Logo konvib-312

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Varroatolerantie, een lokaal fenomeen?

 

Van: David Van Delm - ARDELIS [mailto:david.van.delm bij ardelis.be]
Verzonden: woensdag 5 januari 2011 17:19
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: [bijen] VT

Besten,

In bijlage een interessant veldproefje ivm varroatolerante bijenrassen die ze met elkaar vergelijken.

De zin dat ik er echt wel belangrijk in vind is:

Whatever tolerance mechanisms these bees may have
developed in Brazil (De Jong and Soares, 1997) they were not effective in Germany

Als deze stelling juist is en dus geselecteerde eigenschappen verdwijnen wanneer men de ‘uitheemse’ koninginnen plaatst onder andere klimaatomstandigheden, bewijst het BLUP weeral eens zijn nut vermits we hier uit een zeer grote groep selecteren in geheel Europa, telkens onder andere omstandigheden met behoud van de eigenschappen.


Vg,
David

 

Van: Bieenkorf [mailto:info bij bieenkorf.be]
Verzonden: woensdag 5 januari 2011 20:54
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] VT

JJe kan het ook anders zien natuurlijk : het rijke natuurlijke aanbod in Brazilië zorgt voor sterke gezonde bijen die de varroa aankunnen.
Iets wat in Europa zo goed als verdwenen is.

Van: David Van Delm - ARDELIS [mailto:david.van.delm bij ardelis.be]
Verzonden: donderdag 6 januari 2011 10:41
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] VT

Ja , voedsel is natuurlijk de basis.

Maar ik veronderstel toch wel dat wetenschappers dit beseffen alvorens ze een testreeks opzetten en dit in een goed drachtgebied doen.

Mvg,
David

 

Van: Geert van Eizenga [mailto:gc.vaneizenga bij gmail.com]
Verzonden: donderdag 6 januari 2011 13:04
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] VT

Ik begrijp dat er groot enthousiasme is voor het ras Carnica bij sommige lezers/schrijvers op dit forum. Toch moeten we wel oppassen, dat dit enthousiasme niet leidt tot een te ver vooruitlopen op de muziek, zodat verkeerde conclusies getrokken worden. Dit is heel ingewikkelde materie en voor ons leken is enige reserve bij een actieve discussie + conclusies wel op zijn plaats.

Helaas, kon ik na lezing van het (nogal gedateerde (gepubliceerd 2002),onderzoek sinds 19997) artikel slechts vaststellen: "all beekeeping is local". Vrij vertaald: wat bij U, elders, geldt hoeft bij mij nog niet te gelden. Volgens mij is er enkel (met alle respect) een test gedaan of de veronderstelde varroatolerantie van deze volken van Ligustica(?)- afkomst op dit Braziliaanse eiland zich ook in Duitsland (bij dat instituut) zou voordoen. Dit bleek dus niet zo te zijn: Niet meer en niet minder.

Wat ik onthouden heb uit de discussies rond varroatolerantie in de afgelopen jaren (de term varroaresistentie hebben we inmiddels geschrapt meen ik te kunnen constateren?), is dat er geen specifieke raseigenschappen zijn, die hiervoor verantwoordelijk zijn. Daar zijn de wetenschappers dacht ik het wel over eens. De onderzoeken die op dit moment veel aandacht krijgen, gaan vooral in de richting van gedragskenmerken (SMR en Hygiënisch Gedrag), met daarnaast een consequent uitgevoerde varroabestrijding. Wanneer het gaat om genetisch vastliggende gedragskenmerken, dan wordt het interessant om te kijken of er met een teeltprogramma succes geboekt kan worden. Daar passen ook onderzoeken in, zoals dit beschadig-gedrag van bijen, die Varroa's aanvallen. Een en ander heb ik zelf trouwens al verschillende keren kunnen constateren. Niet alleen bij mij op eigen stand (Buckfast met Anatolische achtergrond in dit geval), maar ook bij de geïmporteerde Ligustica's uit Californië in India: heel actief jagen sommige bijen op hun zusters, die varroamijten bij zich hebben. (In eerste instantie lijkt het of ze de zusters aanvallen!)

