Logo konvib-312

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Postzegel St.-Ambrosiusgilde

 

Van: Roeland Vaes [mailto:imker001 bij hotmail.com]
Verzonden: maandag 16 april 2012 11:34
Aan: Bijenforum
Onderwerp: [bijen] Postaal stuk, postzegel met bijen

Kan iemand van de forumleden me verder helpen.

 


Ik vond bijgaande afbeelding op het net maar kan hem niet linken aan een mij gekende Sint-Ambrosiusgilde.
Welke imker/filatelist maakt me wijzer?

Alvast hartelijk dank voor de moeite.

Roeland

Van: Vik Dierickx - Miellerie [mailto:vik.dierickx bij miellerie.be]
Verzonden: maandag 16 april 2012 11:52
Aan: Bijenforum
Onderwerp: Re: [bijen] Postaal stuk, postzegel met bijen

Deze postzegel i mij ook niet bekend maar wil graag een paar kopen als de gilde gevonden wordt.

Van: arthur [mailto:fa569641 bij skynet.be]
Verzonden: maandag 16 april 2012 12:12
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] Postaal stuk, postzegel met bijen

Veel leesplezier.. hier staat em bij
Sorry. En nu mét tekst..

Heilige Ambrosius,

Bisschop van Milaan,
Vandaag is het de dag van zijn wijding
Kerkleraar, hymnendichter
Patroon van de bijenhouders.
397

Saint Ambrose, Troyes

Sint Ambrosius in Troyes

H. Paus Eutichianus
283

In Rusland:
Heilige Nil Stolobenski
1554

Bretagne:
H. Azenor, Gravin

Erin:
Saint Buite
Stichter van Monasterboice
521

In Alexandrië:
H. Soldaat-Martelaar Agathon

 

Begjin fan it Te Deum
‘Ambrosiaans Lofgezang’

In Japan:
Op Hokkaido
In Kutcharo: Iyomante Matsuri,
het Beerfestival.
Oeroud ritueel waarbij een beer
de berggod Kimunkamui belichaamt

China:
Begin van het seizoen
van de zware sneeuw

Bloem van de dag:
Achania pilosa
Malva familie, Plant uit Zuid-Amerika
Moderne naam: Malvaviscus

 

Hillige Ambrosius:
Doe’t er in berntsje wie,
Lizzend yn de widze,
Kaam in swerm bijen
Op syn lippen del.
De tsjerke liet er sjonge
Lyk in bijekoer.
JR


Ambrosiuskorf

Symbool:
Bijenkorf

 

'Bieënkorf der Roomsche Kercke'Priesterwapen
Pater Ambrosius Saris
O.F.M.

Het haantje op de toren
Dat als eerste het morgenlicht begroet.
Ook op de jongste dag.
Paassymbool.


Hoanne op de toer fan Baard

AETERNE RERUM CONDITOR
een hanengezang

O eeuw'ge Schepper van het al
Die dag en nacht in hun getal
Tijd en getijde in hun kring
Ons geeft in milde wisseling.

Hoor de heraut der dageraad, (haan)
Die waakt terwijl de nacht vergaat,
Hen die op reis zijn begeleidt
En nacht van nacht met roepen scheidt.

Hij roept, de drager van het licht
Verrijst en al het duister zwicht.
Hij roept, de boze geestenschaar,
Die 's nacht ons kwelt, vlucht uit elkaar.

O Licht, verlicht ons binnenin.
Verdrijf de slaap uit ziel en zin,
Ons eerste lied zij U gewijd,
En onze trouw en dankbaarheid.

Lied "Ad Gallicantum"
Bij de eerste Hanenkraai:
- Drie uur in de nacht -.
van Ambrosius vierde eeuw

Troyes, Baptême de Saint Augustin

Sint Ambrosius dopet Augustinus en syn soan Adeodatus
Kathedraal fan Troyes.

Andere verklaringen van de torenhaan.
Symbool van de Fransen, de Galliërs, 'Kelten'
De keltische kerk.

Moreel:
Waarschuwing de Heer niet te loochenen.
De haan van Petrus.
de Waakzaamheid
De torenhaan ziet alles,
reageert op elke verandering van wind.

