Logo konvib-312

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Mogen we oxaalzuur maar éénmaal gebruiken per generatie?

Van: Ghislain De Roeck [mailto:gderoeck bij euphonynet.be]
Verzonden: dinsdag 17 november 2009 20:37
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: [bijen] Oxaalzuur slechts éénmaal gebruiken per generatie bijen?

Dag allen,

In Bijenhouden van december staat er een bijdrage met als titel Wat is de beste varroabestrijding?.
Er gaat veel aandacht naar de alternatieve bestrijdingsmethode zoals die voorgesteld wordt door het Bijeninstituut van Liebefeld (Zwitserland).
De vertaler, M.J. van Iersel, verwondert er zich over dat er aangeraden wordt twee oxaalzuurbehandelingen toe te passen terwijl er in veel andere artikelen uitdrukkelijk voor gewaarschuwd wordt om per generatie bijen niet meer dan eenmaal oxaalzuur toe te passen.
Is dat terecht?
De bekende Amerikaanse onderzoeker Randy Oliver schrijft op zijn website dat zelfs het drie- tot viermaal toepassen van oxaalzuur met een week tussentijd niet merkbaar schadelijk is voor de bijen. Dit is uiteraard enkel noodzakelijk als er broed aanwezig is in het volk. Zie:
http://www.scientificbeekeeping.com//index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=40&limit=1&limitstart=1
(op een andere pagina heeft hij het ook nog over twee toepassingen met 23 dagen tussentijd, ook in de aanwezigheid van broed).

Zo, is er iemand op het forum die ervaring heeft met het meervoudig gebruik van oxaalzuur per generatie?

Beste groetjes,

Ghislain.

Van: Raoul Ritserveldt [mailto:Raoul.Ritserveldt bij telenet.be]
Verzonden: dinsdag 17 november 2009 22:15
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] Oxaalzuur slechts éénmaal gebruiken per generatie bijen?

Ghislain, vandaag stond op het bijenforum.nl een post van Jos Hillen uit Helchteren die als proef een zesramer 7 x om de 2 dagen behandeld heeft met de oxaalzuurverdamper, zonder één negatief resultaat. Ook waren ze niet verdwenen (heeft slechte ervaringen met de Nassenheider verdamper).

Groeten Raoul

Van: Bieenkorf [mailto:info bij bieenkorf.be]
Verzonden: woensdag 18 november 2009 0:54
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] Oxaalzuur slechts éénmaal gebruiken per generatie bijen?

Is dat als test bedoeld hoe ver je kan gaan met dieren martelen of wat ?

Van: Jos Hillen [mailto:jos.hillen bij base.be]
Verzonden: donderdag 19 november 2009 11:13
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Fw: [bijen] Oxaalzuur slechts éénmaal gebruiken per generatie bijen?

Dat vind ik nu eens een degelijk antwoord, gefundeerd met goede tegenargumenten, kortom zeer leerrijk voor ieder van ons.
Chapeau
Jos Hillen

Van: Dirk Cristael [mailto:dirk.cristael bij pandora.be]
Verzonden: donderdag 19 november 2009 21:35
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] Oxaalzuur slechts éénmaal gebruiken per generatie bijen?

Al die andere pesticiden welke her en der gebruikt worden zijn ook niet bepaald dier(bij)vriendelijk dacht ik zo.
Zijn er (wetenschappelijk) bewezen negatieve gevolgen na meermaals behandelen (verdampen) met oxaalzuur?
Dit uitproberen zal de enige manier zijn om te weten wat de bijen kunnen hebben en zelf heb ik ook nooit negatieve gevolgen ondervonden bij het gebruik van oxaalzuur, wat natuurlijk niet wil zeggen dat deze er niet kunnen zijn.
Is dit dieren martelen? Ik durf dit niet zeggen maar niets doen is misschien nog erger, langzaam door parasieten uitgezogen worden?

dirk

Van: Germain Van Deursen [mailto:gvand bij pandora.be]
Verzonden: donderdag 19 november 2009 23:31
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] Oxaalzuur slechts éénmaal gebruiken per generatie bijen?

