Hygiënische Swindon-bij van Ron Hoskins

Van: Ghislain De Roeck [mailto:gderoeck
 bij telenet.be]
Verzonden: maandag 19 december 2011 7:18
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: [bijen] Varroaresistentie.

Nog wat nieuws over de hygiënische bij van Ron Hoskins en zijn Swindon-groep:

http://www.skynet.be/jack-nl/green/dossier_kan-een-superbij-uit-swindon-wereld-redden?articleId=848424#main

http://www.moraybeedinosaurs.co.uk/stanton_park.html

Groetjes,

Ghislain.