Praktisch:
De haan wijst waar de wind vandaan komt
en hanestaart in een goede windvang.

Baard: haan en hen op toren en schip

Baard, hoantsje en hintsje

Sexuele verklaring:
De toren als de 'mannelijkheid'
Potentie: de macht van een stad of dorp.
Het kerkgebouw als de 'vrouwelijkheid'.
Plaats van de geestelijke bevruchting:
Plaats waar de Geest broedt
'de wedergeboorte'
Je verlaat de kerk 'Reborn'


Baard: hin en do

In Friesland:
op de toren een haan.
op het schip een kip.


Us pleats,Winterjûnljocht Seisbjirrumerdyk 2006

Us Alde Boarre

Us âlde boarre is ferstoarn.
Bokke seit'de buorren oan
en noeget einen, dowen, hinnen
om efter't lyk troch 't hôf te rinnen.

Kadoes de hûn dy stiet der by te gnizen:
"Sa'n skobbert eare te bewizen
Fij Bokke, swij!
mei dy koalferkeaperij".

Een volksrijmpje dat doet denken
aan het fries van Mariënhafe
'Dieren die de liturgie vieren'.
Hier is Bokke: haan, kerkklok en toren
maar ook de priester, predikant
of andere spreker bij de groeve.
die een verheven 'in memoriam' spreekt.


Ik groeide op mei Bokke en syn hinnen.
'Bokke',de haan, is, als altijd, waakzaam.
Boerenwijsheid:

Sint Ambroos,
patroon van bijen en spreeuwen,
Scheidt er uit met waaien en sneeuwen.

Salang’t de mollen bulten bouwe
Kinst de winter net betrouwe.


De Bijenkorf, Gevelsteen in Bolsward

High Cross of Monasterboice

The sun that brief December day,
Rose cheerless over hills of grey,
And, darkly circled, gave at noon
A sadder light than waning moon.
J.G. Whittier


Bolsward, Martinikerk: Het Winterkoninkje

NU KWAM DE WINTER

Nu kwam de winter met zijn stille luimen
zooals hij in het Hollandsch laagland keert,
als de herfstwinden het gebied ontruimen:
hij laaat het groen der weiden ongedeerd,

hij stort uit vlakke heemle'als uit een zeef
daglang de helderkleine ronde dropp'len
wier zacht geruisch en regelmatig tokk'len
al de stem is van het natuur-geleef.

Nu gaan de deuren dicht en wij vereenen
door onze zinnen ons niet meer met haar
en beseffen zuiver dit vreemde eene:
er is iets eeuwigs tusschen ons en haar.
Uit "De Nieuwe Geboort"
Henriëtte Roland Holst


De Haan in de Edda.
Gust van de Wal Perné.

De Wereldzang

In het arendenwoud zingt
de bloedrode haan
die Fjaldar heet.
Bij de Goden zingt Guldenkam
een weklied
voor de helden in Walhalla.
en onder de aarde zingt een andere
een zwartrode haan
in Hella's huis.

Vert. Frans Berding
verlucht door:
Gust van de Wal Perné.
MCMXI

KRONIEK


De 'Dom' van Brielle
Sinte Catharina

2003
Geboorte van
Kroonprinses Catharina Amalia
van Oranje Nassau
Ik was op terugreis uit Ouddorp
in Brielle op de Via Maritima.


'Oranje Boven' yn Den Briel.

Al is Katrijntje nog zo klein
Eens zal zij Koninginne zijn!
In 2010 betwijfeld.

Johannes de Doper,
De profeet mei wjokken

PELGRIMAGE

Etappe XIV

De Oerpylgerreis
De berte fan in Berntsje

Berte VI

Sá giet in moune baarnend ûnder
en roeden lôgje, yn wyn en swang
stiet op 'e stelling noch de mounder
ôfskie te wiuwen by de fang.

En yn dy fal fan bynt en balke
bin ik it hout en dû de flam..
Skriemt dêr in lûd om memme molke..?
liz ik no machteleas en lam..?

Dan fêsteroan sweeft út 'e stealen
fan my dy't brochte in meldij,
dyn lûd.. O boppe nachtegealen
tsjocht it elk stjerrebyld foarby.

