewaele_peter@msn.com]
Verzonden: woensdag 13 augustus 2008 10:50
Aan: bijen@cari.be
Onderwerp: [bijen] nieuw biologisch produkt

nieuw biologisch produkt kan toch nog gevaarlijk zijn voor de bijen

Spinosad, de werkzame stof van  de merkproducten Tracer en Conserve, staat nu op de Europese lijst van de stoffen toegelaten in de biologische landbouw.  Zo staat te lezen in de VERORDENING (EG) Nr. 404/2008 VAN DE COMMISSIE van 6 mei 2008, een uittreksel :
(4) Spinosad is een nieuw insecticide van bacteriële oorsprong,
dat essentieel blijkt bij de bestrijding van bepaalde
belangrijke plagen en dat bijdraagt tot de duurzaamheid
van de productie in gevallen waarin andere
plagen een gewas aantasten of dreigen aan te tasten. Bij
het gebruik ervan dient erop te worden toegezien dat het
risico voor niet-doelorganismen zo gering mogelijk blijft.
(5) Wat de opneming van spinosad betreft, dient erop te
worden gewezen dat micro-organismen in het algemeen
in de biologische landbouw mogen worden gebruikt voor
de bestrijding van ziekten en plagen, terwijl door microorganismen
geproduceerde stoffen in een aparte lijst
moeten worden opgenomen. (Bron)
Grote verandering en groot verschil met andere erkende biologische middelen tot nu toe is dat hier niet gaat om het micro-organisme zelf dat gebruikt wordt ter bestrijding van een plaag (zie het artikel over de bacterie Bacillus thuringiensis ter bestrijding van rupsen) maar over een stof geproduceerd door een micro-organisme. Spinosad is een insecticide die wordt geproduceerd door een in de bodem levende bacterie. Het fermentatieproces van deze bacterie levert spinosynen, de insecticide, op.
Werking
Spinosad heeft al een paar jaar een toelating in de gangbare land- en tuinbouw in Nederland en België« onder de merknaam Tracer en Conserve Het middel wordt gebruikt om
trips, rupsen, mineervliegen en koolvlieg te bestrijden. Het middel is niet selectief, maar bestrijdt ook niet alle schadelijke insecten. Bladluizen en witte vlieg bijvoorbeeld worden niet bestreden.

Koolvlieg
Dit is alvast heel goed nieuws en een grote doorbraak in de strijd tegen de larven van de koolvlieg bij de biologische teelt. Door een éénmalige plantvoetbehandeling kan je de volledige bloemkool- of broccoliteelt vrij houden van schade. Het middel is zeer effectief, zo is de laatste jaren gebleken bij de toepassingen in de professionele teelt. En de nadelen dat het middel giftig is voor sommige natuurlijke vijanden en bijen komt bij een bodembehandeling niet naar voren.
Natuurlijke vijanden
Alhoewel het product erkend is in de biologische teelt, is dit middel niet veilig voor alle natuurlijke vijanden.  Het spaart wel lieveheersbeestjes, roofwantsen en roofmijten. Maar het is schadelijk en heeft een nawerking op sluipwespen.
Gevaarlijk voor bijen.
Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen of in de buurt van in bloei staand onkruid. Direct contact of contact met een nog vochtig residu is gevaarlijk voor bijen. De droge residuen van spinosad zijn slechts weinig giftig voor bijen.
Erkenningen
Nu mogen middelen op basis van spinosad dus ook in de biologische teelt toegepast worden, maar wel volgens de erkenningen die gelden in het Europese land waar het toegepast wordt. Dus zeker niet in alle teelten en voor alle plagen.

België
In België is het middel Conserve ook verkrijgbaar voor de pariculiere moestuinliefhebber via Edialux dat in de meeste tuincentra te verkrijgen is.
Lees hier de erkende toepassingen en hoeveelheden bij Conserve in België
Nederland
Volgens de info van ctgb is er geen erkenning voor particulier gebruik in Nederland. De erkenning van zowel Tracer als Conserve is dan ook enkel en alleen professioneel.
Voorschriften bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
(zie voor de volledige tekst :
bayergarden.be)
1. Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing op het etiket
2. Beschermende kleding dragen
3. Bij het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen niet eten, drinken of roken
4. Dosering nauwkeurig vaststellen
5. Slechts zoveel spuitvloeistof gebruiken als nodig is
6. Windstilte en koele temperaturen afwachten
7. Alle gebruikte gereedschappen zorgvuldig schoonmaken
8. Na toepassing zorgvuldig wassen
9. Gewasbeschermingsmiddelen veilig bewaren
10. Wachttijd in acht nemen