Logo konvib-312

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Baden-Würtemberg

Van: Erik Goris (telenet) [mailto:erik.jjm.goris bij telenet.be]
Verzonden: maandag 27 oktober 2008 14:14
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: [bijen] Info

We komen net thuis van het Duitse imkercongres.
We hebben heel wat informatie bekomen. Informatie die ginder uitgelegd is geworden door wetenschappers op een heel erg hoog niveau en met klasse. Informatie die hier of ontkend wordt, geminimaliseerd of omheen wordt gewalst.

Waar heel veel aandacht naar ging was de milieuramp die deze zomer heeft plaats gehad in de deelstaat Baden-Württemberg. Daaraan is nauwelijks bij ons aandacht geweest in de media.  In zo'n 27.000ha Naturschutze gebied leeft geen insect meer. Geen vlieg, geen mug geen kever niets....je kan je voorstellen hoe het gaat met die planten en dieren die afhankelijk zijn van insecten. In de rest van deze deelstaat is het niet beter. Ook de gebieden grenzend aan Baden-Württemberg hebben deel aan dit "feest" Het grensgebied in Frankrijk heeft met de zelfde problemen te kapen. 120.000 bijenvolken hebben ook de dans niet kunnen ontspringen. Ze bleven dood achter. De schuldige achter dit alles: nieuwsoortige sproeimiddelen van de laatste generatie. Dat wat voor de mens "zenuwgas" zou worden geheten en wat in de oorlogsvoering in heel de wereld als verboden wordt beschouwd wordt nu op onze insecten los gelaten.

Prof. Alexandros Papachristoforou kwam bij dit alles uitleg geven. Hij heeft onderzoek gedaan naar de verschillende giftsoorten van de "nieuwe" generatie. Zijn onderzoekmethodes bestaat er o.a. in microscopische sondes tot bij de organen en zelfs tot bij de cellen te brengen die dienen te worden onderzocht.

Zo ontdekte hij dat het voldoende is om 50 n.gr. (dat is50*10-6 gr) van   een bepaald gif, dat populair is bij de hedendaagse landbouw, voldoende is om het hart van de bijen op hol te laten slagen. Het is te vergelijken met de uitwerking is als een motor die is opgefokt en veel energie kan leveren met een hoog toerental, maar dan plots het begeeft omdat die er niet is op berekend. Zeer kort kan de bij daardoor een superprestatie neer zetten en dan is het over, totaal en finaal.

Wie zich niet kan voorstellen wat één N.gr. is kan dit vergelijken met een trein van 25km geladen met stenen. Het totale gewicht van deze trein stelt dan de kilo voor. één steen is dan één nGr (nanogram)

Bij de meeste van deze giften is er bij zeer kleine dosissen in de orde van grootte van enkele mg, om de werking van de cellen te verstoren waardoor deze totaal anders gaan reageren. Zo liet de prof voorbeelden zien van grafieken van de normale werking van bepaalde cellen en deze bij de zeer lage toegediende dosissen. De uitwerking is een totaal verstoord organisme, dat niet of zeer slecht zal functioneren. Hij kwam er achter dat eens deze stoffen toegediend de uitwerking niet meer terug kan geschroefd worden.

Ook is hij de 'hersenen' van de bij gaan onderzoeken. Daar kwam hij erachter dat eens deze waren aangetast, door zelfs zeer lage dosissen en één mg de bij nog wel in leven bleef, maar ontdaan was van de intelligentie die een bij nodig heeft om het volk in stand te houden. De sociale communicatie, de mogelijkheid om voedsel te zoeken, het broed te verzorgen enz.   liepen terug. Hij vergeleek het met mensen die super intelligent waren en die door het gebruik van dergelijke stoffen terug vielen op het niveau van vegeteren, ze gaan niet dood, ze kunnen nog rondlopen, eten, slapen enz. maar ze zijn tot niets meer in staat.

Volken getroffen door een minimum van deze stoffen sterven langzaam uit en zijn hun vitaliteit totaal verloren. De Prof verklaarde verwondert te zijn dat er überhaupt nog bijen bestaan en dat we nog kunnen imkeren.

In de volgende maanden komt er een top van de EEG samen. Alle imkers over heel europa zouden worden opgeroepen om daar aanwezig te zijn. Prof. Alexandros Papachristoforou riep daar toe op.

Het viel op dat er een grote dosis van openheid bestaat in de Duitse imkersbond en dat problemen niet worden uit de weg gegaan. Vragen konden worden gesteld direct en zonder tussenkomst van papiertjes. Zelfs de secretaris van een van de ministers verantwoordelijk voor de toelating voor de sproeistoffen werd na haar toelichting op deze wijze ondervraagt door de aanwezigen. Het ging er met momenten geanimeerd aan toe gezien de situatie in Baden-Württemberg. Op het moment dat er een vraag te warm werd liep ze van het podium weg. Een van de toehoorders riep dat dit bij de Wehrmacht vaandelvlucht geheten werd. Waarop deze vrouw prompt op haar stappen terug kwam en het spreekgestoelte terug beklom om verder vragen te beantwoorden. Je kan er hier maar van dromen.

Van: David Van Delm [mailto:david.van.delm bij ardelis.info]
Verzonden: maandag 27 oktober 2008 14:31
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] Info

Inderdaad, de Duitsers staan veel verder als wij op vlak van organisatie, problemen worden niet uit de weg gegaan.
Daar zijn instituten, word er gretig aan selectie gedaan en worden er projecten op poten gezet!
Een voorbeeld en droom voor ons allemaal, imkers.

Groeten,

David

Van: Erik Goris (telenet) [mailto:erik.jjm.goris bij telenet.be]
Verzonden: maandag 27 oktober 2008 15:57
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: [bijen] nog bijkomende info

Wat bijkomende gegevens:

Het congres waarvan sprake:
38 Suddeutsche Berüfs- und Erwerbs-Imkertage Donaueschingen
De voordracht waarvan sprake:
Die Neurophysiologie der Bienen und Risikobewertung von Pestiziden
Referent: Alexandros Papachristoforou, Aristoteles Universitit Thessaloniki; Griechenland Institut fur Bienenkünde und Seidenraupenzucht

Van: Erik Goris (telenet) [mailto:erik.jjm.goris bij telenet.be]
Verzonden: dinsdag 28 oktober 2008 14:22
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: [bijen] persberichten

In bijlage de ingescande persberichten uitgegeven door de Deutscher Beruf & Erwerbsimkerbund en de European Professional Beekeepers assoziation.

insecticiden_bade-wurtemberg

In een vorige bijdrage schreef ik quoting dit moet natuurlijk coating zijn als het gaat over het leggen van een beschermingslaagje