Logo konvib-312

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Volkjes behandelen tegen varroa in miniplus

 

Van: Ghislain De Roeck [mailto:gderoeck bij euphonynet.be]
Verzonden: maandag 5 april 2010 7:54
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: [bijen] Nog over miniplus.

Beste allen,

Ik las tijdens het weekend het uitstekende artikel van Chris Van Gampelaere over miniplussen in het aprilnummer van het Maandblad.

Chris schrijft daarin dat ze bij het maken van afleggers oxaalzuur gebruikt om varroavrij te kunnen starten.

Dat deed me denken aan een probleem dat ik recent ondervond i.v.m. varroa in maandenoude volkjes.

Ik gebruikte Api Life Var om de mijt onder controle te houden, maar dat lukte me niet goed.

Een collega maakte mij erop attent dat de damspanning in deze kastje niet geschikt is voor het gebruik van dit bestrijdingsmiddel en dat je ofwel teveel gebruikt, waardoor de koningin sterft, ofwel te weinig, waardoor de mijt te veel speelruimte krijgt.

Hoe bestrijden jullie de varroa in miniplussen die maandenlang (soms jarenlang) bevolkt zijn?

En dan nog dit.

Onlangs was er op ‘Abeilles’ een vraag over het herstellen van miniplussen die door een specht onder handen werden genomen.

Iemand suggereerde polystyreen in spraybussen te gebruiken (tussen geöliede plankjes vastgehouden met klemhaken), nog iemand anders gebruikt hiervoor stopverf en een derde doet het met silicone.

De opmerking kwam dat polystyreen in sprayvorm tot 40 keer opzwelt waardoor het risico ontstaat dat de aanpalende rand van het spechtgat  gaat ‘ontploffen’!

Heeft iemand hiermee ervaring?

Beste groetjes,

Ghislain.

 

Van: Roger De Vos [mailto:roger.devos3 bij telenet.be]
Verzonden: maandag 5 april 2010 8:51
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] Nog over miniplus.

Ghislain,

ook ik gebruik bij mijn 'afleggers' of 'kunstzwermen ' oxaalzuur .

Ieder jaar ga ik naar het koolzaad bij mij in de buurt (15km) , voor ik naar huis kom met mijn volken maak ik daar ter plaatse een aantal kunstzwermen die ik dan in drieramers verdeel .Ik neem een grote emmer ,klop daar een aantal ramen jonge bijen in af en ik bestuif deze met mijn waterspuitje gevuld met een oxaalzuuroplossing .Eens goed schudden met de emmer zodat de bijen allemaal vochtig zijn.

Daarna giet ik ze in mijn drieramers met één raam voedsel en twee ramen met waswafels .Ik voeg daar dan ook nog een jonge bevruchtte koningin bij in en kooitje.Zo kan je voor 99,9% varroa vrij starten.Deze drieramers zet ik dan thuis en heb ik bijna geen verlies aan vliegbijen.

groetjes

roger d v

 

Van: Bieenkorf [mailto:info bij bieenkorf.be]
Verzonden: maandag 5 april 2010 9:02
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] Nog over miniplus.

Mooi artikel, inderdaad.

Opvullen  van grote gaten doe ik nooit. Een voordeel van de MP is juist dat de rompjes zijn opgebouwd uit 4 aparte wanden. Als je zorgt dat je wat reserve wandjes in huis hebt, is het kastje snel weer in orde.

Kleine gaatjes kan je natuurlijk repareren met silicon of opvulpasta.

Jonge afleggers een goede varroa-vrije start geven wordt meer gedaan maar het lukt hier al jaren prima (100% overwintering) zonder die behandelingen.

Ik weet niet of je een al fragiele aflegger met de nadelen van die varroamiddelen moet opschepen, ze zullen het in veel gevallen wellicht verwerken maar het kan zeker ook nadelig zijn.

Ik herinner me gevallen dat men het kastje leeg vond omdat het zwermpje wegtrok naar betere oorden, wellicht omdat de omgeving in het kastje hun niet aanstond.
Meestal gaat afleggen of het opbouwen van kweekkastjes gepaard met een broedstop, dat is nog altijd de meest natuurlijke behandeling tegen varroa die we ons kunnen indenken.

 

Van: Willy Kestemont [mailto:willy.mireille bij gmail.com]
Verzonden: maandag 5 april 2010 11:32
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] Nog over miniplus.

