Logo konvib-312

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

 

Insecticiden: rol van Wageningen (WUR)?

 

Van: Van Deursen Germain [mailto:gvand bij pandora.be]
Verzonden: zondag 13 maart 2011 18:28
Aan: octaaf.vanlaere bij ua.ac.be; limkers bij yahoogroups.com; Joseph Caboor; Chris Dauw; bijen bij cari.be
Onderwerp: [bijen] Fw: zembla

 
----- Original Message -----
From: deBijZaak
To: Klaas Sluiman Yde
Sent: Sunday, March 13, 2011 2:44 PM
Subject: Re: zembla

Enkele reacties op de uitzending van gisteravond.
Groet,
Klaas Sluiman

 

Beste allemaal

Hoewel ik email een slecht middel vind om te discussiëren, wil ik naar aanleiding van de opmerking van Bert toch een opmerking maken.
Ik vond het een uitzending vanuit een sterke vooringenomenheid. Ik kon me niet aan de indruk onttrekken dat het vooringenomen standpunt
was dat je toch wel heel dom en eigenwijs moet zijn als je tegen de hele wetenschappelijke wereld in blijft volhouden dat neonicotinoïden
niet de oorzaak zijn van bijensterfte.
  Daar wil ik graag een citaat van Pia Aumeier tegenover stellen: Natürlich ist bei unbefriedigender Auswinterung eine Ursachenanalyse immer
sinnvoll, doch stark geschwächte, kranke oder gar halb tote Völker sollten in jeder Imkerei nach ein paar Lehrjahren die absolute Ausname sein.
Monatsbetrachtung in de ADIZ van maart 2008 blz 4.
Persoonlijk ben ik van mening dat de veranderingen die de mens in het milieu bewerkstelligt, tot gevolg hebben dat het voor veel levende wezens
moeilijker is om in goede gezondheid voort te bestaan. Een van die veranderingen is het gebruik van insecticiden is daar een onderdeel van.
Imkers merken dat aan hun bijenvolken. Insecticiden de wereld uit omdat ze het milieu belasten/aantasten, maar niet speciaal omdat de bijenvolken
eraan dood gaan.

Groeten
Mari van Iersel

Op 13-3-2011 9:14, Bert Lemmens schreef:
Beste mede cursisten,
 
Mocht je deze uitzending gemist hebben. Het is een halfuurtje kijken de moeite waard.
Leuk onderwerp als agendapunt op de komende jaarvergadering. De betrouwbaarheid van Wageningen en de NBV?
 
Groet
Bert Lemmens

 

beste allemaal,
 
Dat de getoonde imker "waarschijnlijk in december geen oxaalzuurheeft heeft gedruppeld" vind ik suggestief, waarmee getracht wordt de
uitspraken van de imker te diskwalificeren.
Ik vind dat doorzichtig en niet professioneel.
 
Het artikel van de VN is interessant en ik zal het doornemen. Laat een ieder voor zich beslissen of dit genuanceerd is en een beter beeld geeft.
 
Het is goed dat zoveel mogelijk facetten belicht worden en het bijensterfteprobleem steeds meer onder de aandacht komt en daarmee meer op de
politieke agenda komt.
Zembla wekte de schijn dat dit in het Wageningse niet het geval is. De onhandigheid van de heer Blaquere versterkte dit beeld alleen maar.
Mijns inziens mogen en moeten ook gerenomeerde instituten geaudit en getoetst worden op objectiviteit en kwaliteit. Zet de lamp er maar op.
Ik wacht de kamervragen af...
 