Douwe Tamminga
It Griene Jier
1942


Santillana del Mar, Console
Maternitas

Pelgrimswei troch de Fryske lânnen
ûnderweis nei Noard Fryslân

Fan Midlum,via Altenbruch en
Lüdingworth, Sint Jakobus der Ältere.
en Otterndorf.
It Land Hadeln

Wursten en Hadeln
waren sterk met elkaar verbonden.
Beide vormden tot 1524 boerenrepublieken
met een hoge mate van zelfbestuur.
Een der Bremer bisschoppen verklaarde:

"Die Wurster wie ihre Marschennachbarn
wollen sich nicht raten lassen,
weil sie den Herrn nicht fürchten,
ihre Obrigkeit nicht ehren,
den Kirchen nicht gehorchen.
Deshalb werden sie elende Sklaven sein
der Fürsten der Finsternis"


Altenbruch, Land Hadeln: beskildere tsjerkebanken

LAND HADELN
'Hadelingen'

In Hadeln vestigden zich in de hoge middeleeuwen
Holler of Holländer, die moderne landbouwmethoden
brachten en grote boerderijen bouwden.
Midden in de dorpen staan grote kerken die met trots
'Bauerndome' genoemd worden.

Altenbruch, Ooldenbrook

Sankt Nicolaikirche in Ooldenbrook, Land Hadeln;
'de twee gezusters'
Twee torens worden gezien als een vrouwelijk symbool:
'Mater Ecclesia'

Een van de grootste en 'einmaligste' is de Nicolaikirche
in Altenbruch 'Oldenbrook'
Volgens de legende hebben twee ongehuwde zusters
de kerk en de torens doen bouwen
In de kerk een schitterend gotisch altaar
en een van de oudste Europese orgels
In het wapen van Samtgemeinde Hadeln voert Sinterklaas.
met de kroon van Saksen.


Het wapen van Samtgemeinde Hadeln
De Saksische 'Rautenkranz' en de Heilige Nicolaas.
Het Wapen van het oude Land Hadeln
voert enkel Sint Nicolaas.


Altenbruch, Sankt Nicolai, it skip.

It Sânde Seelân is Rjustringen,
Wangerlân en Bûtjadingen,
hokker lân Sibolt Edesoan,
jonker Keno syn sweager, yn besit hat.

Fierdersoan Oerledingerlân,
Moarmerlân en Lengen,
dat binne dielen fan dit Seelân
dy't jonker Keno ek betwong,
en Focko Ukena waard troch Keno
mei dy trije lannen beliend,
en gjin lânshear koe dy Seelannen betwinge,
útsein dy Focko foarneamd.

Fierdersoan is Sealterlân
ek in diel fan dit sânde seelân en
jout tribút en skatting oan de biskop fan Munster.
En Stadlân, it lân Hadeln, Wigmoadje
oer de Wezer binne ek dielen fan dit Sânde Seelân.
Dy hat de biskop fan Bremen betwongen,
mar Dithmarschen is noch mei rêst litten.

De 'Bauernrepublik' Land Hadeln behield tot 1932
eigen bevoegdheden.

Nu de pelgrim de Friese landen verlaten heeft
gaat de reis tot de Russische grens op de fiets.
Per dag ongeveer honderd kilometer,


'Sophia', Appingedam, etalage.
naast de Madonna.
2007


LITURGISCHE KALENDER

Woensdag in de tweede week van de Advent
Veniet Domine et non tardabit

VENI, redemptor gentium,
ostende partum Virginis;
miretur omne saeculum:
talis decet partus Deum.

St.Ambrosius,370
Hymne van Sint Ambrosius.
als zodanig genoemd door Augustinus.


Boalsert, Koarbanken
Sint Amrosius.

Veni Redemptor Gentium.
NUN KOMMT DE HEIDEN HEILAND

Nun komm, der Heiden Heiland,
Der Jungfrauen Kind erkannt!
Dass sich wundre alle Welt,
Gott solch' Geburt ihm bestellt.


Altenbrug, it ferneamde oargel.

Nicht von Mann's Blut noch von Fleisch,
Allein von dem Heil'gen Geist
Ist Gott's Wort worden ein Mensch
Und blüht ein' Frucht Weibesfleisch.

