Logo konvib-312

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Cruiser/Thiamethoxam

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: de roeck ghislain [mailto:gderoeck bij euphonynet.be]
Verzonden: zaterdag 26 januari 2008 22:48
Aan: 'Bijen bij cari.be'
Onderwerp: Over Cruiser en Poncho...

Geen kenner die eraan twijfelt dat systemische insecticiden in sommige omstandigheden een bedreiging kunnen vormen voor de insecten in het algemeen en voor onze bijen in het bijzonder. Geen kenner ook die denkt dat deze insecticiden alleen verantwoordelijk zijn voor de bijensterfte die overal in de wereld opduikt.
Het verhaal van de systemische insecticiden imidacloprid (Gaucho, Confidor, Admire, ...), en fipronil (Regent, ...) waarvan de toelating tot gebruik in Frankrijk opgeschort werd op zonnebloem en maïs, na een beslissing van de Raad van State daar, is door velen gekend. Die beslissing betekende niet dat de schadelijkheid van deze producten bewezen werd geacht, wel dat de twijfels over de veiligheid ervan voor bijen zo groot waren dat de Raad het 'voorzichtigheidsprincipe' deed gelden.
Dat andere landen dat voorbeeld niet volgden, heeft beslist meer te maken met de zwakte van de imkerorganisaties in die landen, de moeilijkheid van de materie die individuele imkers al gauw doet afhaken en de macht van de scheikundige lobby's dan met de onschadelijkheid van de actieve stof. Europa zal uiteindelijk beslissen wat er met deze stoffen verder moet gebeuren. Zie ook:
http://www.apiservices.com/_menus_fr/index.htm?dossier_intoxications.htm&1

Intussen echter is er een nieuwe dreiging ontstaan: de actieve stoffen 'thiamethoxam' en 'clothianidin', beide neonicotinoïden zoals imidacloprid, werden opgenomen in Bijlage 1 van de Richtlijn 91/414/EEG. Dat betekent dat de diverse Europese lidstaten toestemming kunnen geven om ze als gewasbeschermingsmiddel te laten gebruiken. Thiamethoxam is de actieve stof van het insecticide 'Cruiser' (Syngenta) en clothianidin van 'Poncho' (Bayer).
Om aan te geven hoe giftig thiamethoxam is, geef ik hierna cijfers weer die via het WWF en Amis de la terre verspreid worden: 5 nanogram volstaan om een bij te doden (5 nanogram = 5 miljardsten van een gram) en een halve gram veroorzaakt erge subletale letsels die er verantwoordelijk kunnen voor zijn dat bijen hun kast niet meer terugvinden, wat de volken uiteraard ernstig kan verzwakken.
In België is er voorlopig alleen maar toestemming gegeven om beide insecticiden te gebruiken in de bietenteelt. Dat is betrekkelijk geruststellend. In Duitsland kunnen ze echter ook toegepast worden in de maïs, koolzaad- en zonnebloemteelt!
En ook in Frankrijk is er groot alarm. Om te beginnen is Poncho er voorlopig verboden. Maar Cruiser mag er gebruikt worden voor de omhulling van maïszaden onder strenge voorwaarden:
- de maïs mag niet bestemd zijn voor menselijk gebruik;
- hetzelfde perceel mag maar om de 3 jaar voor dat doel gebruikt worden en
- geen nateelt met belang voor de bijen gedurende één jaar.
De Franse imkers en vele natuurverenigingen protesteren hevig bij de minister van Landbouw tegen de vergunning die hij voor Cruiser toekende. Op 21 februari is er een protestbetoging in Parijs. Zie ook:
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0 bij 2-3244,36-997324 bij 51-997431,0.html
Uit Italië komt het getuigenis van Francesco Panella, voorzitter van de Italiaanse imkersbond, over de enorme bijensterfte tijdens de lente van 2007, toen er maïs werd gezaaid in de streek ten zuiden van Milaan. De sterfte werd veroorzaakt door de afschilfering van de omhullende stof bij het uitzaaien waarbij de actieve stoffen vrij kwamen in de lucht en de bijen doodden. (Dat was vroeger ook al gebeurd met Fipronil in Frankrijk). Uit de analyse van de gestorven bijen bleek dat zowel thiamethoxam als clothianidin verantwoordelijk waren voor hun dood. In juli 2006 bleek thiamethoxam ook al verantwoordelijk voor de dood van duizenden volken toen Actara, de commerciële naam van een product op basis van die stof, werd verneveld over een veld met druivelaars. Zie verder ook:
http://www.mieliditalia.it/images/regione2.jpg
Deze informatie heeft enkel als doel te informeren over een aspect van de bijenteelt, in het bijzonder over de mogelijke risico's verbonden aan het gebruik van pesticiden. Ze heeft helemaal niet de bedoeling de ene of andere fabrikant van pesticiden in een kwalijk daglicht te stellen. Uiteindelijk trachten deze fabrikanten enkel te voldoen aan de behoeften van zaadhandelaars en landbouwers, wat het probleem uiteindelijk erg complex maakt.
Beste groetjes,

Ghislain.

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: de roeck ghislain [mailto:gderoeck bij euphonynet.be]
Verzonden: vrijdag 22 februari 2008 22:01
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: [bijen] Manifestatie tegen Cruiser.

Gisteren betoogden Franse imkers onder de Eiffeltoren te Parijs tegen de
toelating die de Franse minister voor Landbouw toekende - mits voorwaarden -
aan de chemiereus Syngenta om Cruiser (thiamethoxam) de markt te brengen als
zaadomhullend systemische insecticide. Ze verdenken dat insecticide ervan
dezelfde schade te berokkenen aan de bijen als het daar momenteel verboden
imidacloprid. Beelden van de manifestatie op:

http://cosmos.bcst.yahoo.com/up/player/popup/?rn=1095452&ch=&cl=6535612&src=fryvideo〈=fr

http://videos.tf1.fr/infos/media/jt/0,,3720221,00-apiculture-apres-gaucho-regent-cruiser.html

Beste groetjes,

Ghislain.