Beste mensen

Ergens vond ik onderstaande tekst over " Bienenwohl ". Weet er iemand hoeveel oxaalzuur er in zit ? Dan kunnen we ook bepalen hoeveel er in de kast komt bij de zogenaamde blokbehandeling , =  3 X behandelen op 3 weken .
Deze behandeling is ongeveer dezelfde als deze van " Bee Hive Clean " waar ook over de blokbehandeling gesproken wordt .  
BIENENWOHL
regenereert en beschermt biologisch uw bijenvolken en heeft zich wereldwijd ontelbare malen bewezen!
BIENENWOHL - een emulsie van citroen-en oxaalzuren met etherische oliën en propolis.
Deze combinatie van bijenvriendelijke stoffen is al na enkele dagen niet meer aantoonbaar.
Het aanwezige oxaalzuurgehalte bij één behandeling mi) komt overeen met dat van ca, 50 gram spinazie.
Volgende punten pleiten voor BIENENWOHL:
- Geen negatieve uitwerkingen op bijen, broed of koningin
- Geen resistentieontwikkeling
- Laat gegarandeerd geen resten na
- Gemakkelijke toepassing door gewoon te druppelen in de opening tussen de raten
- Vereist geen speciale beschermende maatregelen
Succes met simpelweg druppelen
BIENENWOHL werkt bij de bijen slechts uitwendig en wordt door hen niet opgenomen. Door de druppelbehandeling verdelen de kleinste druppeltjes zich over het haarkleed van de bijen en worden op alle volksgenoten/bewoners overdragen. Daardoor wordt de eigen reinigingsactiviteiten gestimuleerd. De varroamijt verlaat de bij. Het bijenvolk saneert zich. Zieke, beschadigde en door parasieten verzwakte bijen verlaten in de volgende dagen de bijenkast Bijzonder opvallend is de opruiming van kalkbroed in de zomermaanden.
Het gebruik van BIENENWOHL ter bestrijding van varroa is in Oostenrijk onder de volgende condities toegestaan:
Gebruik t.b.V. restontmijting, Zo mogelijk in de broedvrije tijd, afhankelijk van standplaats vanaf het zg. honingslingeren in de herfst en op z'n vroegst voor de eerste honingopbrengst/oogst in het vroege voorjaar. Deze beperking geldt niet voor jonge volken, broedafleggers, vadervolken, die in hetzelfde jaar niet meer voor honingwinning worden opgekweekt. .
De Ontwikkeling van de Varroamijt
Paring vindt plaats in de broedcel, het mannetje sterft. Vermeerdering: 2-7 eieren worden door het mijtenwijfje gelegd.
De mijten vermeerdering verloopt niet rechtlijnig, maar laat vanaf het midden van de zomer een sterke oplopende curve zien. zodat na een langzame startfase met weinig mijten de vermeerdering onverwacht sterk toeneemt.
Bij een beginbesmetting met één mijt in de winter kan deze zich tot aan het begin van de herfst tot zo'n 500 stuks vermeerderen. De sterke toename van besmetting in de hoogzomer (eerste tekenen van varroaschade-/ verliezen. onuitgekomen broed, verminkte bijen enz.) biijft in de meeste gevallen onontdekt of er wordt nog onvoldoende aandacht aan geschonken, daar de volken voldoende honing produceren. Juist in deze tijd vermindert het aantal bijen zich (zomerbijen sterven). Daarentegen verhoogt zich de besmettingsgraad met varroamijten drastisch (aantal mijten per bij) en dus worden steeds meer bijen ziek,
Beginbesmetting - mijtenstatistiek
Bij normaal broedende volken verdubbelen zich de mijten elke maand!
Rijpingsvraat:
Levend op een bijenwijfje is de mijt binnen 4-13 dagen klaar om eitjes te leggen.
Moermijten (oude mijten) zoeken meteen na het uitkomen een open broedcel.
Ca. 20 % legt meteen weer eitjes. Men herkent ze aan het donkerbruine rugschild.
Gevolg: verkorte levensduur, staken van activiteiten die bij elke levensfase behoren (broedverzorging, waken o.a.), vennindering van het prestatievermogen, sterke uitbreiding van de factorenziekte en virusbesmetting. De bijenvolken sterven.
Varroatose
Een van de belangrijkste risico's van varroatose voor de bijenvolken ligt in de verhoging van de infectiedruk. Niet het aantal mijten vormt uiteindelijk een gevaar, maar het transport van micro-organismen, die bij het zuigen van bijenbloed (hemolymfe, een kleurloze vloeistof, die door het gehele bijen lichaam stroomt) voortdurend worden overgebracht.
Ziekten laten zich bij insecten zoals bekend moeilijk genezen. Voorkómen door passende maatregelen levert het gewenste resultaat op, daardoor worden de biologische mechanismen geactiveerd. Er ontstaan gezonde winterbijen.
Door permanente biotechnische procedés bereikt men tijdens de drachttijd een reductie van mijten. Men kan het op de foto zien. Op deze broedvlakken komen aan het einde van de zomer gezonde, langlevende en vitale bijen uit voor de overwintering.
Elk bijenvolk vertoont verschillend varroabesmetting. Laat men de bijen aan de parasieten over, dan zijn daarvan reeds in de zomer de eerste voortekenen. Zulke broed raten moeten opgeruimd worden, daar ze vol mijten en ziektekiemen zitten.
Bijen op nieuwe raten afvegen, behandelen, met suikerwater in een verhouding van I op1 voeren. Slechts zo kan het bijenvolk gered en bovendien sterk broedverlies verhinderd worden,
[Dosering en wijze van toepassing
Voor het gebruik moet BIENENWOHL goed verwarmd en voor het indruppelen krachtig geschud worden. De behandeling van de bijenkasten moet laat in de middag of 's avonds en bij een buitentemperatuur van meer dan 5 maar niet meer dan 28 graden plaatsvinden.
Elke behandeling met BIENENWOHL vindt plaats met behulp van de zwanenhals. D.m.v. de zwanenhalsfles wordt BIENENWOHL zonder druk en onderbreking in de door bijen bezette opening tussen de raten van de broedruimte gedruppeld. (ratenstraatjes?) De optimale hoeveelheid: al naargelang van de grootte van het volk ongeveer 10-15 mi.
Bedruppelt u zo alsof u met een potlood een streep trekt, dan is dit de juiste hoeveelheid.
De behandeling neemt slechts enkele minuten in beslag.
Verbruik: 1 flesje (kwartliter) is voldoende voor minstens 20 afzonderlijke of 7 blokbehandelingen Houdbaarheid minstens 12 maanden tot onbeperkt. Is in de bijenkast geen gaasbodem of varroagaas aanwezig, dan wordt wit papier over de volle oppervlakte met vaseline of melkvet bestreken en als onderlegger ingeschoven. Hieraan kleven de mijten vast.
Behandelmethoden
1. Controlebehandeling
De 5-6 raatopeningen van het broednest eenmalig bedruppelen. Op de onderlegger kan de besmettingsgraad worden vastgesteld.
2. Blokbehandeling
Behandeling dag 1: werking van dag 1 tot 8. Behandeling dag 6: werking van dag 6 tot ongeveer dag 14.
Behandeling dag 12: werking van dag 12 tot ongeveer dag 18.
Behandelingsresultaten, door bekende imkers aanbevolen:
Restontmijting - de belangrijkste maatregel
Een bijenvolk mag in de winter hoogstens 50 mijten bevatten. Vooral in het koude jaargetijde bereikt men met een eenmalige behandeling met 8-10 mI BIENENWOHL, als de volken broedvrij zijn, de beste uitgangspositie voor het komende seizoen. Resultaat: 95-98 % van alle mijten verdwijnen.
Herhaald inbrengen in dit jaargetijde kan tot bijenverlies leiden.
In het vroege voorjaar, na de eerste stuifmeelopbrengst, worden middelgrote tot grote volken tweemaal behandeld. Meestal in combinatie bij een broed- of voedercontrole.
Na het eerste slingeren: 1ste blokbehandeling
Langere slechtweerperiode (koningin legt minder eitjes): 2de blokbehandeling
Na het afslingeren in augustus: 3de blokbehandeling
Overige maatregelen:
Koninginne- resp. broedafleggers worden bedruppeld zolang er nog open broed aanwezig is.
Zeer goede resultaten binnen 9 dagen bij volk zonder koningin
· Bij zwermneiging koningin weghalen, koninginnecellen breken.
· 9dedag: later ontstane cellen wegsnijden, broedraatstuk geven
· Bijen maken nieuwe koninginnecellen - een edelcel laten uitkomen.
· Alle broed is uitgekomen(broedloos), 2 x met BIENENWOHL behandelen.
Banraatprocedé:
Is het volk zonder broed, broed ruimte 2x bedruppelen.
Zwerm/kunstzwerm:
Bedruppelen tussen de 5de en 9de dag. nog bij niet (met was) afgesloten broed.
Sterke mijtenbesmetting:
Onttrekken van verscheidene broedraten aan het betreffende bijenvolk en in grote verzamelafleggers onderbrengen en bijen laten uitkomen, meerdere malen behandelen.
Zijn de raten zeer sterk aangetast- vernietigen vanwege verdenking van virusbesmetting.
Attentie!
Een groot gevaar is nog altijd een herinvasie. De bijen van varroabeschadigde volken verdwalen mét mijten in naburige volken, Bezwijken deze volken, dan vindt een versterkte mijteninvasie door roof plaats,
Groeten
Germain

Van: Bieenkorf [mailto:info bij bieenkorf.be]
Verzonden: vrijdag 20 november 2009 9:01
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] Oxaalzuur slechts éénmaal gebruiken per generatie bijen?