Der Jungfrau Leib schwanger ward,
Doch blieb Keuschheit rein bewahrt,
Leucht't hervor manch' Tugend schön,
Gott da war in seinem Thron.

Er ging aus der Kammer sein,
Dem kön'glichen Saal so rein,
Gott von Art und Mensch ein Held,
Sein'n Weg er zu laufen eilt.


Altenbruch Osternfenster

Sein Lauf kam vom Vater her
Und kehrt' wieder zum Vater,
Fuhr hinunter zu der Höll'
Und wieder zu Gottes Stuhl.

Der du bist dem Vater gleich,
Führ' hinaus den Sieg im Fleisch,
Dass dein' ew'ge Gott'sgewalt
In uns das krank' Fleisch erhalt'.


Altenbruch. Weinnachten

Dein' Krippe glaenzt hell und klar,
Die Nacht gibt ein neu Licht dar,
Dunkel mus nicht kommen drein,
Der Glaub' bleibt immer im Schein.

Lob sei Gott dem Vater g'tan,
Lob sei Gott sein'm ein'gen Sohn,
Lob sei Gott dem Heil'gen Geist
Immer und in Ewigkeit.

Maarten Luther 1524
Naar Sint Ambrosius

Bauerndom Sant Nicolaus

Altenbruch, Land Hadeln, Orgelempore

Jes. 40, 25 – 31

Allen die op de Heer vertrouwen
ontvangen nieuwe kracht,
en slaan hun vleugels uit als adelaars ;
zij lopen, maar worden niet moe,
zij rennen, maar raken niet uitgeput!"
Jesaia 40: 30, 31

Preekstoel Bolsward

Martinikerk Bolsward,de preekstoel door een adelaar gedragen

Een adelaar maakt gebruik
van de thermiek in de lucht boven land:
de warme en koude, stijgende en dalende,
stromende onzichtbare bewegingen.


Altenbruch, Wapen op de tsjerkebank

Zo wordt de mens
vertrouwend op de Heilige Geest,
gedragen.


Gevleugelde Johannes

Psalm 103
Verheerlijk, mijn ziel, de Heer.

Evangelie

Matteus 11, 28 – 30
Veni ad Me Omnes

Christus als de Wijsheid van God
Schenker van de Rust.
'Apatheia'


'Gelijk een kloek hare Kiekens'
Pius Pasch

Kom allegearre by my.
Jimme sille in plak fine om te rêsten.

Jezus als de wijsheid, de moederkloek.


Martini Bolsert, desimber 2005
It hoantsje op de toer
en Sinte Berbers 'trije finsters'
'Ecclesia Mater' van Westergo.

MATER ECCLESIA

Een lichaam dat ligt in een graf,
langgerekt met de handen er af,
Langgerekt met de benen samen
en de drie heilige namen
waar het kruispunt is van de dood,
de gaffel, de driehoek, de schoot.

Daar wordt men opnieuw geboren
en daar staat de toren
vaderlijk als een haan
die de dag op doet gaan
boven die dode vrouw.
Zij ligt daar voor dag en dauw
van het jongste gericht,
tot zij wordt opgericht
alletijden voorbij
als een moeder voor mij.

Een lichaam, de borsten verdord
waar nog in gezongen wordt
en de buik ingevallen,
één met de aarde ons áller
moeder. Een geraamte van steen
met het licht er door heen,-
zozeer aarde, zozeer
reeds van de Heer.

Hier in dit graf
legt Hij alles af,
geest en lichaam.
Hij is niets dan een naam
gistend in brood
onder een rood
flakkerend lampje,
niets dan een naampje.

Willem Barnard

 

Haiku

Pas na het kappen
Vertellen de jaarringen
Hoe het de beuk is vergaan

Bas van Iersel


Bolsward: kind tussen de arenden
De 'Basis' van de preekstoel geschilderd.

Hymnno Ambrosiano, Milano 'Vieni salvatore dei pagani'

http://www.youtube.com/watch?v=amkzPGSf-y4&feature=related
Veni Redemptor Gentium

De Hymne in het Duits http://nl.youtube.com
/watch?v=9GM2hpS64Sc&feature=related
Nun kommt der Heiden Heiland
Choral from Cantata No.61 by Johann Sebastian Bach.
Conducted by Nikolaus Harnoncourt.

