Logo konvib-312

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Koninginnenteelt en varroabestrijding

Van: de roeck ghislain [mailto:gderoeck bij euphonynet.be]
Verzonden: donderdag 4 december 2008 10:48
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: [bijen] Invloed varroabestrijdingsmiddelen op koninginnenteelt.

Hierna vinden jullie de URL waar de resultaten van een (Engelstalig) onderzoek naar de invloed van fluvalinaat (Apistan), coumaphos (Perizin) en thymol (Apilife Var) op de koninginnenteelt beschreven staan.
Bijzonderste resultaten:

  1. Op het niveau van de darren: bij de testvolken had het gebruik van Apilife Var en coumaphos  een beduidend lagere spermaproductie tot gevolg terwijl de toediening van coumaphos ook een betekenisvolle verkorting van de leefbaarheid van het sperma te zien gaf.
  2. In de spermatheek van de nieuw bevruchtte koninginnen:  volken die met coumaphos behandeld werden, slaagden er niet in levensvatbare koninginnen voort te brengen; bij deze die Apilife Var toegediend kregen, bleek het sperma in de spermatheek minder levensvatbaar.

Wellicht niet voor iedereen interessante informatie, wel veel meer details op:

http://scholar.lib.vt.edu/theses/available/etd-08162007-092313/unrestricted/lmburley.pdf

Beste groetjes,

Ghislain.