Logo konvib-312

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Biohoning in Vlaanderen

Van: Ron DV [mailto:bijzaak bij hotmail.be]
Verzonden: woensdag 25 maart 2015 10:21
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: [bijen] FW: biologische honing Nederland

voor wie het zou interesseren
 


Nederland krijgt biologische honing

Van: redactie op 21 maart 2015 | 1 reactie | categorie: Nieuws

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft de regels voor certificering van biologische bijenhouderij in Nederland vastgesteld. Daarmee is vanaf 2016 ook bio-honing van Nederlandse makelij te verkrijgen. Imkers moeten dan het hele bijenseizoen volgens de biologische regels gewerkt hebben. Nederlandse imkers hadden samen met Bionext een verzoek ingediend om biologische bijenhouderij in Nederland mogelijk te maken.

De nieuwe Nederlandse regels voor productie van bio-honing stelt strenge eisen aan biologische imkers. Dit betekent onder meer dat bijenkasten zo moeten worden geplaatst dat bronnen van stuifmeel en nectar binnen een straal van 3 kilometer voor het grootste deel bestaan uit biologische gewassen of ‘spontane vegetatie’ (maaien, snoeien en begrazen) waarop geen gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast. Die gebieden moeten door de imkers in kaart worden gebracht, zodat zij kunnen aantonen dat aan de eisen wordt voldaan. Daarnaast moeten de bijenkasten zijn gemaakt van natuurlijke materialen als hout en stro. Ook geldt biologische bijvoeding voor bijen als voorwaarde en dient de was om de raatbouw te structureren zuiver te zijn. De honing mag biologisch worden genoemd nadat de voorschriften minstens een jaar zijn nageleefd.

From: hans.laevens bij skynet.be
To: bijen bij cari.be
Date: Thu, 26 Mar 2015 08:18:55 +0100
Subject: RE: [bijen] FW: biologische honing Nederland

Bedankt, Rony!

Het is ondertussen een tijdje geleden dat ik daarover de wetgeving doorgenomen heb en contact opgenomen heb met de Vlaamse overheid. En toen was dergelijke procedure in België ook al mogelijk.

Wat in de Europese wetgeving staat is dat de nationale overheden gebieden moeten afbakenen waarbinnen het oogsten van biologische honing mogelijk is. In Nederland hebben ze er zich blijkbaar gemakkelijk van af gemaakt en dit aan de imker overgelaten. Ook zo in Vlaanderen: de Vlaamse overheid heeft deze gebieden ook niet afgebakend omdat deze er waarschijnlijk niet zijn (of slechts heel beperkt in de Kempen), maar een imker kan altijd een aanvraag doen bij de overheid om het gebied waarin zijn bijen vliegen als biologisch aan te duiden. Daarnaast moet, naast de voorwaarden van de bijenweide, ook voldaan worden aan een biologische bedrijfsmethode.

Groetjes,

Hans

Van: Ron DV [mailto:bijzaak bij hotmail.be]
Verzonden: donderdag 26 maart 2015 8:40
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] FW: biologische honing Nederland

Bedankt Hans voor de verduidelijking.
 

Van: toon.jacobs bij telenet.be [mailto:toon.jacobs bij telenet.be]
Verzonden: vrijdag 27 maart 2015 18:05
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] FW: biologische honing Nederland

Dag Hans,

Heb je ook een idee bij welke dienst je hiervoor moet zijn vd Vlaamse overheid of wie de contactpersonen hiervoor zijn?

Mvg,

Toon

Van: Hans Laevens [mailto:hans.laevens bij skynet.be]
Verzonden: zaterdag 28 maart 2015 10:12
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] FW: biologische honing Nederland

Dag Toon,

Eerst wil ik nog meegeven dat ik vorig jaar nog langs geweest ben bij Bioforum Vlaanderen om te zien of zij een opening zagen ivm de productie van biologische honing. Conclusie was dat wanneer er voldoende interesse was bij de imkers voor een bio-label dat ze bereid waren om daar eens verder naar te kijken. Met hetgeen ik nu lees voor Nederland, vrees ik dat er in Vlaanderen weinig mogelijk zal zijn.

Een medewerkster van Bioforum heeft na mijn bezoek nog eens contact opgenomen met de Vlaamse overheid om daar nog eens te polsen. De e-mails daarover vind je in bijlage. Daarin vind je ook de contacten met de verantwoordelijke bij de Vlaamse overheid. Wanneer ik deze mails opnieuw lees dan zie ik dat ik in mijn vorige mail op dit forum wat onwaarheden vertelt heb ivm het aanduiden van gebieden door de Vlaamse overheid.

Groeten,

Hans

---------------

Hierna volgen de mails waarover sprake:

From: Esmeralda Borgo [mailto:esmeralda.borgo bij bioforumvl.be]
Sent: dinsdag 4 maart 2014 12:23
To: Hans Laevens
Subject: Fwd: biohoning in Vlaanderen

Dag Hans,Zoals beloofd zou ik nog 's polsen bij onze overheid ivm de mogelijke productie van biohoning.
Hieronder het antwoord. Weinig nieuws vrees ik :-(
Enkel misschien de opmerking dat de overheid zones kan aanwijzen waar NIET aan biologische bijenteelt kan worden gedaan (en niet omgekeerd).