Met vriendelijke groet,
Gert Kremer
Deventer
-----

Sigis en anderen
Een veel beter beeld over bijensterfte staat in het VN-rapport dat ik als bijlage bij stuur……..
Zeer genuanceerd.
Waarom zou ZEMBLA maar één oorzaak uit het geheel halen ….???
Waarom zou Zembla de Duitse onderzoekers niet hebben geïnterviewd hoewel ik ze daar wel op heb gewezen …wilde men de eigen oordelen bevestigd zien …
Het probleem ligt genuanceerd …..
Overigens ….de getoonde imker heeft waarschijnlijk in december geen oxaalzuur gedruppeld ……….
Groet,
Aat
Van:

Beste imkers van de toekomst, 
In onze benadering van bijengezondheid kijken we steeds primair naar imkerschap en minder naar omstandigheden. Dit is gebaseerd op wat onderzoekers
uit Wageningen zeggen, maar is ook het standpunt van de NBV. Ook in de onlangs, druk bezochte, voordracht van Pia Aumeier in Ruurlo ging zij uit van
goed imkerschap als beste waarborg voor vitale bijen.
Ik denk dat dit voor ons imkers ook een goed uitgangspunt is omdat wij die als enige factor kunnen beïnvloeden en wat ook goede resultaten geeft.

In zembla kwam gisteravond echter een andere invloedsfactor op de vitaliteit van onze bijen aan de orde, namelijk bestrijdingsmiddelen. In eerste
instantie dacht ik dat de stadsimkers daar waarschijnlijk niet veel van zullen merken, landbouw bestrijdingsmiddelen gebruiken we niet rond de
Deventer toren. Echter verspreiding van gif via oppervlakte water blijkt zomaar over 10 tallen tot 100 km te kunnen gaan en ook via de douw op voetbalvelden en golfterreinen
opeens dichtbij te kunnen zijn. Ook in zaaigoed van bijvoorbeeld maïs en zonnebloemen kunnen gewasbeschermingsmiddelen zich openbaren in de pollen en nectar terwijl wij er
nooit een gifspuit gezien hebben.

Al met al voor de imkers waardevolle informatie om kennis van te nemen.
Mocht je deze uitzending gemist hebben. Het is een halfuurtje kijken en de moeite waard.
Bijzonder is dat de rol van Wageningen WUR en hun kwalificatie die in een kritisch daglicht komt te staan door wat andere gerenommeerde
onderzoekers daar over opmerken. Bovendien wordt dit vervolgens slecht weerlegd door Tjeerd Blaquere waardoor al snel het idee ontstaat dat
het niet goed zit.
De NBV is een vereniging, geen kenniscentrum met betrekking tot het onderwerp en overgeleverd wat andere ontdekken en zeggen. Niet verwijtbaar
dat zij (wij) meelopen in het wageningse spoor. Na gisteravond misschien niet meer zo'n voor de handliggende koers?
Als je snel bij gepraat wil worden, kun je op onderstaande link aanklikken.
Groet
Sigis

 
http://beta.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1076385-de-moord-op-de-honingbij

 
Van: Werner Roelandts
Datum: 13 maart 2011 19:45
Onderwerp: Re: [bijen] Fw: zembla
Aan: bijen bij cari.be

Gisteravond bij toeval op de VARA de uitzending van ZEMBLA over bijensterfte... pesticiden... imadaclopryd... BAYER dat ook met het
researchcentrum van Wageningen WUR werkt, ...  zware  belangenvermenging!
Ten zeerste verbijsterd dat op ons forum niet wordt gereageerd. Wageningen toch niet zo koosjer? 


Werner Roelandts 
Van: Werner Roelandts [mailto:wernerroelandts bij gmail.com]
Verzonden: zondag 13 maart 2011 19:57
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Fwd: [bijen] Fw: zembla

Misschien dat deze link kan overtuigen:
http://omroep.vara.nl/Uitzending-gemist.uitzending_gemist.0.html

ZEMBLA vervolgt overigens wordt op de VARA op dinsdag 15 maart.

Ook wordt gemeld dat "de universiteit Wageningen niet onafhankelijk is in de beoordeling van de bijensterfte"
Zie:
http://zembla.vara.nl/Nieuws-detail.2624.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=40736&tx_ttnews[backPid]=1974&cHash=2d5b4d2a45d69d84406b86b9f779d3fa

Mocht ander en een niet lukken google dan naar VARA.NL NET GEMIST.