Dirk,
ik behandel niet of zo weinig mogelijk en als het gebeurt, gebruik ik mierenzuur 65% met de viltjesmethode op de onderlade, max. 3 korte 'flash' behandelingen. Dit doe ik juist om de mijtenpopulatie af te zwakken, die laatste mijt moet er bij mij niet uit zoals sommigen nastreven. Dit mooie najaar bv. zijn de bijen sterk genoeg en werd er weer geen enkel volk behandeld. Ik doe dat hier al jaren zo met succes.
Op wetenschappelijk vlak valt er over oxaalzuur wel wat te lezen, ik heb de bronnen wel niet opgeslagen, misschien dat onze huisbibliothecaris dat wel weer weet. Er was sprake van aantasting van de chitinehuid door de etsende werking van het zuur en ook vruchtbaarheidsproblemen werden ergens aangehaald. Bovendien tast je niet alleen de bij aan maar ook de stuifmeelvoorraden zijn daar niet tegen bestand.
'Wat niet goed is voor jezelf is ook niet goed voor een ander' en in wezen is een bijenorganisme ook niet geëvolueerd om bestand te zijn tegen dergelijke zware zuren.

In principe moet deze imker nog een mondmasker dragen om compleet veilig oxaalzuur toe te dienen.
Als ik zo moet imkeren dan stop ik ermee.
Ik kan me ook niet inbeelden dat bij jaarlijkse bezoeken van honingkopers ik dergelijke 'demonstratie' zou moeten opvoeren !
Moet je dit dan in het geniep doen, liefst met gesloten deuren zodat niemand je bezig ziet.

We moeten gewoon van al die spullen af, zorg dat je bijen sterk genoeg de winter ingaan.

Van: Willy Kestemont [mailto:willy.mireille bij gmail.com]
Verzonden: vrijdag 20 november 2009 9:58
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] Oxaalzuur slechts éémaal gebruiken per generatie bijen?

Deze is er van overtuigd dat er niet veel oxaalzuur in Beevital zit. http://www.youtube.com/watch?v=NtrDtuxpHR0

Toch maar geen voorbeeld aan nemen, er zijn lekkerdere aperitiefjes te schenken!

Groetjes,

Willy

Van: Erwin Hoebrechts [mailto:e.hoebrechts bij skynet.be]
Verzonden: zaterdag 21 november 2009 10:50
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] Oxaalzuur slechts éénmaal gebruiken per generatie bijen?

Hallo allen,

De concentratie oxaalzuur in alle preparaten (BieneWohl, Oxuvar, ...) schommelt rond de 3.2 % ziuvere oxaalzuur (HOOC-COOH).
Als droge stof is oxaalzuur een krsital (HOOC-COOH.2H2O), waar twee watermoleculen in vervat zitten. Op dat moment zit je aan ongeveer 35 g/liter ipv 32 g.

Er zijn studies daterend van de jaren 90, toen in Italie oxaalzuur als spray eerst ingezet werd; omdat apistan aldaar als eerste in Europa niet meer bruikbaar was omwille van resistentie. Zij gebruikten oplossingen tot 40 en 45 g/liter en deze waren zeer schadelijk voor de bijen. Oxaalzuur heeft bij een grote dosis een negatieve impact op de concentratie van bepaalde eiwitten in het heamolymph, die een rol spelen in de weerstand.

Hoe het zit met verdampen: Ik heb geen weet van een studie hierover.

Erwin

Van: Willy Kestemont [mailto:willy.mireille bij gmail.com]
Verzonden: zaterdag 21 november 2009 15:08
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] Oxaalzuur slechts éénmaal gebruiken per generatie bijen?

Hallo,

Voor een behandeling met BienenWohl of Beevital Hive Claen heb je 15 ml nodig voor een groot volk (zie blz. 4 in bijlage Beevital uitleg). Als in één liter dus 35 gram oxaalzuur zit, zit er in 15 ml. of de hoeveelheid nodig voor één behandeling 0,525 gram. Als je dit naast een tabel legt met de hoeveelheden oxaalzuur in groenten (zie blz. 2 in bijlage oxaalzuur) komt dit ongeveer overeen met de hoeveelheid oxaalzuur in 100 gram worteltjes.
Als deze gegevens juist zijn en mijn berekeningetje klopt, dan gaat het hier toch inderdaad om zeer lage dosissen. Hiermee is nog niets gezegd over het al dan niet schadelijk zijn voor onze bijen van die lage dosis natuurlijk, maar het relativeert misschien toch wel wat.

Groetjes,

Willy

Verzonden: zaterdag 21 november 2009 15:15
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] Oxaalzuur slechts éénmaal gebruiken per generatie bijen?

Willy ,

Wat bevat die  bienewohl of beevital hive clean dan nog aan verscheidene stoffen buiten het oxaalzuur , die werkzaal zijn tegen de mijt?Is er geen bijsluiter bij.

groeten peter

Van: Willy Kestemont [mailto:willy.mireille bij gmail.com]
Verzonden: zaterdag 21 november 2009 15:36
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] Oxaalzuur slechts éénmaal gebruiken per generatie bijen?

Dag Peter,

Op de verpakking staat: 
Samenstelling: water, saccharose, citroenzuur, oxaalzuur, propolisextract, etherische olien.

Ergens anders (http://www.imkerhof-salzburg.at/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=49&Itemid=69 ) vond ik: "Die Mixtur setzt sich aus 3%iger Oxalsäure sowie Zitronensäure, Eukalyptus, ätherischen Ölen, Alkohol, Propolis, Zuckerlösung und einem Zusatz, der eine Kristallbildung verhindert, zusammen."

Een exacte samenstelling vind ik ook op de site van de producent ( http://www.beevital.com/ ) niet terug.

Groeten,

Willy

Van: Peter Vercruysse [mailto:vercruysse_peter bij hotmail.com]
Verzonden: zaterdag 21 november 2009 17:44
Aan: Bijenforum bijenforum
Onderwerp: RE: [bijen] Oxaalzuur slechts éénmaal gebruiken per generatie bijen?

Dag Peter,

Op het flesje beevital staan volgende ingredienten opgegeven :  Water, saccharose, citroenzuur, oxaalzuur, propolisextract en etherische olien.  Er staan wel geen percentages bij.  Misschien is die olie ook werkzaam tegen de mijten zoals onlangs op het forum met die lonten?

Groeten,

Peter

Van: ardeche07 [mailto:ardeche07 bij gmail.com]
Verzonden: zaterdag 21 november 2009 20:59
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] Oxaalzuur slechts éénmaal gebruiken per generatie bijen?

Ik begrijp het vraagteken na je laatste zin niet zo goed Peter.

Van: Ghislain De Roeck [mailto:gderoeck bij euphonynet.be]
Verzonden: zondag 22 november 2009 11:45
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] Oxaalzuur slechts éénmaal gebruiken per generatie bijen?

Dag Peter en allen,

Hierna een link naar een oordeel over etherische oliën, andere dan thymol:
http://library.wur.nl/way/bestanden/clc/1697161.pdf (zie pagina 14, laatste paragraaf).

Over het algemeen kun je lezen dat die oliën te onbetrouwbaar zijn om als een efficiënte bestrijding te kunnen gelden, net als paraffinekoordjes overigens.
Al zou ik willen dat dit laatste niet waar is, enkel al om Dirk straks een pijnlijk ontwaken te besparen.
Beste groetjes,

Ghislain.