Bach: Nun komt der Heiden Heiland
http://www.youtube.com/watch?v=Uz06uE5YhgY&feature=related
BWV 659 van J.S. Bach; Pieter Pilon speelt op het Schnitgerorgel
van de Martinikerk in Groningen.

Orgel Sankt Nicolai Altenbruch
http://www.youtube.com/watch?v=kCZQi3hXjK4
Land Hadeln

Kitaro, Matsuri
http://www.youtube.com/watch?v=GGtKxbu7vLI
喜多郎,Kitarō

Adelaar zegel Martinikerk, Bolsward

Martinitsjerke Boalsert, Segel
Jesaia 4

Van: Piet Vanmarsenille [mailto:piet bij bijen.be]
Verzonden: maandag 16 april 2012 23:02
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] Postaal stuk, postzegel met bijen

Roeland, ik kan je niet direct helpen, ik weet namelijk niet welke vereniging het is. St. Ambrosiusgilde is wel een zéér gebruikte naam voor een imkersvereniging.
Maar wat ik wel kan vertellen is dat je zulk een postzegel zelf kunt aanmaken op de website van de post.
Ofwel was het iemand die een postzegel voor zijn vereniging heeft willen maken, ofwel iemand die er graag een frankje wil aan bijverdienen. De verkoper op de delcampe veilingsite zou het moeten weten.
Je maakt zulke postzegels aan op volgende pagina:
http://www.bpost.be/site/nl/residential/stamps/my_stamp/index.html
eerst maak je je ontwerp en bewaart dit als afbeelding op je computer. Dan ga je naar bovenstaande pagina en maak je de postzegel “online” aan. Een postzegel van waarde Œ kost u dan wel 0,90€ i.p.v. de normale prijs van 0,65€ (indien je 100 postzegels neemt).
Stel je voor dat je voor de vereniging een eigen postzegel wil maken voor je leden. Je laat 100 postzegels maken door de post, je verkoopt er een 20-tal op internet voor een hogere prijs dan 0,90€ en de rest heb je aan de normale tarief, of zelfs goedkoper voor de brieven naar je leden. Een tip voor verenigingen die een feestjaar hebben J
En zo komen er nog bijenpostzegels bij, die later zeer zeldzaam en zeer begeerd zijn J

Groetjes, Piet

Van: Roeland Vaes [mailto:imker001 bij hotmail.com]
Verzonden: dinsdag 17 april 2012 12:04
Aan: Bijenforum
Onderwerp: [bijen] Postaal stuk, postzegel met bijen

Bedankt voor de reacties Arthur, Vic en Piet.

Ik was al op de hoogte van de mogelijkheden van 'my stamp' bij de post in Vlaanderen, dus wist reeds dat het uit die hoek moest komen.
Dank zij de inbreng van Arthur weten we nu dat het wapenschild dat van een Nederlandse frasciscaan zou zijn.
Info op het net leverde volgende gegevens:

In zijn 90e levensjaar overleed nog onverwachts Wilhelmus Ambrosius Franciscus Saris, Franciscaan.
Wim is op 31 juli 1922 in Rotterdam geboren, vanaf 1942 was hij Franciscaan en is in 1949 priester gewijd.
In zijn werkzame leven was hij leraar biologie op de HBS in Bolsward en daarna bijna 20 jaar nog pastor in Balk en Eelde/Pasterswolde.
De uitvaart is op woensdag 21 maart om 14.00u in de parochiekerk van de H.Franciscus in Bolsward, Grote Dijlakker 8.

Correspondentieadres familie: mw.F.v.d.Burgh-Sondermeijer
Lieven de Keystraat 44
3067 KK Rotterdam
Correspondentieadres regionale communiteit:
H.v.d.Zee ofm
Hora Siccamasingel 56
9721 HR Groningen.

En daarmee zitten we bij het wapenschild blijkbaar aan de overkant van de grens.
Ik blijf verder zoeken.
Een Nederlandse imkersvereniging die bij de Belgische post een zegel liet aanmaken lijkt me onwaarschijnlijk tenzij het enkel met commerciële intenties gebeurde.
Wie zijn steentje nog kan bijdragen, van harte welkom...

Imkersgroeten

Roeland