Van: Ghislain De Roeck [mailto:gderoeck bij telenet.be]
Verzonden: zondag 13 maart 2011 20:29
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] Fw: zembla

Dat er op het forum niet wordt gereageerd, Werner, is de expressie van hoe we in Vlaanderen naar het probleem kijken.
Het moet gezegd dat het ook niet gemakkelijk is om er wijs uit te geraken: universiteiten en overheid kijken naar de wetenschappelijke kant.
Hun stelling is: het is niet bewezen dat deze middelen schadelijk zijn, dus is er niets aan de hand. Dat de universiteiten fondsen krijgen van
Bayer voor hun werking en dat dit geen invloed uitoefent op hun onderzoeken, moeten we dan maar geloven. Dat de overheid, Europa inbegrepen, niet
eens in staat is om de erkenningdossiers die Bayer & C° indient te controleren is een feit en dat die dossiers dan nog correct zouden zijn, moeten
we ook geloven. Zo’n dossier is een man hoog, begin maar te controleren, hé.

Dat de tegenstanders van de systemische insecticiden ook geen overtuigende bewijzen kunnen voorleggen van de acute schadelijkheid is ook een feit.
In Frankrijk blijven de bijen sterven, ondanks een verbod op Gaucho, de Italianen waar er ook een verbod geldt, vinden dat hun bijen nu herstellen.
 Weeral onbegrijpelijk.
Ik was twee weken geleden een dag in Louvain-la-Neuve waar prof. Luc Belzunces, in Frankrijk een bekend wetenschapper die ervan uitgaat dat deze
pesticiden wel schadelijk zijn, over het probleem is komen spreken. Hij toonde de resultaten van laboproeven waaruit overtuigend blijkt dat ze wel
subletale schade veroorzaken. Maar uiteindelijk kan dat niet overgedaan worden in de vrije natuur. Normaal natuurlijk, omdat er daar ook ander

stuifmeel en nectar beschikbaar zijn en door de menging van de schadelijke en onschadelijke voeding verdwijnen de scherpe kantjes. Als er geen
vermenging is, houd je dan maar vast aan de takken van de bomen. Belzunces vertelde ook over zijn ervaringen rond het samenspel van overheid en
producenten: verbijsterend!
Zou hij een leugenaar zijn? Hij loopt alleszins vrij rond en niemand doet hem iets!
Ik las een studie over het samengaan van nosema en pesticiden. Erg overtuigend qua bewijs van schadelijkheid. Ondertussen zijn er de andere
duo’s: varroa en virussen, varroa en nosema, varroa en gebrek aan stuifmeel (goed van mij, hé, Marc …).
As je weet dat dit debat ook in alle hevigheid woedt in Amerika, kan dat misschien een troost zijn, maar ook daar geen uitsluitsel.
Ach, dan is het misschien maar goed dat we er hier in Vlaanderen niet wakker van  liggen  …
Neen, hoor, dat laatste meen ik niet!
Beste groetjes,

Ghislain.

Van: marcvh bij iname.com [mailto:marcvh bij iname.com]
Verzonden: zondag 13 maart 2011 21:24
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] Fw: zembla

Of neonicotinoïden nu wel of niet de oorzaak zijn van bijenstrefte weten we dus niet. Maar één ding is alvast wél weer heel erg duidelijk
bewezen: de kwalijke praktijken van bedrijven als Bayer om kost wat kost hun gelijk te halen. Onderzoeksresultaten die hun goed uitkomen worden
gepubliceerd en wat hen niet bevalt krijgen we niet te zien. Als je dan weet dat wetenschappers worden geëvalueerd aan de hand van hun publicaties
en dus zoveel mogelijk willen publiceren dan maak je mij niet wijs dat ze nog neutraal blijven.

Op dezelfde manier probeert men ggo's door onze strot te rammen want alleen dit zou de honger uit de wereld helpen!

