Logo konvib-312

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Onderbreking broedcyclus varroa

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: de roeck ghislain [mailto:gderoeck bij euphonynet.be]
Verzonden: vrijdag 19 december 2008 15:25
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: [bijen] Timing broedonderbreking varroacyclus.

Laatst was erop BEE-L volgende vraag:

Kun je me een bron aanwijzen waar ik informatie vind over het beste tijdstip om de broedcyclus van een volk te onderbreken met het oog op het verminderen van de varroa-aantasting.

Er volgden verschillende antwoorden en ik pikte er het volgende uit omdat het mijn inziens een hele waardevolle bijdrage kan leveren tot het bestrijden van de varroa tijdens de drachtloze periode bij ons (einde fruitdracht, begin zomerdracht). Ik voeg ook enkele foto's bij van de genoemde 'koninginnenroosterkooi'.

Randy Oliver van de website Scientific Beekeeping en bekend van het American Bee Journal antwoordde het volgende:

Hi Dan,

Zoals Jim zei, juist vóór de honingdracht.

Er zijn nog meer trucs!
Als je de koningin kunt vastzetten op een hele raat in een 'koninginnenroosterkooi', zoals telers die gebruiken, dan kun je haar gedurende een week  op die raat laten leggen.

Op het einde van de week, is het broed op het raam in de koninginnenrooster nog te jong om mijten aan te trekken.
Verwijder het raam en geef het aan een andere kolonie.
Vervang het vervolgens door een nieuwe raat waar de koningin in kan leggen.

Herhaal dit allemaal aan het einde van de tweede week (een opgewerkte darrenraat is nu het beste).

Laat de koningin aan het einde van de derde week vrij in het volk lopen en verwijder de roosterkooi, maar laat het belegde (darren)raam in het volk  en merk het. Vanaf de volgende dag zal dit raam de mijten massaal aantrekken een week lang, vermits er geen ander open broed meer in de kast aanwezig is.

Tien dagen later (of iets meer), moet je de gemerkte kader, die de meeste varroa's van het volk zal bevatten, uit de kast halen.
Verhit of bevries hem om de mijten en het broed te doden.

Deze methode supprimeert weliswaar de hoeveelheid (darren)broed van een week en is arbeidsintensief maar ze gebruikt de biologie van de mijten tegen hun zelf.

Randy Oliver

Voorbeeld van dergelijke kooi:

varroa-biotech_koninginnenkooi1

varroa-biotedh_koninginnenkooi2

varroa_biotech_koninginnenkooi3

 

Van: Toon Jacobs [mailto:toon.jacobs bij telenet.be]
Verzonden: vrijdag 19 december 2008 16:10
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] Timing broedonderbreking varroacyclus.

Dag Ghislain,

Dit lijkt mij een goede ingeving en ik kan zijn gedachtegang volledig
volgen, maar ik vrees een beetje voor de praktische uitvoering hiervan.

Vooral bij mij want ik zit met afstandkammen en afstandbledjes in mijn kast
waardoor ik speciaal kleinere raampjes zal moeten maken omdat het raam met
koninginnerooster er anders niet tussen kan.
Daar komt nog bij dat ik links en rechts een raam zal moeten uithalen door
de verbreding van het raam met koninginnerooster.

Groeten,
Toon

Van: roger [mailto:depuydt.roger bij skynet.be]
Verzonden: zaterdag 20 december 2008 11:00
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: [bijen] Timing broedonderbreking.

Dag allemaal,

Die arrestramen waarvan sprake in de betreffende mail zijn bij reeds een tiental jaren in gebruik.
Ten eerste dienen zij als zwermverhindering. Als er een zwermdop te zien is " vliegt " de moer in arrest, op een gewoon broedraam, waar nog wat plaats vrij is. Ik heb " gelukkig " rompen met 12 D.N.M. ramen. In de broedbak is het tweede raam van de buitenkant, links en rechts, gedurende het gehele seizoen, een darrenraat.
Ik hoef dus maar één van die darrenraten voorlopig weg te nemen om plaats te hebben voor het arrestraam.
Verder is alles wat beschreven werd van toepassing als varoavang.
Ik heb nog nooit meegemaakt dat er op dat arrestraam een zwermcel opgetrrokken werd!
Na twee weken zit het arrestraam en het nieuw-ingehangen open-broed darrenrraam vol met varroa!
Mvg roger