Van: Jos Hillen [mailto:jos.hillen bij base.be]
Verzonden: maandag 23 november 2009 5:17
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] Oxaalzuur slechts éénmaal gebruiken per generatie bijen?

Wel, ik heb nergens kunnen vinden of je met verdampen ook een overdosis kunt toepassen, ook met 5 gram per kast treden er geen negatieve reacties op. Ergens heb ik eens gelezen van iemand die enkele kasten wekelijks behandelde en dat gedurende de 3 wintermaanden en nog was er geen zichtbare schade.
Dit jaar heb ik een zesramer, in het begin van augustus, om de 2 dagen behandelt en dit 7 maal. De reden was dat er veel mijten aanwezig waren en ook al vele bijen met vervormde vleugels. Als ik niet ingreep was de kast ten dode opgeschreven. Dus wou ik ze behandelen voordat de winterbijen aangetast werden. Er bleef broed aanwezig in elk stadium en kast leeft nog. Hoe ze uit de winter gaan komen zullen we volgend jaar zien.
Dus met een eenmalige en juiste dosering van 2 gram per kast denk ik dat verdampen een van de bijenvriendelijkste methodes is.
Met druppelen is dat niet het geval. Als je de dosis verhoogt treedt er schade op. Vooral de levensduurte wordt verkort. Het verschil wordt misschien veroorzaakt door het feit dat de bijen hier een gedeelte gaan opnemen en zichzelf vergiftigen. Bij verdampen vormt zich enkel een dunne film van oxaalzuur kristallen op de bijen.
Het nadeel van verdampen is dat je kasten moeten aangepast worden. Het eenvoudigste is om een varroabodem te hebben waardoor je de kasten langs achter kunt behandelen. Het is ook niet zo eenvoudig als het druppelen. Met druppelen kan je al je kasten doen in korte tijd. Verdampen vraagt meer tijd. Maar is dat een probleem? Je hebt trouwens weken de tijd.
En je moet beschermende kledij dragen. Zeker noodzakelijk is een gasmasker dat ook zuren tegenhoudt. Niet dat ik boven de kasten ga hangen als ik het toepas. Maar voorkomen is beter dan genezen. Ik behandel de kasten als ik daar ergens aan het werken ben en heb een timer bij, die ik telkens op 1 kwartier zet.
Een voordeel vind ik dan weer dat je de kasten niet moet openen in de midden van de winter, iets wat me als imker van de oude tijd toch zou tegensteken.
De uitspraak :"Als ik een gasmasker moet gaan dragen om mijn bijen gaan te behandelen, dan stop ik ermee" vind ik een domme uitspraak die geen steek houdt
Per slot van rekening kan is een gasmasker dragen als ik dat wil, de bijen daarentegen kunnen dat niet als de imker weer eens daar is met een of ander product .J Mijn enigste zorg is het welzijn van de bijen. Want zijn al de andere middelen dan zo bijenvriendelijk?
Het druppelen heb ik al besproken.
De Nassenheider verdamper heb ik ook gebruikt maar slechts eenmaal. Het resultaat waren honderden dode jonge bijen voor mijn kast.
Ook de Api-life var strips heb ik gebruikt. Het resultaat was dat bij sommige kasten de bijen naar buiten kwamen. Dagen zat er geen bij meer in de buurt van de strips en toen ik later de kasten nakeek was er ook geen broed meer in het bovenste gedeelte van de kast. Bovendien zijn de strips niet efficiënt genoeg om als enige bestrijding gebruikt te worden. En de kost per kast is ook vele malen hoger
Sinds dit jaar heb ik dus de knoop doorgehakt en wordt het nog enkel oxaalzuur verdampen in de toekomst.

Van: Dirk Cristael [mailto:dirk.cristael bij pandora.be]
Verzonden: maandag 23 november 2009 9:03
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] Oxaalzuur slechts éénmaal gebruiken per generatie bijen?

Fruitbomen worden ook bijna wekelijks bespoten bij de professionele teler, deze zet ook een gasmasker op, eten we dan maar geen fruit meer?
Als je zou zien hoe vaak particulieren sproeistoffen gebruiken (o.a. in kleine spuitbussen) waar je normaal gezien een gasmasker zou moeten voor dragen maar wat in de praktijk niet gebeurd, je zou nogal verschieten.
Is het dan zo een ramp dat je als imker eens per jaar (in de winter dan nota bene) met een gasmasker op bij de bijen staat?
Veiligheid van de imker staat nog steeds voorop, als je verdampt moét je gewoon een gasmasker dragen, punt.

Groeten,
Dirk

Van: Bieenkorf [mailto:info bij bieenkorf.be]
Verzonden: maandag 23 november 2009 10:29
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] Oxaalzuur slechts éénmaal gebruiken per generatie bijen?

Jos Hillen : De uitspraak :"Als ik een gasmasker moet gaan dragen om mijn bijen gaan te behandelen, dan stop ik ermee" vind ik een domme uitspraak die geen steek houdt

Ik denk dat we heel verschillend tegen het bijenhouden aankijken. Ik probeer aan de oorzaak wat te doen, jij blijft de oorzaak bestrijden zonder ze ooit weg te nemen.
Hier kan ik open en bloot aan ieder bezoeker uitleggen hoe ik dat doe. De mensen weten dat ze goed zitten wanneer ze hier hun honing komen ophalen en velen doen actief mee aan de verbetering van de omgeving.
Deze domme methode heeft succes, de 'slimme' methodes worden al meer dan 10 jaar toegepast, zonder verbetering.
Heb je al phaceliazaad besteld bij Albert ?

Van: marcvh bij iname.com [mailto:marcvh bij iname.com]
Verzonden: maandag 23 november 2009 20:23
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] Oxaalzuur slechts éénmaal gebruiken per generatie bijen?

"Fruitbomen worden ook bijna wekelijks bespoten bij de professionele teler, deze zet ook een gasmasker op,"

Ik vind dat soort praktijken geen referentie

" eten we dan maar geen fruit meer?"
Meer en meer mensen eten dat soort fruit inderdaad niet meer

Ik ben misschien een naïeve beginnende imker maar ik dacht dat wij onze honing als een "natuurproduct" probeerden aan de man te brengen.

Probeer dat gasmasker maar eens te 'verkopen' aan je klanten...

Van: Dirk Cristael [mailto:dirk.cristael bij pandora.be]
Verzonden: maandag 23 november 2009 22:52
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] Oxaalzuur slechts éénmaal gebruiken per generatie bijen?

Beste,

Hoe zie jij de varroabestrijding dan?
Met welke producten die minder schadelijk zijn en vooral minder residu 's  in de honing nalaten dood jij de varroa?
Indien jij imker bent welke niets doet tegen de varroa vrees ik dat het snel afgelopen zal zijn met je bijen.
Graag een beetje uitleg bij jou behandeling. ik vind het fijn dat mensen hun mening uiten en mee in discussie gaan maar om echt constructief te zijn leg je best uit wat uw 'natuurlijke' behandeling is.
Ik probeer graag andere dingen uit en wanneer dit beter is dan wat ik toepas zal ik dit graag erkennen.