Een recent rapport van de VN werpt een ander licht op de zaak:
 http://www.demorgen.be/dm/nl/5380/Voedselcrisis/article/detail/1233610/2011/03/09/Ecolandbouw-kan-voedselproductie-verdubbelen.dhtml
Mvg,

Marc VH
Van: marcvh bij iname.com [mailto:marcvh bij iname.com]
Verzonden: zondag 13 maart 2011 21:54
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] Fw: zembla

Het is misschien ook interessant om de discussie bij de Nederlandse imkers te volgen...
http://www.imkerforum.nl/phpbb/viewtopic.php?f=4&t=24459

Mvg,

Marc VH
Van: jan [mailto:lemeire.jan bij skynet.be]
Verzonden: zondag 13 maart 2011 22:53
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: [bijen] zembla

Zembla  gezien. . .  en 1 ding  goed  onthouden  ;  de omzet van IMIDACLOPRID  bedraagt momenteel  750  MILJOEN  €  jaarlijks ! 
Waar zijn wij imkers  dan met ons  potje  honing  ? ? ? maar wat  met de bevruchting straks  ? ?
Die  jammer genoeg de uitzending  gemist hebben  ;  wordt HERHAALD op dinsdag 15/3 op Nederland 2 om 10u 20 ( ’s morgens )
Groetjes  de jan

Van: Roger De Vos [mailto:roger.devos3 bij telenet.be]
Verzonden: maandag 14 maart 2011 8:23
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] Fw: zembla

Ja Ghislain we zouden er MOETEN van wakker liggen want naar ik hoorde een paar dagen geleden van de limburgse imkers is de toestand daar
schrikwekkend !
Voorlopige cijfers wijzen nu al een sterfte van 38 % aan in Limburg .
Gisteren zag ik een imker uit de streek van Mechelen en die zei dat heel wat imkers in zijn omgeving een verlies van 70% hadden !
 
groetjes
roger

Van: Bieenkorf [mailto:info bij bieenkorf.be]
Verzonden: maandag 14 maart 2011 9:48
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] Fw: zembla

Alles met een korreltje zout nemen he, zij met hogere sterfte komen altijd meer onder de aandacht.
Hier op de thuisstanden 1 dood op 55 en het ging om een fantastische moer met een rood plaatje die ik nog een jaar wou gunnen.
Hier wordt niet behandeld ! Op een vaste buitenstand (50 km), waar gewoon op de natuurlijke drachten wordt gevlogen (zonder drachtverbeteringen)
en de 5 kasten daar vorige zomer en winter met mierenzuur en oxaalzuur werden behandeld, zijn er nu 3 dood van de 5 !

En om bij het onderwerp te blijven : nergens in België wordt er zoveel gespoten en neonicotinoïdes gebruikt als hier in volle Haspengouwse fruit-
en akkerstreek !
Zijn al die chemische producten goed voor de bijen ? absoluut niet
Gaan er bijen aan dood ? ja met de honderden
Gaat een sterk volk daaraan dood ? neen
Ik ben imker en heb geen banden met Bayer of wie dan ook, ik observeer alleen maar omdat ik tussen de bijen leef.

