Logo konvib-312

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Kunstzwerm maken tijdens drachtloze periode

Beste allemaal,

Nu Kerstmis en Nieuwjaar voorbij zijn, is er wellicht even tijd om van gedachten te wisselen over de best mogelijke varroabestrijding voor het komende seizoen.
Van de recente vergadering van de werkgroep Gezondheid in Wallonië weet ik dat in 2009 dezelfde bestrijdingsmiddelen gebruikt zullen worden als in 2008, dat zijn dus Thymovar en oxaalzuur.
Voor de bijen voorwaar beter dan de (efficiëntere?) chemische middelen van vroeger.
Tenminste voor wie geloof hecht aan het toch wetenschappelijk onderzoek van de bekende Amerikaanse Maryann Frazier (gepubliceerd in American Bee Journal, zie bijlage).
Haar metingen van de aanwezige chemische residuen in was is overduidelijk: te hoge concentraties aan chemicaliën, even zo goed uit het milieu als uit onze bestrijding van de varroa.
Daar bovenop, als een zwaard van Damocles, de absolute onwetendheid van leken en wetenschappers over de waarschijnlijke giftigheid die voortvloeit uit de interactie tussen al deze stoffen en hun metabolieten! - zie bijlage.
We hebben er dus alle belang bij om te trachten de varroa via biotechnische methodes te lijf te gaan, ondanks het meerwerk.

We kennen vermoedelijk allemaal de darrenraatmethode (zie anders: http://www.ppo.dlo.nl/varroa/Methoden/darrenraatmethode.pdf).
Enkele weken geleden postte ik de vertaling van een forumbericht op BEE-L waarin sprake was over de methode waarbij een onderbreking van de varroacyclus via het gebruik van een koninginnenroosterkooi werd beoogd (zie: http://home.euphonynet.be/archief_bijen/gezondheid/varroa/biotechnisch.html )
Hierna volgt nog de vertaling van een bericht op BEE-L waarin de drachtloze periode tussen de lente- en de zomerdracht te baat wordt genomen om de varroalast te verminderen d.m.v. een kunstzwerm:

-Deze ingreep moet gebeuren tijdens de zwermperiode, als er dus al darren zijn.
-De koningin, op een raam met onverzegeld broed, blijft hierbij op de oude standplaats.
-Alle andere ramen worden vervangen door waswafels (of zelfs 'starterstrips').
-Boven deze nieuw samengestelde broedbak komt een koninginnenrooster en het honinghoogsel.
-Alle vliegbijen keren terug naar hun vorige standplaats.
-In een eerste tijd blijft daar dus een sterke 'vliegmacht' en is er geen broed te voeden.
-Bovendien kunnen de bijen de inkomende nectar enkel in het hoogsel opslaan (misschien wordt het hierdoor zelfs nodig om een bijkomend hoogsel te installeren, zeker als er volop dracht is).
-Verwijder het eerste gesloten broed - met de mijten dus.
-Het verplaatste deel van het volk heeft in principe een overvloed aan voedsel (eventueel te controleren, bijvoederen indien nodig) en voedsterbijen, maar geen koningin.
-De bijen zullen hier dus koninginnendoppen optrekken.
-In hun haast kiezen ze hiervoor soms te oude larven!
-Controleer het volk daarom vier dagen later op gesloten doppen en verwijder ze, op voorwaarde dat er ook onverzegelde koninginnencellen aanwezig zijn.
-Van deze laatste ken je de leeftijd, je kunt er gebruik van maken om aan koninginnenteelt te doen als de eigenschappen van het behandelde volk je voldoening geven.
-Je kunt dit volk ook verder opsplitsen om je stand bijvoorbeeld uit te breiden.
-Het eenvoudigste is uiteraard om een nieuwe koningin te laten uitlopen, ze te laten bevruchten en aan de leg te laten gaan.
-Ook in dit geval moet je het eerste nieuw verzegelde broed verwijderen.
-Daarna kun je de twee betrokken volken hun eigen gang laten gaan.
-Je kunt het dochtervolk ook gebruiken om het moedervolk van tijd tot tijd te versterken door ze geregeld langs een andere kant van het moedervolk op te stellen.
-De vliegbijen van de dochter trekken dan telkens probleemloos in bij de moeder (er moet dan wel dracht zijn).
-Tegen het einde van het seizoen kun je overwegen om ze te verenigen, eventueel laat je de bijen zelf beslissen of ze de moeder of de dochter willen behouden.
-Je beschikt nu hoe dan ook over een sterke kolonie om te overwinteren.
-Een laatste aandachtspunt: als je enkel starterstrips geeft, moet de kast waterpas staan.

