Logo konvib-312

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Simultaan gebruik Apistan en Perizin gevaarlijk

Van: Ghislain De Roeck [mailto:gderoeck bij euphonynet.be]
Verzonden: woensdag 15 juli 2009 16:13
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: [bijen] Gelijktijdig gebruik van Apistan en Perizin.

Dag allemaal,

Hoewel beide bestrijdingsmiddelen uit het verouderde arsenaal komen, treffen we ze nog steeds aan in de bijenhandel. Vandaar dat het toch nog interessant kan zijn om even te kijken naar recent onderzoek over het gelijktijdig gebruik van deze middelen. Hierna volgt een vertaling van de samenvatting van de recente studie 'Synergistic Interactions Between In-Hive Miticides in Apis mellifera' van Reed M. Johnson,1 Henry S. Pollock, en May R. Berenbaum.

ABSTRACT
De varroamijt, Varroa destructor Anderson & Trueman, is een verwoestende plaag van honing van de honingbij, Apis mellifera L., die in de afgelopen 15 jaar in de kasten vooral werd bestreden met behulp van twee
bestrijdingsmiddelen: het organofosfor coumaphos (Perizin, Checkmite), en het pyrethroïde (tau)-fluvalinaat (Apistan). Zowel coumaphos als tau-fluvalinaat zijn lipofiele stoffen die worden geabsorbeerd door de was die in de kast aanwezig is, waarin ze zich stabiliseren en het potentieel verwerven om zich via herhalende behandelingen op te bouwen, zodanig dat de bijen worden blootgesteld aan beide verbindingen tegelijk. Hoewel deze verbindingen werden gekozen vanwege hun lage toxiciteit voor bijen, hangt deze lage toxiciteit toch af, althans gedeeltelijk, van een snelle detoxificatie bewerkstelligd door het cytochroom P450 enzymsysteem (P450s, http://nl.wikipedia.org/wiki/Cytochroom_P450). In dit laboratoriumonderzoek, hebben we een grote toename vastgesteld van de toxiciteit van tau-fluvalinaat op bijen van drie dagen oud die eerder behandeld werden met coumaphos, en een matige toename van de toxiciteit van coumaphos op bijen die eerder behandeld werden met tau-fluvalinaat. De waargenomen synergie kan het gevolg zijn van de concurrentie tussen bestrijdingsmiddelen voor toegang tot de ontgiftigende P450-enzymen. Deze resultaten suggereren dat bijensterfte optreedt met de toepassing van nochtans subletale dosissen bestrijdingsmiddel als tau-fluvalinaat en coumaphos gelijktijdig aanwezig zijn in de kast.

De vertaalmachine van Google levert al goede resultaten.
Wie er gebruik wil van maken, kan hier terecht:
http://www.google.be/language_tools?hl=nl.

Beste groetjes,

Ghislain.