Bijen hebben een continue goede voeding nodig, het ganse jaar rond. Komen er mindere periodes dan moeten ze weken achtereen terug een rijke tijd
kunnen meemaken om de sterkte in het volk terug te herstellen.
Wat 2010 betreft, hadden we te maken met uitzonderlijk DROGE juni en julimaanden (praat eens met de landbouwers). Dit heeft een grote invloed
op de kwaliteit en de hoeveelheid aan nectar en stuifmeel die de planten afgeven, en dus ook direct op de bijen.
De maanden daarna kregen de planten vocht genoeg en was er hier (rond de thuisstanden) nog een overvoed aan bloei tot aan de vorst. Tijd genoeg
om nog sterke winterbijen te vormen.
Op veel plaatsen hebben ze die nazomer- en najaarsbloei niet en krijgen ze direct na juli bovendien nog mierenzuur en thymol over zich heen om
het nog wat erger te maken.
Met huidige opwarming van het klimaat gaan dergelijke droge zomers steeds meer voorkomen !
TE WEINIG GEVARIEERD RIJK STUIFMEEL alleen + of varroa + of nosema + of pesticiden kunnen veel volken niet aan.
Velen geloven enkel de wetenschappelijke (gesponsorde) rapporten over varroa, nosema, pesticiden enz… waarin nergens gelijktijdig met het
effect van het stuifmeel rekening wordt gehouden.
Doordat bijensterfte hot news is en ook door velen gewild wordt overroepen, trekt dat allerhande groeperingen van mensen aan die deze hype
gebruiken om hun ideeën kracht bij te zetten. Veel milieuactivisten die al decennia tegen sproeistoffen zijn mengen zich nu in het bijensterfte
debat. Is dit een goede zaak ? Ik heb er mijn twijfels over. De imker krijgt tegenwoordig uit alle hoeken info over zich heen zodat velen niet
meer weten waar de klepel nu echt hangt.
Geloof in je eigen sterkte, ieder aandachtig imker, met wat ervaring, weet veel meer van bijen dan enig ander tijdelijk opgezet onderzoek
met geldbelangen (industrie of gewoon het binnenhalen van bijensubsidies).
Hoeveel imkers zijn de laatste 10 jaar, op basis van wat hen van overal werd ‘aangeraden’,  al niet jaarlijks omgeschakeld en hun bijen anders
gaan behandelen !
Wat een onoverzichtelijke en dikwijls nutteloze stroom aan info krijgen jonge imkers tegenwoordig niet over zich heen.
Laat je niet van het rechte pad afleiden.

Als je echt wat voor je bijen wil doen moet je gedurende het ganse jaar zorgen dat er zo weinig mogelijk arme periodes voorkomen, zeker in
de lange periode naar de winterbijen toe.
Organiseer drachtverbeteringen in je buurt en zet alvast zelf de eerste stap.
Onze beeplants actie loopt binnen enkele dagen af en ik mag alvast zeggen dat HEEL VEEL imkers op het rechte pad blijven.

Gr. Marc
Van: philippe vercammen [mailto:philippevercammen bij hotmail.com]
Verzonden: maandag 14 maart 2011 22:00
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] Fw: zembla

Beste forumers,
Graag had ik dit verhaal even kwijt.
Vorig jaar ben ik met de bijen naar het koolzaad gegaan en die landbouwer gebruikt het produkt Biscaja van Bayer
(= tiacloprid ook een neonicotinoide zoals imidacloprid, dat systemisch werkt en dus in de volledige plant aanwezig is) tegen de koolzaad
bloesemkever.
De week voordat het koolzaad ten volle in bloei kwam hadden mijn bijen het geluk te kunnen foerageren op de paardebloemen die massaal
bloeiden in het ernaastgelegen perceel ineen weide die uiteraard niet besproeid was.
Ik heb toen zelfs met succes koniginnen gekweekt op dat behandelde koolzaad en ondervond dat mijn bijen gestaag vooruitgingen zonder
noemenswaardige sterftes.
Ik vermoed dat als de dosis gif dat de bijen binnenkrijgen met gezonde niet behandelde dracht gemengd wordt de gevolgen nog draagelijk z
ijn voor de bijen. Als ze die paardebloemen niet hadden gehad was het misschien een heel ander verhaal geworden.
Zo zie je maar dat je als onderzoeker of wetenschapper geen enkele factor mag uitsluiten anders ben je volgen mij niet eerlijk met jezelf
en dus kan men inderdaad aan de integriteit van die prof van Wageningen twijfelen.
Als er straks overal gesproeid gaat worden en het oppervlaktewater ook nog een zwaar belast wordt dan ziet de toekomst er zeker niet goed uit,
zowel voor de bij als voor de rest van het milieu en de mens in zijn voetspoor...
mgv
philippe
 