Verder wil ik er nog graag op wijzen, dat geafrikaniseerde bijen totaal andere bijen zijn dan de "onze": ander bloed en andere genen. "Onze" bijen doen het meestal niet goed in de tropen. Om het even of het zwarte bijen zijn, grijze bijen of gele bijen! Vandaar dat er Afrikaanse bijen geëxporteerd zijn uit Zuid-Afrika (men zegt Scutellata, maar ik lees elders ook Adansonii), waar het deurtje opengezet is met alle gevolgen van dien. Ik heb trouwens ook begrepen dat na de eerste golf van genetische onrust er ook weer een fase van rust kan optreden. Ik heb in Kameroen uitgebreid met Adansonii kennisgemaakt, die zeer goed benaderbaar waren, beter dan menig Ligustica - volk in Canada: de verschillen waren erg groot.

Het loont werkelijk dat we zelf goed onze ogen de kost geven als we met onze bijen werken. Als er iets misgaat, dan moeten we in principe eerst de schuld bij onszelf zoeken. Dat geeft ook de meeste voldoening: liefde mag niet blind maken!

Groetjes,
Geert

 

Van: Bieenkorf [mailto:info bij bieenkorf.be]
Verzonden: donderdag 6 januari 2011 13:14
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] VT

BLUP worldwide is dus nog niet voor morgen.
Al eens de vraag gesteld hoe het mogelijk kan zijn dat die ‘zo gezegde genen’ (waar ook het BLUP naar zoekt) en een bij varroa-resistent maken (poetsgedrag) in Brazilië zouden werken en in Europa niet ? Die genen blijven toch in de moer zitten en het voedsel heeft met die genen niets te maken.

Van: David Van Delm - ARDELIS [mailto:david.van.delm bij ardelis.be]
Verzonden: donderdag 6 januari 2011 15:24
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] VT

Marc,

Beebreed is internationaal toegankelijk.  Momenteel zie ik ook alleen een 10 tal Europese landen op hun website maar dat doet niets af dat dergelijke selecties nog steeds over een gigantische oppervlakte worden getest.  Europa heeft toch wel een divers landschap, zowel natuurlijk, landbouw, en verstedelijking.

Zoals Geert in andere mail bevestigd is het artikel al bijna 10 jaar geleden.  Ondertussen is er al een enorme selectiesprong gemaakt waarbij die resultaten niet eens meer gelden.
Ik pikte er maar een deel vanuit die mijn aandacht trok.  Waardoor dat die genen van de Braziliaanse bijen ineens van het toneel verdwijnen in Europa is waarschijnlijk doordat die bij niet is aangepast aan de Europese omstandigheden en waarschijnlijk enkel geselecteerd is geweest op Braziliaanse bodem of vergelijkbare.

Daarom kunnen we via BLUP selectie dit probleem vermijden door gemengde testgroepen op een zo groot mogelijke oppervlakte te plaatsen onder verschillende omgevingsinvloeden.
Dat is juist de bedoeling van BLUP selectie.  En het zou inderdaad bijkomend interessant zijn mocht bijvoorbeeld VS, Azie en Afrika meestappen.  Misschien is dit wel al zover maar zo up to date ben ik ook niet.  Dat is een vraag die je beter rechtstreeks stelt naar de beebreedverantwoordelijken.


Mvg,
David

 

Van: David Van Delm - ARDELIS [mailto:david.van.delm bij ardelis.be]
Verzonden: donderdag 6 januari 2011 15:37
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] VT

Dag Geert,

Klopt inderdaad wat je zegt.  In meerdere rassen is varroatolerantie te vinden.
Maar de vraag is met welk selectieprogramma kan je dat het efficiëntst uitselecteren en verbeteren in volgende generaties?

Volgens mij is dat dan BLUP selectie, en het is daarbij nog wel toegankelijk en doenbaar voor elke teler, en voor, tot nu toe al 4 bijenrassen, ook de Ligustica.
Misschien iets leuks voor jou om uit te proberen.

Mvg,
David