Logo konvib-312

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

BTW op verkoop van honing aan BTW-plichtige

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Hugo Thoné [mailto:hugo.thone bij edpnet.be]
Verzonden: woensdag 8 juli 2009 10:47
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: [bijen] honig verkopen

Beste,

Ik wil een klein lot eigen honing verkopen aan een marktkramer maar deze mens wil dat ik hem daarvoor een factuur bezorg.
Aangezien ik geen BTW-nummer heb, kan ik hem die factuur niet bezorgen.
Is er iemand op deze lijst die weet hoe dergelijke verkoop wettelijk kan geregeld worden.

mvg,

Hugo

Van: roger [mailto:depuydt.roger bij skynet.be]
Verzonden: woensdag 8 juli 2009 11:19
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] honig verkopen

Beste,

Ik lever reeds verschillende jaren honing aan een natuurwinkel. Daar komen ook kleine producenten met bvb geitekaas, enz.
Er wordt geleverd met een gewone leveringsbon, dus de mijne ziet er zo uit:

datum:...................................

Eigen adres:.........................................
............................................
.............................................

Geleverd aan:....(naam en adres)................................................................. 6 kg. honing van eigen hobbyimkerij =  ? 45..

 

Kas betaald.

(getekend)


Mvg RDP.

Van: kreydt [mailto:kreydt bij dommel.be]
Verzonden: woensdag 8 juli 2009 11:25
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] honig verkopen

Zoals Roger meedeelt is het meestal voldoende. Als je belastingsvragen hebt, telefoneer naar               0257 257 57         0257 257 57 of neem contact met het belastingskantoor, als het juist geen koffiepauze is helpen ze je graag.

Van: achiel [mailto:achiel.dhooge bij skynet.be]
Verzonden: woensdag 8 juli 2009 12:02
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] honig verkopen

Beste,

Je hebt geen BTW-nummer nodig, gewoon een leveringsbon opmaken is voldoende.

mvg
achiel

Van: Erik Goris [mailto:erik.jjm.goris bij telenet.be]
Verzonden: woensdag 8 juli 2009 12:34
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] honig verkopen

Als het eenmalige verkoop is kan een particulier een factuur uitschrijven.
Je vermeld erop dat het over een factuur gaat. Vermeld je naam en je adres, de geleverde goederen, aan wie je levert met naam en adres en ondertekend.

MVG

Van: Ghislain De Roeck [mailto:gderoeck bij euphonynet.be]
Verzonden: woensdag 8 juli 2009 12:51
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] honig verkopen

Dag Hugo en allen,

Als je dit wettelijk wilt regelen, kun je niet anders doen dan een BTW-nummer aanvragen want elke imker is verplicht er een te hebben.
Zie: http://www.senat.be/www/?MIval=/Registers/ViewReg&COLL=H&PUID=16780389&TID=16784438&POS=1&LANG=fr

In de voorlaatste paragraaf kun je het volgende lezen : 'Door deze bijzondere regeling kunnen de administratieve formaliteiten van de landbouwondernemer tot een minimum worden beperkt. Zo is hij voor zijn activiteiten als
landbouwondernemer niet gebonden aan de verplichtingen inzake facturatie, aangifte en betaling van de belasting die wel zijn opgelegd aan de belastingplichtige onderworpen aan de normale BTW-regeling.'

Hierover schreef wijlen Jef Cuypers in zijn handboek uit 1994 'Rechten plichten van de imkers', pagina 113, het volgende:

Inningswijze van de BTW, bij BTW-plichtige imkers

Daar de inningswijze van de BTW kan verschillen ngl de beroepssituatie van de imker en ngl. de afnemer al of niet onderworpen is aan de factureringsplicht is het aangewezen alle mogelijkheden en combinaties even te overlopen en er de bestaande BTW-wetgeving aan te toetsen:

a) Imker is al dan niet tezelfdertijd landbouwer, loontrekkende, weddentrekkende of gepensioneerde.
- afnemer is BTW- en factureringsplichtig.
In dat geval worden alle verplichtingen, waarvan de imkers ontslagen zijn (facturen, boekhouding, aangifte en voldoening BTW) praktisch integraal ten laste van de afnemer gelegd.
De afnemer levert aan de imker een inkoopborderel af waarop de inkoopprijs staat en het bedrag van de aan de imker uit te keren BTW. Het tarief van die is forfaitair vastgesteld op 6% ongeacht het geleverde
product of dienst.
De afnemer dient een dubbel van het aankoopborderel bij te houden en daarop bijkomend het verschil te vermelden van de normale BTW voor de geleverde producten of diensten met de aan de imker toegekende BTW van 6%.
De normale BTW van honing en stuifmeel is 6% (daar is dus geen verschil); die van was en bijenvolken is 19,5% (verschil 13,5%), voor 1994 verandert de 19,5% in 20,5%.

b) In die tijd was er nog twijfel of imkers BTW-plichtig waren of niet, nu is er daar dus zekerheid over. Wat Jef schreef over de inningswijze, wordt best getoetst, bijvoorbeeld via het telefoonnummer dat Guido opgaf. En nu ga ik
ook een koffie drinken ...
Beste groetjes,

Ghislain.