Van: Ghislain De Roeck [mailto:gderoeck bij telenet.be]
Verzonden: woensdag 16 maart 2011 9:33
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] Fw: zembla

Marc schreef:

>En om bij het onderwerp te blijven : nergens in België wordt er zoveel gespoten en neonicotinoïdes gebruikt als hier in volle Haspengouwse
fruit- en akkerstreek !
>Zijn al die chemische producten goed voor de bijen ? absoluut niet
>Gaan er bijen aan dood ? ja met de honderden
>Gaat een sterk volk daaraan dood ? neen

 Uit onderzoek van O. Wahl en K. Ulm (1983):
‘Honingbijen die hoogwaardig stuifmeel ter beschikking hebben, zijn minder gevoelig voor blootstelling aan pesticiden dan bijen die het moeten
stellen met minderwaardig stuifmeel of stuifmeelvervangers.’
(Meer op: http://www.springerlink.com/content/h0t74140208628l2/).

Beste groetjes,

Ghislain.

Van: Jaak Hendrikx [mailto:Hendrikxjaak bij hotmail.com]
Verzonden: woensdag 16 maart 2011 10:18
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] Fw: zembla

 

 

Statement Wageningen UR (University & Research centre)* over pesticiden en de Nederlandse bijenhouderij
Een persbericht van Wageningen gevonden via bijeenhouden.nl
http://www.wur.nl/NL/onderzoek/ResearchBlog/2011/03/14/statement_pesticiden_bijenhouderij.htm

Groeten Jaak Hendrikx

Van: Nys Fernand [mailto:nyf bij nand.be]
Verzonden: woensdag 16 maart 2011 10:54
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] Fw: zembla

Is het dan niet zo wat “dweilen met de kraan open”???
Dit betekent dus dan dat het waar is dat bepaalde neonicotinoïden die gebruikt (mogen) worden toxisch zijn.
Maar dat het kan opgelost worden met “stuifmeelvervangers” als voedsel aan de bijen te geven. Wat gelijk is aan “hoogwaardig stuifmeel  ter
beschikking “ te stellen.
Een nieuwe markt gaat open: zoiets als (katten ja, dus) bijenvoedsel in blik (of ja, in zakjes van 5, 10 en 15 kilo). Afkomstig uit Duitsland,
Amerika of India en China.
Want het stuifmeel dat de bijen ter plekke binnen brengen is toch “besmet” (wat beweerd wordt). Waar zijn wij dan in godsnaam toch mee bezig!!!
Iets dergelijks lees ik ook als spraakmaker in de “neo-eugenetische programma’s” toegepast op bijen.
De Heer Van Laere geeft mij de indruk dat zijn programma de bijen geschikt maakt te overleven in een meer en meer vergiftigd milieu, hygiënisch
gedrag, genoemd!!!
Nogal goed dat er een “totaal” verbod op roken komt (tabak=nicotine).
Groetjes,
Nand.

Van: Geert van Eizenga [mailto:gc.vaneizenga bij gmail.com]
Verzonden: woensdag 16 maart 2011 12:41
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] Fw: zembla

Over de Zembla-uitzending: mij viel de eenzijdigheid van het onderzoek bij BijenWur op en dan vind ik vandaag een persbericht van hen wat ze wel
niet allemaal onderzocht hebben. Nee de schade is geschied: de bezem er door! De wetenschapper kwam allesbehalve relaxed over: het zal je maar o
verkomen dat publiekelijk erkend moet worden dat er financiering door een hele grote multinational plaatsvindt.

Voorop gesteld: ik persoonlijk denk dat we de invloed van Nosema ceranae onderschatten. Natuurlijk is Varroa(bestrijding) belangrijk, maar dat er
accentverschuivingen binnen het onderzoek noodzakelijk zijn is duidelijk: je kunt je voorlichting niet beperken tot slechts 1 ziektefactor. Een
andere verklaring heb ik er niet voor dat er lokaal zulk grote verschillen in bijensterfte geconstateerd kunnen worden. Ik denk echter dat Nosema + bestrijding echter een moeilijker verhaal is qua onderzoek en voorlichting.

