Logo konvib-312

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Reinigingsvlucht

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Mille en Wille [mailto:willy.mireille bij scarlet.be]
Verzonden: woensdag 11 juni 2008 10:50
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: [bijen] vraag over zogenaamde 'reinigingsvlucht'

Hallo,
Een familielid werkt bij de Vlaamse Milieu Maatschappij en stuurde mij
onderstaande vraag door. Heeft iemand hier meer info over?
Groetjes,

Willy Kestemont

Hoi,

Er is een vreemde vraag gekomen. Maar misschien hebben imkers hier wel
meer informatie over??

Het gaat hier over een klacht die is gekomen met betrekking tot de
depositie van vreemde grondachtige korrels. Uit onderzoek van een
erkend labo blijken de korrels van faecale oorsprong te zijn. De
mogelijkheid dat het gaat om lozingen van sanitaire restproducten uit
overvliegende vliegtuigen is meer dan denkbeeldig, concludeert het labo.

Echter, als we ons informeren bij de Medische Milieudeskundigen (LOGO)
blijkt dat het materiaal tevens afkomstig kan zijn van
reinigingsvluchten van bijen. De vlekken zien er onder de microscoop
uit als gele, haast doorzichtige plakjes, wasachtig in uiterlijk. In
water is het materiaal niet dispergeerbaar, wel na behandeling met
ethanol 96%. Daarbij verdwijnt de geelachtige substantie en worden
vele kleine vormen zichtbaar. Deze kleine vormen zijn pollen. Pollen
zijn het hoofdbestanddeel van de depositie, met daarnaast
waarschijnlijk was. De inhoud van de pollenkorrel is verteerd, enkel
de 'huid' blijft over. Een pollen-expert heeft de pollen
gedetermineerd, de soorten die hij vond zijn typische bijenplanten.
Literatuuronderzoek leert dat in het voorjaar, maar ook op andere
momenten, bijenvolken een zogenaamde'reinigingsvlucht' uitvoeren.
Hierbij worden op massale wijze opgespaarde faeces geloosd buiten het
nest of de kast. Dat kan leiden tot lokale overlast. In deze faeces,
ook wel bijenspatten genoemd, worden vooral pollen aangetroffen, die
de bijen naar hun nest of kast meeslepen als ze planten bezoeken.

De klager meldt echter dat de deeltjes eerder een donkerbruine kleur
hadden, niet kleverig waren maar droog (je kon ze zo wegblazen en als
ze in het zwembad vielen zag je ze zo uitklaar vallen in wat
zandkorreltjes leken) en reukloos.

Van: Aloys van den Akker [mailto:fb128248 bij skynet.be]
Verzonden: woensdag 11 juni 2008 13:19
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] vraag over zogenaamde 'reinigingsvlucht'

Mille en Wille ? gdag ,de vraag is in welke hoeveelheid zijn die ( pollen )
aangetroffen waar onder waar op ! het antwoord is gegeven zo kan men denken
maar dat wegblazen van bijenfaeses dat gaat niet ,bij mijn weten is dit
nogal kleverig .

gegroet ALOYS .

Van: Mille en Wille [mailto:willy.mireille bij scarlet.be]
Verzonden: woensdag 11 juni 2008 15:02
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] vraag over zogenaamde 'reinigingsvlucht'

Dag Alois en anderen,

Tot bewijs van het tegendeel denk ik inderdaad niet dat het hier om
bijenstoelgang kan gaan. Komt het goedje van overvliegende vliegtuigen?
Leuk om weten dat we drek van vliegtuigpassagiers op ons hoofd kunnen
krijgen als we in onze tuin zitten! En het dan maar op onze bijen steken!

Hieronder geef ik de tekst mee die ik de persoon van de VMM als mijn
antwoord heb doorgestuurd.

Groetjes,

Willy

Ik ken als imker het begrip "reinigingsvlucht", maar dan enkel uit
literatuur en niet uit de praktijk. Ook bijen moeten zich ontlasten,
maar aangezien er in hun kast of korf of wat dan ook geen wc voorzien
is moeten ze het buiten doen. Bijen zijn propere diertjes en wij
kakken ook niet in onze keuken of slaapkamer, vandaar. In de winter
kan dat voor problemen zorgen. Bij temperaturen lager dan een graad of
7 à  8 overleven bijen een vlucht in de natuur niet. Aan hun voordeur
willen ze, om begrijpelijke redenen, ook al geen hoopje deponeren dus
zit er niets anders op dan de zaak maar op te houden. Al naargelang
het weer soms weken tot een paar maanden. Als er dan in februari een
zonnige dag aanbreekt met temperaturen van zowat 10 graden, dan
vliegen ze massaal naar buiten (en één volk kan op dat ogenblik 10 à 
15.000 bijtjes tellen) om een kakske te gaan doen. Daarbij zouden ze
de voorkeur geven aan een lichtgekleurd plekje. De lakens die
uitgerekend op die dag ook voor het eerst worden aan de wasdraad
gehangen of de witte auto van de buurman kunnen dan gedoopt worden met
een massa gele vlekjes. Nog niet zelf gezien dus, maar het zou een
gekend verschijnsel zijn. Gedurende de rest van het jaar ontlasten
bijen zich natuurlijk ook, maar het gebeurd dan niet met z'n allen
tegelijk en ook de porties zullen wel wat kleiner zijn kan ik mij
inbeelden. Er zijn ook bijenziekten gekend die gepaard gaan met een
soort buikloop. Daar kan dan misschien wel weer sprake zijn van
massaal en daardoor dus waarneembaar ontlasten, ook buiten het
reinigingsvluchtseizoen (januari tot maart al naargelang het weer).
Hierover weet ik echter niets meer, maar het zou mij sterk verbazen
als jullie kakskes, bijenkakskes zouden zijn. Ook de beschrijving dat
je ze kan wegblazen lijkt mij niet te kloppen met de vergelijking met
bijenpoep. Als ik al eens een van hun kakskes op de buitenkant van een
kast aantref is dat eerder een gelig, kleverig strookje van 1 bij 2 à 
3 mm.

Ik heb je vraag doorgestuurd naar een aantal imkers die mogelijk meer
ervaring en/of wetenschappelijke achtergrond hebben. Als ik van hun
antwoord krijg stuur ik het door.

Van: de roeck ghislain [mailto:gderoeck bij euphonynet.be]
Verzonden: woensdag 11 juni 2008 19:01
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] vraag over zogenaamde 'reinigingsvlucht'

Ik denk dat je hiermee alles gezegd heb, Willy. Misschien is het interessant
om aan je familielid volgende URL mee te delen:
http://www.nature.com/nature/journal/v313/n6000/pdf/313271a0.pdf
Beste groetjes,

Ghislain.