Groeten,
Dirk

Van: Jos Hillen [mailto:jos.hillen bij base.be]
Verzonden: maandag 23 november 2009 23:06
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] Oxaalzuur slechts éénmaal gebruiken per generatie bijen?

Het is niet omdat ik een gasmasker moet opzetten dat mijn honing minderwaardig is. Oxaalzuur is een biologisch product en er is geen enkele kans dat er residuen achterblijven, noch in de was noch in de honing. Alleen hebben wij longen waarvoor oxaalzuurgassen schadelijk kunnen zijn maar bijen hebben dat niet.
En als ik honing verkoop kan ik de mensen zonder problemen recht in de ogen kijken. De honing zal door mijn toedoen geen enkele schadelijke stof bevatten en bovendien weet ik voor mijn eigen dat ik de meest bijvriendelijke manier van bestrijding gekozen heb, dus kan ik voor 100% achter mijn product staan.
En het zal me worst wezen als ik daarvoor een masker moet opzetten en wat anderen daarvan denken.

Van: Bieenkorf [mailto:info bij bieenkorf.be]
Verzonden: dinsdag 24 november 2009 10:14
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] Oxaalzuur slechts éénmaal gebruiken per generatie bijen?

Mensen komen nog steeds naar de imker omdat ze nog geloven in een ambachtelijk natuurlijk product. In dat kosmonautenpak schrik je de mensen gewoon af.
Weg ambachtelijke gedachte, weg natuur. Je kan dan gaan uitleggen dat je daar niets van terugvindt in honing noch was, fruit- en groentetelers doen dat ook bij hun kopers.
Je kan inderdaad zeggen dat oxaalzuur het minst erge is van alle behandelingen (eenoog is koning in het land der blinden) maar het blijft een voor de bij en de mens onnatuurlijke behandeling.
Als je dan toch in de varroa gelooft als bijendoder en de laatste mijt eruit wil halen, kan je oxaalzuur toepassen. Er is genoeg onderzoek naar gedaan, iedereen weet dat oxaalzuur druppelen in broedloze tijd het beste resultaat (% dode mijten) oplevert.
Broedloos is een volk praktisch niet meer, je moet eigenlijk behandelen in putje winter wanneer er zo weinig mogelijk broed is.

Wat weten we van deze methode :
- vanuit het varroa-bestrijdingsstandpunt is dit een ultieme behandeling voor wie zijn mijten onder het jaar niet in bedwang heeft kunnen houden. Je moet je varroadrempel laag houden bij de vorming van de winterbijen, niet achteraf reeds verzwakte winterbijen nog eens gaan pesten
- je moet bijenkasten openen op een ogenblik dat de bijen ze met propolis mooi potdicht hebben afgesloten en je ze best gerust laat
- je mag geen hard water (met calcium) gebruiken want dan worden er te veel calcium oxalaten gevormd (denk je daar altijd aan bij het mengen ?)
- je moet de dosis angstvallig in de gaten houden anders lijden de bijen er te hard onder, we sproeien een hoeveelheid per straat (3 ml klein volk, 5 ml groot volk), wat is een groot volk ?, wat een klein? ; wat belet sommige bijen meer op te nemen dan andere ?
- je moet je volledig beschermen en er zeker van zijn dat je achteraf niet ongecontroleerd even over je neus of in je ogen wrijft, water en spoelmiddel bij de hand hebben, je handen regelmatig wassen...
- je hebt zeer gevaarlijke producten in huis die je voor iedere medebewoner (kinderen) achter slot en grendel moet houden en negens laten rondslingeren
- het is ongezond voor de bijen zelf. Studies wijzen uit dat bij meer dan één toepassing de levensduur van de bijen wordt verkort, voor langlevende winterbijen van zeer groot belang. Als er nog broed is, wordt het aangetast door het oxaalzuur. De heropstart van behandelde volken gaat trager bij deze volken, wat wijst op een subletaal effect. Het verbindt met het calcium in de ingewanden van de bij en vormt ook daar calciumoxalaat (nierstenen). Het verhoogt afsterven van cellen in de ingewanden van de larven (bij broed). Het werkt in op de eiwitten in het hemolymphe enz...
Op de site van In Scientific beekeeping omschrijft men het als volgt : "The organic acids are rough chemicals! They clearly have side effects. However, the CCD team has not linked OA use to colony collapse, nor have I in my own operation.  Oxalic is not a miracle drug--it is simply a relatively safe "natural" chemical alternative to synthetics.  I recommend that it be used only if needed, in a comprehensive IPM program.  Use it carefully (where legal), and do not overuse it."
Je kan nu opteren voor het (NIET TOEGELATEN) verdampen van oxaalzuur omdat je dan bv. de kast niet moet openen.
De gevaren voor de gebruiker zijn bij deze methode nog groter, de kans op inhaleren van dampen verhoogt. De kast moet luchtdicht gemaakt worden, niet zo evident met al die open bodems en dikwijls zijn er nog dampen bij het uithalen/afnemen van het toestel. We zien imkers gaten dichten door er een stuk stof in te stoppen ! Je kan dan zeggen een gasmasker' is verplicht maar je moet eens kijken welke gasmaskers er gebruikt worden, meer dan de helft is niet het goede type. Weet iedereen wanneer je een gasmasker moet vervangen ? zet ook iedereen het altijd op bij een snelle behandeling ? Een regel is ook 'uit de wind te gaan staan', wat als de wind draait ? Je hoort ook 'als ik de damp gewaar wordt, stop ik met inhaleren en ga even verderop in de frisse lucht staan... ???
Voor de bijen is het zeker niet interessanter want oxaalzuur wordt ook via de huid opgenomen en kan zo zijn weg vinden naar de organen, gedurende de eerste 2 uur na de behandeling worden er pieken van oxaalzuur gemeten in het hemolymphe.
Moet er nu echt van bij iedere imkercursus voor beginners een les 'gebruik van gasmaskers' gegeven worden ?

Kortom : oxaalzuur is inderdaad één van de minst erge behandelingen.

Van: Willy Kestemont [mailto:willy.mireille bij gmail.com]
Verzonden: dinsdag 24 november 2009 10:52
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] Oxaalzuur slechts éénmaal gebruiken per generatie bijen?

Dag Marc V. H.

Ik vind je helemaal geen "naïeve" beginnende imker hoor, wel een bewuste, kritische imker, en daar is niets mis mee, wel integendeel. 
15 - 20 jaar geleden, toen zowat alle imkers met chemische strips de mijten ging bekampen waren imkers die mierenzuur of andere "zachte" middelen ( in vergelijking met de Apistan bv.) gebruikten naïeve enkelingen die tegen de stroom moesten inroeien. Achteraf hebben ze gelijk gekregen en nu werkt haast iedereen met die zuren. Vele van die pioniers van toen zijn echter bewuste, kritische imkers en zij zien in, dat ook het gebruik van zuren zijn beperkingen en nadelen hebben voor de bij en de imker. Ze zijn op zoek naar een nog natuurlijkere manier van imkeren en kiezen voor bio-technische behandeling, stuifmeelaanbod,... Zij zijn nu weer de pioniers, die vaak de wind van voren krijgen. Wedden echter, dat binnen 15 - 20 jaar, hun gelijk weer eens zal aangetoond zijn en haast iedereen die dan bijen heeft de pioniers van vandaag zal volgen.