Wat mij beangstigd is dat met onze imker-, en consumentenbelangen gesold wordt vanwege de belangenverstrengeling van de onderzoeker en de commercie:
Ontoelaatbaar! Ik weet ook dat wetenschappers dit altijd (zullen) ontkennen. Gisteravond zag ik als voorbeeld een uitzending (Duitse televisie) van
Arte: met een variant op een zinsnede uit het "Onze Vader": Geef ons heden ons dagelijks brood.
Unser täglich Gift (Na  "Monsanto - met gif en genen", onderzoekt Marie Monique Robin, wat de levensmiddelenindusrie ons dagelijks op tafel brengt.
http://www.arte.tv/de/suche/3673928.html Zo verschenen er bijvoorbeeld 164 kritische studies over spartaam (zoetstof), waarvan 74 in opdracht van de
industrie gedaan werden. Alle 74 wezen uit: veilig. Einduitslag van onafhankelijke wetenschappers was echter: het zou verboden moeten worden. 

Nu de moderne wetenschap beter afgestemd moet raken op de belangen van de industrie (regeringsbeleid) zal dit alleen maar toenemen en zal het ten
koste gaan van breed onderzoek. Voorbeeld hiervan: Nog niet zo lang geleden menen wetenschappers vastgesteld te hebben dat door dit nieuwe type
pesticiden het bestaan van de regenworm (in hoge mate belangrijk voor de kwaliteit van de grond) zeer bedreigd wordt. Als symptoom/signaal wordt
dat nu niet meegenomen: is alles hap-en-snap onderzoek geworden, voor de korte termijn?!

De belangen van de imkers worden echter behartigd door de leken van hun vereniging (Ned.Bij.Ver.), die het allemaal goed bedoelen maar
onprofessioneel opereren en als tegenspeler een partij van wereldformaat (Bayer) tegenover zich vinden, die nota bene de officiële Nederlandse
wetenschappelijke bijenonderzoeker financiert. ("Lekker goedkoop" voor de overheid)

Bijenhouderij zit klem tussen de belangen van economische en politieke belangen die de agrarische politiek bepalen, waarbij consumenten en
imkers enkel nog als "aanhangend vocht" dienen. De uitspraak van staatssecr.Bleeker illustreerde dit in Zembla: Het Ministerie van Landbouw
weet geen houding te bepalen, net als bij de Q-koorts in Nederlands Brabant vorig jaar, daar liet men ook de landbouwbelangen prevaleren.
Daar moesten eerst doden vallen en veel persberichten voordat duidelijk werd dat het ministerie van Volksgezondheid wel degelijk gewaarschuwd
had en dat "Landbouw" tegengewerkt had. In het algemeen kun je stellen, dat naarmate het gebruik van de landbouwgronden intensiveert het beeld
voor de bijen verkeerd kantelt.

Bayer bepaalt uiteindelijk wat we op tafel krijgen en dient domweg meer als machtsfactor benaderd te worden. Ik heb onlangs begrepen dat Bayer
ook zeer grote belangen heeft (tot 49%?) in Monsanto (Gmo's en pesticides als Roundup: Over de invloed van Monsanto is ook een heel interessante
film uitgebracht - zie boven!)). Sinds de invoering van gmo's is de productie van pesticiden enorm gestegen! (GMO's zijn ZONDER TESTPROCEDURE op
de markt gebracht met de motivatie: er was geen toelatingsnummer vereist, "vanwege de aard van de verandering").

Afijn, het is gelukkig nog niet verboden om het eigen verstand te gebruiken. Echter: wie verdedigt onze imkerbelangen in Nederland? Of vermindert m
et het toenemen van de jaren ook de actiebereidheid? Misschien komt er ooit nog eens een Internationaal Hof ter Bescherming van de Voedselveiligheid.

Geert