Wat te denken van de hiervoor uiteengezette methode die uit Engeland komt waar de drachten gemiddeld genomen toch enigszins te vergelijken zijn met de onze?
Zijn er op ons forum leden die nog een andere methode toepassen?

Beste groetjes,

Ghislain.

Van: Mille en Wille [mailto:willy.mireille bij scarlet.be]
Verzonden: maandag 12 januari 2009 22:16
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] Alternatieve bestrijding van varroa.

Dag Ghislain en anderen,

Die methode uit Engeland heeft wel wat Ghislain, ik ga er eens een nachtje over slapen.
Deze zomer heb ik het volgende geprobeerd. Ik noem het geen methode, want het is een probeersel en staat dus mogelijk nog niet op punt.
Ik imker met 2 broedrompen Duits Normaal maat en de broedbeperkingsmethode. Begin juli is de dracht bij mij ten einde en kan er reeds geslingerd worden. Rond die periode krijgt de moer normaal terug de vrijheid over de twee rompen. Op dat ogenblik heb ik AL de zes broedramen uit het volk gehaald en vervangen door waswafels, één raam met OPEN darrenbroed bleef als lokraam in de kast. De broedramen van vijf kasten kwamen allemaal op één torentje bovenop een broedaflegger. Die ene verzamelkast werd behandeld met mierenzuur, de productievolken werden niet meer behandeld.

Resultaat na enkele maanden opvolging: De productievolken hebben dankzij een lichte dracht en een lichte prikkeling met deeg in juli de waswafels mooi uitgebouwd en snel terug een groot, varoa-arm broednest aangezet. De mijtenval nu is nog steeds binnen de gevaardrempel. Bij een laatste controle eind december vielen er tussen de 0 en 1 mijt per dag. (Het kan wat meer zijn want mijn varoabodems zijn niet optimaal. In de lente worden ze vervangen.) In de kast waar al het broed in verzameld werd telde ik 1,5 mijten per dag. Een laatste kast waar niet met broedbeperking gewerkt was, waar ik het broed niet van heb weggenomen en gewoon behandeld met mierenzuur telde 3 mijten per dag. Bevredigende cijfers vind ik voor de biotechnische methode. Wel ben ik benieuwd wat de sterkte van de volken in de lente zal zijn. Hebben ze zich volledig hersteld van de serieuze aderlating van broed en bijen begin juli?

Pieter Roeland heeft reeds een paar keer een tekst gepubliceerd in het maandblad van de Vlaamse imkersbond met zijn biotechnishe methode. Wie heeft daar ervaring mee?

Groetjes,

Willy

Van: peter de waele [mailto:dewaele_peter bij msn.com]
Verzonden: dinsdag 13 januari 2009 7:13
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] Alternatieve bestrijding van varroa.

Hallo Willy,

Zo te lezen ga je een groot pak sowieso van de mijten  verwijderd hebben maar toch gaan er nog een gans pak mijten aanwezig blijven,mijten die juist op die periode op de bijen zelf zaten .
Vergeet niet dat juli één van de maanden is waar de kast het drukst bevolkt is .

Wat gebeurt er dan verder met de broedramen die je er  uit haalt .

Zou het niet goed zijn om juist op die dagen van verwijdering van de broedramen  het darreraam uit te snijden en ook uw produktie volken te behandelen en daarna de bijen van de broedramen uit te laten lopen en behandelen als soort van aflegger en daarna terug te schenken aan het produktievolk.

Het lijkt een beetje op het systeem van Celles.

Vergeet niet augustus -september worden de winterbijen geboren .

peter

Van: Bieenkorf [mailto:info bij bieenkorf.be]
Verzonden: dinsdag 13 januari 2009 11:31
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] Alternatieve bestrijding van varroa.

In een goed functionerend bijenvolk zit er een zekere harmonie tussen de verschillende werksterklassen die bijen van een bepaalde ouderdom een bepaalde taak meegeeft.
Het is toch belangrijk om deze niet te hard te verstoren. Al die methoden waarbij alle broed wordt weggenomen, betekent min. 21 dagen geen opvolging, als de moer niet ook nog eens even van de leg af gaat door die handeling. De bestaande bijen verouderen, nieuwe komen er niet dadelijk bij. De voedersap-productie gaat dagelijks achteruit bij oudere bijen,
Allemaal dingen die tot een enorme verzwakking leiden van het volk, een volgende generatie zwakke bijen is daarvan het gevolg, op een ogenblik van het jaar dat het volk net het sterkst zou moeten zijn. Dat betekent dus een enorme achterstand al heel vroeg in het inwinteringsseizoen.
Als het weer goed blijft in juli en augustus zie ik de volgende generaties die achterstand wel terug inhalen, maar het blijft gokken.