Groetjes,

Willy, (een andere bewuste imker, maar moet ik toegeven, eerder een volger van de tweede rij dan een echte pionier waarvoor ik alle respect heb)

Van: kreydt [mailto:kreydt bij dommel.be]
Verzonden: dinsdag 24 november 2009 11:38
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] Oxaalzuur slechts éénmaal gebruiken per generatie bijen?

Beste Dirk.

Wanneer heb je een fruitteler gezien die een gasmasker draagt?

Die tijd, dat een fruitteler s'avonds 'spoot' en s'morgens de konijnen dood lagen in de plantage, is al minstens 50 jaar voorbij. En trouwens, gingen de verbruikers er toen ook niet aan dood.

Wil je eerst uw beweringen controleren voordat je iets als vast staand feit schrijft.

Om op het oxaalzuur terug te komen.
De 'dosis' en de 'tijd' dat je eraan bloot staat is zo klein dat dit geen groot risico inhoud.
Ik heb ook de veiligheidsvoorschriften gelezen over oxaalzuur maar lees eens de veiligheidsvoorschriften van cafeine en toch drink je alle dagen uw kopje koffie zonder enige bedenkingen. ( De fruitteler, die koffie zou spuiten in zijn plantage werd opstaande voet achter de tralies gezet. Want cafeine is, in gelijk welke dosis, internationaal verboden als pesticide. )

Van: Dirk Cristael [mailto:dirk.cristael bij pandora.be]
Verzonden: dinsdag 24 november 2009 13:22
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] Oxaalzuur slechts éénmaal gebruiken per generatie bijen?

Ik weet zeker dat een (overgroot) deel van de fruittelers weinig of sommigen zelfs geen bestrijding gebruikt, maar om te zeggen dat er geen bestrijdingsmiddelen meer gebruikt worden? Dat is een brug te ver.
Ik denk dan aan gazelle, calypso, karate en okapi om maar enkele te noemen, maar ik neem van u aan dat dit gebruikt wordt in uitzonderlijke situaties.
Deze producten zijn ook veel selectiever en sparen de nuttige insecten meer dan de vroegere producten welke een breed spectrum hadden.
Ik zou toch iedereen aanraden van voorzichtig te zijn en zijn voorzorgen te nemen, welke producten ook gebruikt worden. Trop is te veel hé en of die fruitteler nu een spuitmasker gebruikt of niet, dat is zijn zaak en zijn gezondheid.

Met vriendelijke groet,

Dirk

Van: kreydt [mailto:kreydt bij dommel.be]
Verzonden: dinsdag 24 november 2009 14:36
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] Oxaalzuur slechts éénmaal gebruiken per generatie bijen?

Neen Dirk,

Ik heb nergens gezegd dat er geen of weinig pesticiden gebruikt worden. Maar dat je ze, bij wijze van spreken natuurlijk, kan drinken.

De wetgeving  is nu zo streng dat er bijna dagelijks actieve stoffen op de zwarte lijst komen. In sommige gevallen kunnen er zelfs geen maatregelingen meer getroffen worden omdat de effectieve middelen gewoon verboden zijn. Dat zal natuurlijk uw zorg niet zijn maar wel van degene die moeten leven van de landbouwgewassen. Eén (1) schilbeschadiging is genoeg om van uw levering fruit, rebut te maken. dwz. in de plaats van 0.15 euro krijg je maar 0.06 euro voor een kilo appelen

Van: Dirk Cristael [mailto:dirk.cristael bij pandora.be]
Verzonden: dinsdag 24 november 2009 17:22
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] Oxaalzuur slechts éénmaal gebruiken per generatie bijen?

Op dat gebied is het natuurlijk weer de consument die dat bepaald.
Laat ze de keuze uit twee appels van hetzelfde ras en aan dezelfde prijs waarvan eentje bespoten is en een mooie gave schil heeft en de andere puur natuur met een verruwing van de schil.
Dan moet diezelfde consument nadien niet zeuren natuurlijk want hij kiest er zelf voor om bespoten goed te hebben.
Ik eet ook graag appeltjes uit mijn vaders boomgaard welke niet gespoten zijn, deze ruwe schil met beschadigingen links en rechts neem ik er met veel plezier bij.
Die konijnen gaan nu misschien dood na zoveel sproeibeurten als gevolg van een opstapeling? De teler begrijp ik ten volle, als er een plaag heerst moet hij aan zijn boterham denken en ingrijpen.

Groeten,

Dirk

Van: Dirk Cristael [mailto:dirk.cristael bij pandora.be]
Verzonden: dinsdag 24 november 2009 17:22
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] Oxaalzuur slechts éénmaal gebruiken per generatie bijen?

Op dat gebied is het natuurlijk weer de consument die dat bepaald.
Laat ze de keuze uit twee appels van hetzelfde ras en aan dezelfde prijs waarvan eentje bespoten is en een mooie gave schil heeft en de andere puur natuur met een verruwing van de schil.
Dan moet diezelfde consument nadien niet zeuren natuurlijk want hij kiest er zelf voor om bespoten goed te hebben.
Ik eet ook graag appeltjes uit mijn vaders boomgaard welke niet gespoten zijn, deze ruwe schil met beschadigingen links en rechts neem ik er met veel plezier bij.
Die konijnen gaan nu misschien dood na zoveel sproeibeurten als gevolg van een opstapeling? De teler begrijp ik ten volle, als er een plaag heerst moet hij aan zijn boterham denken en ingrijpen.

Groeten,

Dirk

Van: Ghislain De Roeck [mailto:gderoeck bij euphonynet.be]
Verzonden: vrijdag 27 november 2009 22:21
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: [bijen] Oxaalzuur slechts éénmaal gebruiken per generatie bijen.

Beste allemaal,

Hierna een vrij recente studie over de nadelige gevolgen van het tweemalig toepassen van de oxaalzuurdruppelmethode in aanwezigheid van open broed:

http://home.euphonynet.be/archief_bijen/gezondheid/varroa/Indirect%20effects%20OA.pdf

Beste groetjes,

Ghislain.

