Logo konvib-312

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Le peuples des abeilles

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: de roeck ghislain [mailto:gderoeck bij euphonynet.be]
Verzonden: woensdag 6 februari 2008 22:08
Aan: 'bijen bij cari.be'
Onderwerp: Voor wie iets moois wil zien ...

In het Franse taalgebied is recent een nieuw (foto)boek over onze bijen verschenen. Het noemt: 'Peuple des abeilles'.
Wie er meer wil over weten, kan gaan kijken op:
http://www.lepeupledesabeilles.com.
Jammer toch dat dit in ons taalgebied blijkbaar niet kan!
Niets aan te doen, beste groetjes,

Ghislain.