Logo konvib-312

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Onderzoek naar nut van thymol in geval van Nosema ceranae

Van: Ghislain De Roeck [mailto:gderoeck bij euphonynet.be]
Verzonden: dinsdag 12 januari 2010 7:46
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: [bijen] Bestrijding van nosema ceranae met thymol.

Beste allen,

Apidologie publiceerde recent een studie van het Franse INRA over experimenten met thymol ter bestrijding van Nosema ceranae onder de titel: Effect of thymol and resveratrol administered with candy or syrup on the development of Nosema ceranae (Apis mellifera) artificially infected honey bees.
We hadden het hier al vroeger over, maar ik denk niet dat er toen cijfermateriaal werd geciteerd.

Samenvatting - Het doel van deze studie was om het effect te evalueren van thymol en resveratrol toegediend in twee verschillende formuleringen (suikerplaat ('candy') en siroop) op de ontwikkeling van Nosema ceranae en op de levensduur van honingbijen. Uitlopende bijen van een nosemavrije bijenstand werden individueel besmet met 1 microliter suikersiroop bevattende 18.000 N. ceranae-sporen, in kooien geplaatst en bewaard in een incubator op 33° C bij 65% relatieve vochtigheid. De experimentele groepen werden gevoed met suikerplaat of siroop bereid met thymol (100 ppm) of resveratrol (10 ppm). Infectie niveaus werden gevolgd gedurende een periode van 25 dagen door het verwijderen en dissecteren van twee levende bijen per kooi. Op dag 25 na de besmetting hadden bijen gevoed met thymolsiroop  beduidend lagere infectieniveaus (60 ± 9 miljoen sporen / bij) in vergelijking met de controlebijen (138 ± 7 miljoen sporen / bij). Bijen gevoed met thymol of resveratrol siroop leefden aanzienlijk langer (23 en 25 dagen, respectievelijk) dan bijen gevoed met controle siroop (20 dagen). Met thymol behandelde siroop lijkt veelbelovend in de controle van nosema-infectie.

Ppm= parts per million, zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Ppm
Voor informatie over resveratrol, zie hier: http://www.seniorennet.be/Dossier/Vitaliteit/resveratrol.php.
De volledige Engelstalige studie kan op aanvraag worden bekomen.
Beste groetjes,

Ghislain.