Logo konvib-312

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Koningin afzonderen in miniplus

Van: Mille en Wille [mailto:willy.mireille bij scarlet.be]
Verzonden: dinsdag 18 november 2008 16:09
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: [bijen] afzondering van de koningin in mini plus methode

Dag Ghislain en de anderen,

In je verslag van Cari lees ik een zinnetje Ghislain dat mijn
nieuwsgierigheid weer eens aanwakkert.
"Een nieuwe test (afzondering van de koningin in mini plus) die het
mogelijk moest maken de behandeling tot één tussenkomst te beperken,
werd uitgeprobeerd door tien imkers van de werkgroep Gezondheid. De
eerste resultaten tonen aan dat het moeilijk zal worden om deze nochtans
beloftevolle test te veralgemenen."

Ken jij of iemand anders meer details over deze methode?

Groeten,

Willy

Van: de roeck ghislain [mailto:gderoeck bij euphonynet.be]
Verzonden: dinsdag 18 november 2008 20:40
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: [bijen] Afzondering van de koningin in miniplusmethode.

Dag Willy en allen,

Ik maak de beschrijving wat omstandig ten behoeve van de beginners onder ons.

Het idee.

 1. José Arthus, ervaren imker en gerenommeerd koninginnenteler, deed in 2007 een test om het aantal behandelingen met bestrijdingsmiddelen tegen varroase te kunnen verminderen. Hij zette zijn ervaringen uiteen tijdens een samenkomst van de  werkgroep Gezondheid van CARI.
 2. Daar werd besloten om de oefening met een tiental imkers over te doen in 2008.
 3. Zoals bekend is de reproductie van varroa's direct afhankelijk van de aanwezigheid van open broed in een volk. We kunnen ook vaststellen dat de reproductie van varroa's dikwijls hoger ligt in sterke volken. De mijten tonen bovendien een voorkeur voor darrenbroed in hetwelk ze meer nakomelingen kunnen reproduceren.

Werkplan.

 1. Na 21 juni hebben de aan het einde van de winter aanwezige mijten zich al gedurende vier maanden kunnen vermeerderen, tegelijkertijd gaat de koningin vanaf dan minder eitjes leggen. Ook het darrenbroed gaat nu sterk achteruit.  De verhouding tussen het aantal varroa's en de voor hun reproductie beschikbare cellen verkleint en, als een gevolg hiervan, verhoogt het percentage broedcellen dat door de mijten wordt bezet. Dat kan een serieus risico vormen voor de gezondheid van de winterbijen.
 2. Een andere vaststelling: in volken die gezwermd hebben, zitten veel minder varroa's dan in de andere, dankzij de broedonderbreking na het vertrek van de zwerm. Dat vormt de basis van de redenering. Het doel is dus om een broedonderbreking te veroorzaken en het volk te behandelen zodra het broed dat aanwezig was, is uitgelopen.
 3. De oorspronkelijke koningin wordt in juli in een miniplus geplaatst samen met een goede halve kilogram van haar bijen, zonder broed.
 4. De anti-varroabehandeling kan plaatsvinden na 21 of 24 dagen (dit laatste voor het geval er nog darrenbroed aanwezig was). Om de zomeroogst niet in het gedrang te brengen, verdient het aanbeveling de koningin zo'n vijftien dagen vóór het einde van de dracht weg te nemen. Dit maakt het mogelijk het volk te behandelen in afwezigheid van het honinghoogsel.
 5. Uiteraard gaat het moerloze volk een nieuwe koningin kweken die haar bruidsvlucht zal maken rond de tijd van de behandeling.
 6. We kunnen ook de koninginnencellen verwijderen en een dop van een geselecteerde volk invoeren of de bijen moerloos laten voor ongeveer een week. In het laatste geval ontstaat echter het risico om geconfronteerd te worden met leggende werksters wat het herinvoeren van een moer ernstig bemoeilijkt. In geval dat de keuze valt op het laten geboren worden van de jonge koningin, moet deze de anti-varroabehandeling ondergaan.
 7. Na de behandeling mag de oorspronkelijke koningin worden heringevoerd als ze voldoening gaf. In dat geval moet de jonge koningin natuurlijk vooraf worden weggenomen.

Wat we in theorie van deze ingreep mogen verwachten:

 1. grotere honingopbrengst gezien er bijen vrij komen voor de oogst;
 2. vermindering van het voedselverbruik, vooral van stuifmeel (dat in deze periode vaak slechts met mate beschikbaar is in de natuur) en een hogere levensverwachting voor de bijen die nu geen broed meer moeten verzorgen;
 3. de oorspronkelijke koningin moet de varroabehandeling niet ondergaan.

Vaststellingen van de imkers die aan de test deelnamen:

 1. het is niet gemakkelijk om een ongemerkte koningin in het volk te vinden in die tijd van het jaar;
 2. als men over geen opgebouwde miniplusraat beschikt, bestaat het risico dat de volkjes deserteren uit de minipluskastjes;
 3. als de koninginnendoppen vernietigd worden, is er snel feromonenproductie meer (koningin en open broed); de volken worden dan snel darrenbroedig wat grote problemen oplevert bij de herintroductie van koninginnen;
 4. als men de doppen op hun plaats laat, kunnen de volken zwermen (een derde van de volken bij één van de deelnemers);
 5. de oplossing lijkt erin te bestaan om twee doppen over te laten (één gesloten, één open), er wordt dan niet meer gezwermd;
 6. vanwege de slechte weersomstandigheden bleven vele jonge koninginnen onbevrucht;
 7. er deden zich meerdere problemen voor bij het herinvoeren van een koningin;
 8. bij sommige imkers werd vastgesteld dat de volken, na moerloos te zijn gesteld, de honing opsloegen in de broedbak waardoor er tot 50% minder honing geoogst werd in die volken;
 9. de timing is erg nipt om alle ingrepen tijdig te realiseren;
 10. alle deelnemers vonden dat er toch wel veel manipulaties nodig zijn;
 11. wat de varroase betreft, maakte de lage besmettingsgraad van dit jaar definitieve conclusies onmogelijk; toch was de natuurlijke bijensterfte opmerkelijk lager in de behandelde volken dan in de andere volken van dezelfde stand;
 12. de winterse controlebehandeling moet afgewacht worden om definitief te kunnen vaststellen of één behandeling van dit type zal volstaan om andere ingrepen onnodig te maken.

Besluit:
Het loont de moeite om het aantal bestrijdingshandelingen te verminderen, maar welke prijs wil men hiervoor betalen, gesteld dat binnen een maand blijkt dat de zaak efficiënt is?

Beste groetjes,

Ghislain.

Van: Mille en Wille [mailto:willy.mireille bij scarlet.be]
Verzonden: dinsdag 18 november 2008 22:07
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] Afzondering van de koningin in miniplusmethode.

Bedankt Ghislain voor de duiding.

Willy