Logo konvib-312

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Bijenhal in bos

Van: Karel Dierckx [mailto:karel.dierckx bij belgacom.net]
Verzonden: dinsdag 3 juni 2008 13:54
Aan: Bijen
Onderwerp: [bijen] bijenhal

Beste,

Mag ik een bijenhal plaatsen in een bos dat gelegen is in agrarisch gebied ?
Moet ik daarvoor een bouwvergunning aanvragen ?
Hoever moet ik van de scheiding blijven van een bos, dat gelegen is tegen
het mijne ?

Van: Hans Laevens [mailto:hans.laevens bij skynet.be]
Verzonden: dinsdag 3 juni 2008 14:22
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] bijenhal

Beste Karel,

Voor mijn bijenhal - ik ben die nu aan het bouwen (in agrarisch gebied) -
heb ik info gevraagd bij de gemeente (Merelbeke). Ze wisten me te vertellen
dat ik daar geen bouwvergunning voor nodig had en ik moest zelf geen
officiële melding maken dat ik een bijenhal zou plaatsen. Ik had ook
aangekaart dat ik een slingerlokaal zou voorzien (met watervoorziening en
dus ook productie van afvalwater). Ook daar was geen bouwvergunning voor
nodig. Ze hadden me wel aangeraden om eens langs te gaan bij de milieudienst
en na te vragen of voor het lozen van "afvalwater" een milieuvergunning
nodig was. Dit heb ik (voorlopig nog) niet gedaan.

Groeten,

Hans

Van: fred berwaerts [mailto:a.berwaerts bij skynet.be]
Verzonden: dinsdag 3 juni 2008 15:50
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] bijenhal

Van: Bieenkorf [mailto:info bij bieenkorf.be]
Verzonden: dinsdag 3 juni 2008 19:06
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] bijenhal

Hans, Karel,
Ik heb begin dit jaar een officiële aanvraag gedaan voor een bijenhal voor
30 volken met slingerlokaal in agrarisch gebied. Resultaat : afgewezen !!!
"Geen bijenhal toegestaan in landbouwzone." Alles lag mooi afgezonderd en
ver genoeg van alle straten. Ik praat nu verder op provinciaal vlak om te
zien of er nog iets uit de wacht te slepen is. Het kan niet zijn dat dit
enkel in een dorpskom kan gerealiseerd worden. Ondanks de mondelinge
beloftes daar, moet ik zeggen dat het antwoord vervelend lang op zich laat
wachten. Ik hoorde via omweg dat de bevoegde ambtenaar op de afdeling
Landbouw blijft dwars liggen : een landbouwzone is voor landbouwers, niet
voor imkers !
Stedenbouw is Vlaams, dus ik denk dat dit antwoord dus overal geldt. Wie mij
een precedent weet waar het wel officieel werd toegestaan, mag me altijd
mailen.
Imkergroetjes, Marc

Van: Hans Laevens [mailto:hans.laevens bij skynet.be]
Verzonden: dinsdag 3 juni 2008 21:21
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] bijenhal

Beste Marc,

Toen ik op bezoek was op de stedenbouwkundige dienst van onze gemeente wisten ze niet direct antwoord te geven en hebben ze er de wetteksten bijgehaald. Ik heb die nog eens op internet opgezocht. Via volgende link kun je één en ander vinden (http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/Nwetgeving/uitvoeringsbesluiten/vrijstelling-vergunning.html). Artikel 3 behandelt de werken die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning. Ik moet wel zeggen dat het artikel begint met een zin (en bijhorende link) waar ik helemaal geen raad mee weet (en waarschijnlijk zeer breed geïnterpreteerd kan worden):

"Art. 3. Een stedenbouwkundige vergunning is niet nodig voor de volgende werken, handelingen en wijzigingen, die uitgevoerd mogen worden voor zover ze niet strijdig zijn met de voorschriften van stedenbouwkundige verordeningen, bouwverordeningen, verkavelingverordeningen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, bijzondere plannen van aanleg, verkavelingvergunningen, bouwvergunningen of stedenbouwkundige vergunningen, onverminderd de bepalingen van andere van toepassing zijnde regelgeving:"

Onder punt 12 van artikel 3 staat dan de verwijzing naar de bijenstallen.

"12° de oprichting van bijenstallen of bijenkorven, voor zover deze niet in een woongebied of in een ermee vergelijkbaar gebied gelegen zijn;"

Misschien was je al op de hoogte van deze tekst. Indien niet, dan hoop ik dat deze je op de goede weg helpt.

Groeten,

Hans

Van: Roger De Vos [mailto:roger.devos3 bij telenet.be]
Verzonden: woensdag 4 juni 2008 9:41
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] bijenhal

Marc,
bijen behoren toch onder de "neerhofdieren",en het  Departement Landbouw En
Visserij subsidieert toch de lesgevers bijenteelt .
Dus zou dat geen probleem mogen zijn.
gr.

roger

Van: Hans Laevens [mailto:hans.laevens bij skynet.be]
Verzonden: donderdag 10 juli 2008 16:46
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] bijenhal

Beste Marc,

Ik weet niet hoever het staat met je dossier bij de provincie i.v.m. de bijenhal die je wil plaatsen, maar misschien is het volgende wel een precedent waar je op zoek naar bent.

'k Heb daarnet Philippe Delandsheere - misschien ken je hem wel - tegengekomen en we hebben het ondermeer gehad over de problemen die hij gehad heeft toen hij zijn bijenhal gezet heeft. Dit was in de periode toen de wetgeving goedgekeurd ging worden i.v.m. het bouwen van een bijenhal in agrarisch gebied (zonder vergunning, e.d.m.). De details ga ik hier niet uit de doeken doen, maar een natuurvereniging heeft toen klacht ingediend tegen de plaatsing van zijn bijenhal en zij (de natuurvereniging) hebben het verloren. De bijenhal staat er nog steeds. Je mocht altijd contact opnemen met Philippe voor meer details (              0499 29 04 16         0499 29 04 16).

Vriendelijke groeten,

Hans