Google-vertaling van de inleiding:

De effecten van oxaalzuur toegediend via de druppelmethode op de broedontwikkeling van honingbijenkolonies werden geëvalueerd:
(a) door het observeren van de ontwikkeling van gemarkeerde cellen van jonge ( 3 dagen oud) larven, en
(b) door het meten van de oppervlakte van open broed gedurende enkele weken na de toepassing.
Oxaalzuur, opgelost in een 50% suikeroplossing, met een eindconcentratie van 3% w / v oxaalzuur, werd tweemaal toegepast via de druppelmethode in de zomer bij 10 kolonies.
Een hoog percentage jonge (12,6% en 9,5%) en oude honingbijlarven (10,6% en 5,6%) werden verwijderd uit hun cellen na de eerste en tweede oxaalzuurtoepassing.
Het oppervlak van het open broedgebied bleek tevens verminderd met 17,5% na de tweede oxaalzuurtoepassing en bleef verlaagd gedurende ongeveer twee maanden.
Voor dezelfde periode verhoogde de open broedoppervlakte van 10 controlekolonies met 34,5%.
De twee oxaalzuurtoepassingen verwijderden 60 à 12% van de varroamijten die op de volwassen honingbijen vertoefden, terwijl de natuurlijke val van mijten in controlekolonies gemeten (voor een periode van 40 dagen) 32 à 4% bedroeg.
De combinatie van de nadelige gevolgen voor de broedontwikkeling met de lage relatieve doeltreffendheid op de varroaverwijdering, is oxaalzuurtoepassing via de druppelmethode, als open broed aanwezig is, niet zo veilig als tot nu toe werd beschouwd.
Aandacht moet worden besteed aan het gebruik van verschillende suiker- en oxaalzuurconcentraties in de oplossing om zoveel mogelijk de negatieve effecten op het open broed te beperken.

Van: David Van Delm - ARDELIS [mailto:david.van.delm bij ardelis.be]
Verzonden: zaterdag 28 november 2009 10:09
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] Oxaalzuur slechts éénmaal gebruiken per generatie bijen.

Besten,

Hoe lang is een oxaalzuuroplossing in suikerwater houdbaar?

Beste Groeten,
David

Van: Erwin Hoebrechts [mailto:e.hoebrechts bij skynet.be]
Verzonden: zaterdag 28 november 2009 10:45
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] Oxaalzuur slechts éénmaal gebruiken per generatie bijen.

De houdbaarheid is kwasi nihil. De verkleuring die je ziet (geel en dan bruin) zijn afbraakprodukten van suiker onder invloed van de zuurtegraad.

Erwin

Van: Geert van Eizenga [mailto:gc.vaneizenga bij gmail.com]
Verzonden: zaterdag 28 november 2009 13:02
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] Oxaalzuur slechts éénmaal gebruiken per generatie bijen.

Beste allemaal!

Worden deze bevindingen naar "broedverlies" na toediening van oxaalzuur dmv. druppelen nog door andere onderzoeken ondersteund? Voor zover mij bekend is dit het eerste maal dat een onderzoek ons met dit verschijnsel confronteert, terwijl er al heel veel en heel lang onderzoek naar gedaan is naar deze effecten o.a. in Europees verband, zowel in Zuid-Europa, als in Noord-Europa, maar ook in Nederland. Zie o.a. de aanhangsels bij de mail van Willy onlangs.

Het effect zou constateerbaar moeten zijn na het toedienen van middelen als Bienenwohl, zowel als Hiveclean. Noch bij de veldtoepassingen in de imkerij, noch de tests die hiermee gedaan zijn ondersteunen deze uitkomst in het geheel niet. Ik kan de klacht zelf dan ook niet ondersteunen na de vele jaren dit toegepast te hebben en ook van anderen hoor ik hier nooit klachten over, terwijl deze middelen op zeer grote schaal toepassing vinden in geheel Europa.

Met groet,
Geert Van Eizenga

Van: Ghislain De Roeck [mailto:gderoeck bij euphonynet.be]
Verzonden: zaterdag 28 november 2009 14:51
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] Oxaalzuur slechts éénmaal gebruiken per generatie bijen.

Dag David en allen,

Het is maar te zien hoe en waar je de oplossing bewaart.
Zie hier voor meer info: http://www.agroscope.admin.ch/imkerei/00316/00329/02081/index.html?lang=de.
Beste groetjes,

Ghislain

Van: Bieenkorf [mailto:info bij bieenkorf.be]
Verzonden: zondag 29 november 2009 10:11
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] Oxaalzuur slechts éénmaal gebruiken per generatie bijen.

Geert, ik weet niet hoeveel onderzoeken je moet hebben om overtuigd te zijn.
Ik zocht even en vond het volgende :

Charriere en Imdorf (2002) vonden dat een winterbehandeling met 3% OZ , 5-6 ml/straat, effect heeft op de levensduur van de winterbijen. Bij controle van de behandelde volken op 25 april, bleek dat ze 15% minder sterk waren dan niet behandelde controlevolken.
Hatjina and  Haristos (2005) reporteren significante problemen bij de broedontwikkeling bij de zomer druppelmethode.
Heinz Kaemmerer van Heilyser Technology  zegt het volgende over de oxaalzuurbehandeling:
"You can treat your colonies with a liquid mixture of OA and sugar but be careful. The liquid acid shortens the life of the bees. There is no problem during summer because the bee's life not longer than approximately 6 weeks. The problem starts with winter bees--do not treat your winter bees more than one time with liquid OA. When using liquid OA bees get wet and have to clean each other. The result is, the acid ends up in their stomach and during winter without a cleaning flight it shortens the life of the bees.  Two treatments on winter bees might kill the colony. Liquid OA is a slow killer and bees will probably die after a few weeks or month instead reaching the next season."

Zomerbehandelingen op volkeren met broed zijn zeker af te raden als je verder gaat op het onderzoek van Gregorc en Planinc (2001) waarbij hun zomerbehandelingen met 3.4% OZ in 48% siroopoplossing, 3 x achter elkaar toegepast met een interval van 9 dagen, slechts leidde tot een mijtensterfte van 44%.

Voor alle duidelijkheid : alle andere behandelingen (mierenzuur, thymol...) tasten ook bijen en broed aan ! In dat opzicht is een verantwoorde toepassing van OZ nog de minst erge, maar hou het dan a.u.b. op 1 zomer- of winterbehandeling op broedloze volkeren.
Niet behandelen, indien mogelijk, blijft natuurlijk het beste.

Van: Roelandts Werner [mailto:roelandts.w bij telenet.be]
Verzonden: zondag 29 november 2009 10:21
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] Oxaalzuur slechts éénmaal gebruiken per generatie bijen.

Of een door Google vertaalde bijlage misschien wat relevanter is voor wie het nog niet mocht weten, Ghislain?
Zondags gegroet,

Werner

Van: Ghislain De Roeck [mailto:gderoeck bij euphonynet.be]
Verzonden: zondag 29 november 2009 14:44
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] Oxaalzuur slechts éénmaal gebruiken per generatie bijen.

Dag Geert en allen,

Wat Marc schrijft, heb ik ook vastgesteld: je vindt veel waarschuwingen, vooral voor de druppelmethode, zelfs al voor een eenmalige toepassing.
Maar je vindt er minstens evenveel die zeggen dat er geen probleem is, ook niet voor meervoudige toepassingen, zoals Jos Hillen dus al ondervond.
Zie bijv. onder project 3 - Alternative treatments: Oxalic acid (tweede vermelding hiervan) op onderstaand adres:
http://www.maf.govt.nz/mafnet/rural-nz/research-and-development/research-results/2002-2003/research-results-06.htm
(site van het Nieuw-Zeelandse ministerie van Landbouw en Bosbouw).