Maar de essentie is dit: "Praktisch gezien zal de grootste struikelblok de straal van 3 km rond elke kast zijn.  In Vlaanderen is het niet evident zo’n zones te vinden, maar wellicht niet uitgesloten.  De teler moet de kaarten bezorgen van de kasten, en moet aantonen dat in die zones de meerderheid van de begroeiing bestaat uit biologische teelten of andere niet milieubelastende teelten. "Groetjes,
Esmeralda

-------- Origineel bericht --------

Onderwerp: biohoning in Vlaanderen
Datum: Mon, 3 Mar 2014 17:26:10 +0100
Van: Laridon, Elfi <elfi.laridon bij lv.vlaanderen.be>
Aan: Esmeralda Borgo <esmeralda.borgo bij bioforumvl.be>
CC: De Raedt, Vanessa <vanessa.deraedt bij lv.vlaanderen.be>

Esmeralda,

Is het mogelijk om biohoning te produceren in Vlaanderen?

Artikel 13.1 stelt dat bijenkasten zo geplaatst moeten zijn dat bronnen van nectar en stuifmeel binnen een straal van 3 km van de locatie van de bijenkasten hoofdzakelijk bestaan uit biologische gewassen en/of spontane vegetatie en gewassen waarop slechts licht milieubelastende technieken worden toegepast of gelijkwaardig zijn aan die welke beschreven zijn in Verordening 1698/2005 en 1257/1999 en die geen gevolgen kunnen hebben voor de biologische status van de bijenteeltproductie.    De bovengenoemde bepalingen zijn niet van toepassing op gebieden waar geen bloei plaatsvindt, of wanneer de kasten in de rustperiode zijn.

Artikel 13.2. geeft aan dat lidstaten gebieden of zones kunnen aanwijzen waar de bijenteelt niet kan worden uitgeoefend volgens de voorschriften voor de biologische productie.

In Vlaanderen zijn geen dergelijke gebieden vastgelegd overeenkomstig artikel 13 lid 2 van Verordening 889/2008.

Verder is er naast de voorwaarden in artikel 13.1, ook nog deze in de andere punten van artikel 13.

De kasten moeten in essentie vervaardigd zijn uit natuurlijke materialen die geen verontreinigingsgevaar opleveren voor het milieu of de bijenteeltproducten.

De bijenwas voor nieuwe ramen moet afkomstig zijn van biologische productie-eenheden

In de kasten mogen, onverminderd artikel 25, alleen natuurlijke producten zoals propolis, was en plantaardige oliën worden gebruikt.

Tijdens de honingwinning is het gebruik van synthetische chemische repellenten verboden

Het is verboden honing te winnen uit raten die broed bevatten.

Verder is er artikel 78 van Verordening 889/2008.

Wat de controlemaatregelen betreft, gelden de algemene controlevoorschriften en voor de bijenteelt worden in artikel 78 van de Verordening 889/2008 de specifieke controlemaatregelen omschreven voor de bijenteelt.

De bijenteler moet de controlerende autoriteit of het controleorgaan een kaart op een passende schaal met de locatie van de kasten bezorgen.

Indien er geen gebieden zijn afgebakend zoals in artikel 13, lid 2 vermeld, (wat in casus het geval is), moet de bijenteler het controleorgaan de nodige documenten en bewijzen verschaffen, waaronder zo nodig passende analyses, om aan te tonen dat de zones die voor zijn kolonies bereikbaar zijn, voldoen aan de voorschriften van deze verordening.  Voor deze zones wordt dan specifiek naar artikel 13 lid 1 van de Verordening verwezen.  Dit betekent dat moet aangetoond worden dat voldaan is aan artikel 13 lid 1.

In artikel 78 van de Verordening 889/2008 worden verder nog een aantal specifieke controlemaatregelen vermeld (o.a. bijenstalregister, melding en registratie van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik, registratie zone localisatie bijenstal, gegevens ter identificatie der kasten, verplaatsing kasten, producten worden op adequate wijze gewonnen, verwerkt en opgeslagen, registratie maatregelen).

Praktisch gezien zal de grootste struikelblok de straal van 3 km rond elke kast zijn.  In Vlaanderen is het niet evident zo’n zones te vinden, maar wellicht niet uitgesloten.  De teler moet de kaarten bezorgen van de kasten, en moet aantonen dat in die zones de meerderheid van de begroeiing bestaat uit biologische teelten of andere niet milieubelastende teelten.

Met vriendelijke groeten,Elfi Laridon

Beleidsadviseur Biologische landbouw

Vlaamse overheid | Departement Landbouw en Visserij
Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling | Team Bio

-------------

Van: Toon Jacobs [mailto:toon.jacobs bij telenet.be]
Verzonden: maandag 30 maart 2015 0:47
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] FW: biologische honing Nederland

Bedankt Hans voor de info.