Hallo,

Ik heb eens zwaar toegetakelde kasten gerepareerd door in de gaten op maat gesneden stukken te kleven. De opvulstukken kwamen in dit geval van bodemplaten om de verluchting van de miniplus af te sluiten die ik had liggen maar nooit gebruik. Het zou natuurlijk evengoed gaan met  gelijk welk onderdeel van een EPS-kast dat kan gemist worden of dat je speciaal daarvoor opoffert. Het kleefmateriaal was "Tec 7". Hiermee kan je ook goed kleine gaatjes opvullen. De foto's tonen het resultaat. Niet echt fraai, maar wal efficiënt. 

In een boek van Jos Guth las ik onlangs iets over de bescherming tegen spechten in de winter met een blauwe vuilniszak. Je kan het ook lezen in een bijlage. 

Varroa-vrij of varroa-arm starten kan ook prima denk ik zonder gebruik te maken van oxaalzuur. Maak je bevruchtingsvolkjes klaar, 9 dagen voor de rijpe doppen (of onbevruchte moeren) er zullen zijn met jonge bijen en één raam OPEN broed. Na 9 dagen het broedraam, waar nu een paar doppen op staan, wegnemen en een rijpe moerdop of jonge moer invoeren. Met het wegnemen van het nu gesloten broed heb je ook haast alle mijten uit het bevruchtingsvolkje gehaald. 

In verband met dit laatste een vraagje. Als je onvoldoende raampjes hebt met uitsluitend open broed zou het dan evengoed werken met ramen waar open broed op zit en gesloten broed dat gekopt werd? De onvolwassen mijten in dat gesloten en gekopt broed zullen niet verder kunnen ontwikkelen en sterven. De volwassen mijten zullen terug het open broed opzoeken  en worden zo na 9 dagen afgevangen. Klopt die redenering volgens jullie of zie ik iets over het hoofd?

Groeten,

Willy

 

Van: Ghislain De Roeck [mailto:gderoeck bij euphonynet.be]
Verzonden: vrijdag 9 april 2010 6:43
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] Nog over miniplus.

Goede morgen Willy en allen,

 

> Met het wegnemen van het nu gesloten broed heb je ook haast alle mijten uit het bevruchtingsvolkje gehaald. In verband met dit laatste een vraagje.

Als je onvoldoende raampjes hebt met uitsluitend open broed zou het dan evengoed werken met ramen waar open broed op zit en gesloten broed dat gekopt werd? De onvolwassen mijten in dat gesloten en gekopt broed zullen niet verder kunnen ontwikkelen en sterven. De volwassen mijten zullen terug het open broed opzoeken  en worden zo na 9 dagen afgevangen. Klopt die redenering volgens jullie of zie ik iets over het hoofd?

Blijkbaar een moeilijke vraag, Willy, op een druk ogenblik, vandaar het gebrek aan respons.

Naar mijn mening is dat geen enkel probleem: de bijen zullen de dode larven maar al te graag zelf verorberen of buitenwerken, waarna je de toestand krijgt die je beschreef (alle overblijvende varroa’s duiken in het broed dat klaar is om gesloten te worden).

Maar toch.

Na een bericht op BEE-L verleden jaar, heb ik een bestrijdingswijze op basis van broedverwijdering op een wat grotere schaal toegepast (op vijf productievolken).

Ik verschoof daarbij het hele volk en ter plaatse bleven enkel het raam met de koningin en de erop zittende bijen + de vliegbijen.

Alles werd aangevuld met waswafels.

Ongeveer een week later werd dat raam met broed weggenomen in de veronderstelling dat alle varroa’s er zouden inzitten.

Nadien zou dat volk zou goed als varroavrij moeten geweest zijn, maar later bleek dat toch niet zo te zijn.

Intussen moest er in de verplaatste kast een nieuwe koningin gekweekt worden.

Het hele verhaal vind je hier: http://home.euphonynet.be/archief_bijen/gezondheid/varroa/biotechnisch.html#onderbreking_broedcyclus_varroa.

Omdat ik dat niet met alle volken deed, kan er natuurlijk sprake geweest zijn van herbesmetting.

Mag ik hier nog een eigen vraag herhalen?

Wie bestrijdt er de varroa in minipluskastjes of per uitbreiding in andere bevruchtingskastjes en hoe?

Hartelijk dank voor elk antwoord,

Ghislain.

 

Van: philippe vercammen [mailto:philippevercammen bij hotmail.com]
Verzonden: zaterdag 10 april 2010 0:47
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] Nog over miniplus.

 

ja beste guilain het ene volk is het andere niet. vanmorgen dacht ik eventjes dat er iets mis was met een van de vier volken op mijn buitenstand, er laggen erg veel dode bijen op de vlieglpank. bij nadere inspectie bleek het om misvormde darren te gaan die ten gevolge van de varroa volledige geen vleugels hadden kunnen ontwikkelen . Een half uur later werd er grote kuis gehouden en een uur later was dit terug het sterkste volk. zo zie je maar...