Ik zie deze methode van Willy al liever dan de methode Gorssen waarbij in het prille voorjaar alle broed wordt weggenomen, dat is helemaal dramatisch.
Willy, is het niet mogelijk wanneer de broedtoren is uitgelopen en behandeld, de jonge bijen zo snel mogelijk weer terug te geven aan het productievolk ?
Marc

Van: Mille en Wille [mailto:willy.mireille bij scarlet.be]
Verzonden: dinsdag 13 januari 2009 11:54
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] Alternatieve bestrijding van varroa.

Dag Peter,

Darrenraat uitsnijden doe ik sowieso  om de 7 à  9 dagen  van mei tot als er geen darrenraat meer gebouwd wordt. Het gebeurd via een sectieraam (zie andere mail die ik nu verstuur).

De broedramen die ik uit de productievolken haal heb ik dit jaar allemaal verzameld met opzittende bijen in een paar broedrompen. Deze kwamen, gescheiden door een krantenpapier en een moerrooster, bovenop een broedaflegger terecht. Na een paar dagen, toen bleek dat de vereniging gelukt was en er geen moerdoppen waren opgetrokken is er een verdamper in geplaatst voor een mierenzuurbehandeling. Na 22 dagen is de kast herschikt. Oude ramen naar de wassmelter, het volk op 2 rompen, verder klassiek inwinteren.

Groeten,

Willy

Van: Mille en Wille [mailto:willy.mireille bij scarlet.be]
Verzonden: dinsdag 13 januari 2009 11:54
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] Alternatieve bestrijding van varroa.

Hallo,

Dit vind ik een zeer interessant onderwerp Ghislain, dus ga ik er nog even op door. Een goede biotechnische varroa bestrijding lijkt mij het meest ideale. Tot nu toe heb ik er echter nog geen gelezen, laat staan toegepast die mij helemaal OK overkomt. De methode die men in Celle gebruikt is omslachtig en er komen toch nog chemische producten aan te pas. De methode van Roger De Croock, vind ik al veel beter en gebruikersvriendelijker. Toch wordt hier ook nog met mierenzuur en oxaalzuur gewerkt. Misschien noodzakelijk, maar indien er een goede methode zou zijn waarmee het zonder zou kunnen  zijn we toch een stapje verder. Gisteren verwees ik naar de methode  die Pieter Roelands  gepubliceerd heeft. Tot op heden vind ik dat het beste wat ik reeds gelezen heb. Pieter zal het mij wel niet kwalijk nemen hoop ik dat ik zijn tekst ter verduidelijking hieronder plaats. Hij is letterlijk overgenomen, maar wel reeds een paar jaar geleden geschreven, dus misschien hier en daar wat achterhaald.
Ik heb Pieter zijn methode nog maar één maal toegepast. Echt eenvoudig is ze niet, hopeloos omslachtig echter zeker ook niet. Toen ik ze toepaste was het reeds juli. Gezien er toen niet vlot meer nieuwe darrenraat gebouwd werd is de test wat mislukt.

Ter inspiratie en aanvulling van dit onderwerp hieronder dus de tekst van Pieter.

Groetjes,

Willy

Van: Mille en Wille [mailto:willy.mireille bij scarlet.be]
Verzonden: dinsdag 13 januari 2009 11:54
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] Alternatieve bestrijding van varroa.

Dag Marc,

Het zou inderdaad goed zijn als het productievolk terugkrijgt wat het verloren is. Daarom overweeg ik om volgend jaar geen broedtoren te maken, maar per productievolk één broedaflegger. Deze kan dan na behandeling (liefst ook biotechnisch) in de zomer of het volgende voorjaar terug met het productievolk verenigd worden.

Groeten,

Willy

Van: David Van Delm [mailto:david.van.delm bij ardelis.info]
Verzonden: dinsdag 13 januari 2009 14:36
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] Alternatieve bestrijding van varroa.

Laat ons streven naar een varroatolerante bij.

Het is toch denk ik beter om daar uw tijd in te steken i.p.v. al die ingewikkelde en tijdrovende methodes toe te passen.
Beter de bron aanpakken dan een probleem steeds opnieuw te moeten aanpakken, zonder afdoend resultaat.

Groeten,
David