Hoe kan dat, die tegengestelde observaties?
Waarschijnlijk in de eerste plaats omdat er niet precies gemeten werd wat er exact gebeurde.
Dan krijg je uiteraard algemeenheden als: 'de kolonie is verzwakt' of 'de kolonie is niet verzwakt',  zonder dat men de precieze reden van de gedane observatie vaststelde (er zijn andere redenen dan oxaalzuurtoepassingen die volken kunnen versterken of verzwakken). Dat kun je de Griekse studie alvast niet verwijten.
Maar de bijenteelt is een 'lokaal fenomeen' (en dus heb je andere klimaatsinvloeden, andere bijen, andere soort water, gebruik van zuiver oxaalzuur of niet, ...), misschien dat dit ook een rol speelt in de mate dat de bijen de behandeling wel/niet goed verdragen.
Jammer toch dat de hier bestaande instanties geen tamelijk eenvoudig en goedkoop onderzoek in Vlaanderen organiseren om hierover bij ons uitsluitsel te brengen.
Er is natuurlijk het excuus dat we hier (alsnog) geen oxaalzuur mogen gebruiken!
Beste groetjes,

Ghislain.

Van: Geert van Eizenga [mailto:gc.vaneizenga bij gmail.com]
Verzonden: zondag 29 november 2009 17:25
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] Oxaalzuur slechts éénmaal gebruiken per generatie bijen.

Beste allen!

Ik heb met belangstelling de discussie rond oxaalzuur totnutoe gevolgd. Ik kan instemmen met de opmerking van Ghislain: all beekeeping is local, dwz. wat bij de een klopt, hoeft noodzakelijkerwijze voor de ander nog niet te gelden. Ik kan alleen ook aanbevelen: blijf vooral zelf nadenken en goed kijken naar je bijenvolken! Het bevalt me ook goed om, indien er iets mis gaat (bijv. kleine volken bij uitwintering), toch eerst bij mezelf te rade te gaan: wat kan ik zelf fout gedaan hebben. Daarna vergelijken met anderen, wat zij gedaan hebben; in die evaluatieve fase kunnen uitslagen van tests goed van pas komen.

Ik denk toch dat behalve de discussie rond middelen en hun toepassingswijzen er misschien nog eens geattendeerd zou moeten worden op het management. Veel imkers onderschatten het vervliegen bij de opstelling in rijen, zoals we vaak in stalletjes zien. Ik heb zelf ook zulke rijen op mijn bijenstanden. Plaatsgebrek noopt me er toe. Ik behandel daarom alle volken tegelijk, zonder op de natuurlijke mijtenval te letten. Die is in zo'n situatie niet zinvol en niet interessant meer. Ik probeer wel gedurende het bijenseizoen, middels oxaalzuur, mijn besmetting met mijten laag te houden. Vooral de periode na het slingeren van de zomerhoning, eind juli is erg belangrijk: voordat de winterbijen ontstaan: een cruciale periode. Anders ben je te laat! Ik probeer tevens jaarlijks zo veel mogelijk broedramen te vervangen door ramen met kunstraat. Nog niet zo lang geleden heb met enkele imkervrienden een kleine stoomwassmelter aangeschaft: dat had ik jaren eerder moeten doen, want ik vind het nu geen punt meer om er aan te gaan staan! Ik heb ook gemerkt dat we de herinvasie (lees: herbesmetting) van de varroamijten door vervliegen van bijen van standen van naburige imkers niet moeten onderschatten. Ook dat drukt me met de neus op de feiten, dat ik consequent moet zijn met het behandelen. Veel imkers onderschatten de varroaproblematiek heb ik gemerkt of stellen andere prioriteiten. Ik kon dit opnieuw vaststellen toen ik mijn buren-imkers voorstelde om al onze volken in dezelfde week te behandelen. Het leverde me enkel veel commentaar op: het kan niet vanwege de honing. Afijn, imkers zijn het vaak niet met elkaar eens. Luisteren naar elkaar is erg belangrijk. Ook dat hebben we met deze discussie opnieuw kunnen vaststellen.

Ik heb tbv. deze discussie nog twee files aangehangen:
Het gaat om:
1. De werkzaamheden van "Coordination in Europe of research on integrated control of Varroa mites in honeybee colonies", zoals die zijn vastgesteld op de vergadering van 13 en 14 nov, 1999/Agra. Centrum, Merelbeke, Belgie. Dit verslag is op Internet niet meer beschikbaar, dus stel ik het hier ter beschikking. 
2. Over de toelating van Oxaalzuur. Enkele passages:

MRL voor oxaalzuur in honing, maandblad NBV mei 2004

"Goedkeuring door de nationale overheden werd (tot nu toe) tegengehouden doordat het maximaal toegestane residu-niveau (MRL=Maximum Residu Level) eerst officieel moest worden vastgesteld." ......

Waarom is vaststellen van de MRL nodig?
In EU-Ianden wordt pas een toelating voor een nieuw veterinair medicament voor gebruik afgegeven nadat de EMEA (EU Agentschap voor Evaluatie van Medische producten) het maximaal toegelaten residugehalte van de werkzame stof in het uiteindelijke voedingsproduct heeft vastgesteld. Deze procedure moet consumenten beschermen tegen toxicologisch te hoge residuen van medicijnen die gebruikt zijn op dieren."...........

"Hun rapportage vormde de basis voor het besluit van de Commissie, genomen op 9 en 10 december 2003 in Londen, dat oxaalzuur wordt toegevoegd aan Annex 11 van de Council Regulation (EEC) 2377/90 (wat eerder al was besloten voor mieren­zuur, melkzuur en thymol)."............................

Wat betekent dit voor de bijenhouders?
Nu de EMEA deze beslissing heeft genomen kan ieder afzonderlijk land nationale toelating van oxaalzuur aanvragen (of voor producten die oxaalzuur bevatten) ter bestrijding van Varroa destructor in bijenvolken. Dit betekent dat oxaalzuur binnenkort beschikbaar zal zijn voor legaal gebruik als een ecologisch verantwoorde winterbehandeling van bijenvolken tegen de varroamijt”.........

In een vertaling van Tj. Blacquiere, Bijen@wur-

Ik heb niet verder gevolgd, waarom het officieus nu wel overal verkocht wordt, maar officieel nog steeds niet gelegaliseerd is?

Met vriendelijke groet,
Geert

Van: Jos Hillen [mailto:jos.hillen bij base.be]
Verzonden: maandag 30 november 2009 11:06
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] Oxaalzuur slechts éénmaal gebruiken per generatie bijen.

Hallo,
het ging hier wel over het verdampen van oxaalzuur en niet over het druppelen met een oplossing. Er moet daar  een groot onderscheid gemaakt worden.
In de Australische test wordt ook niet echt vermeld waarover het gaat. Dus toch maar voorzichtig zijn. Meer dan éénmaal druppelen met de juiste dosis heeft wel degelijk nadelige gevolgen, volgens wat ik erover lees