Logo konvib-312

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Fiscaliteit

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: André Decaluwe [mailto:andre.decaluwe1 bij telenet.be]
Verzonden: zondag 24 februari 2008 13:19
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] bijen

Beste vrienden,

Nu we het toch over verkopen hebben wil ik langs deze weg een antwoord vinden op enkele vragen waarop ik bij de Juridische dienst van de Kon. V.I.B maar geen antwoord kan krijgen.

Ik had graag meer duidelijkheid gekend in verband met het volgende:
·   In hoever is het mogelijk om op een wettelijke manier reclame te voeren voor onze producten.  Ik denk aan een kleine affiche die men aanbrengt in de buurtwinkel, de stamkroeg om de hoek, ???
·   Gaan we ons bij de BTW-controledienst laten registreren als 'kleine onderneming' met vrijstellingsregeling, gezien ons jaarlijks omzetcijfer het bedrag van 5.580 € niet overschrijdt. Wat te doen bij de diensten van de belastingen?
Op de site home.scarlet.be van de heer Jacques Vandenbulcke lees ik het volgende:
BTW en andere perikelen
Altijd al zijn nieuwe reglementen de imkerswereld binnengedrongen en hebben imkers ze heug tegen meug moeten toepassen. Er is dus eigenlijk niets nieuws onder de zon. En één ding moet duidelijk zijn : als u geen honing verkoopt, verandert er helemaal niets.
Wie verkoop zegt , zegt BTW
Volgens de BTW-code bent u verplicht een BTW-nummer aan te vragen bij de BTW-controledienst van uw woonplaats als u regelmatig honing verkoopt, ook al maakt u daarmee geen winst. Tot 31/12/1992 stelde een beslissing van de Administratie de imkers vrij van deze verplichting voor zover ze niet meer dan 50 kasten bezaten. De aanpassing van de Belgische BTW-code aan de Europese reglementen maakte een einde aan deze afwijking. Wat de imkers betreft, onderscheiden we drie mogelijke BTW-regelingen :
- vrijgestelde ondernemingen ;
- bijzondere landbouwregeling ;
- normaal BTW-regeling.

INKOMENSBELASTING
Het feit van een tiental kasten te bezitten, kan niet worden beschouwd als een beroepsinkomen, vooral als u kiest voor de regeling voor vrijgestelde ondernemingen. U valt dan in de categorie van inkomens (als die er al zijn !) die voortvloeien uit het beheer van een privé patrimonium. In elk geval, bij eventuele controle, is het aan de belastingsinspecteur om te bewijzen dat uw bijen u winst opleveren. U kunt er, in het algemeen, vanuit gaan dat imkers geen winst realiseren, in de economische betekenis van het woord, als ze minder dan 30 volken bezitten en alleen honing verkopen.
De imkersbonden zouden er hoe dan ook goed aan doen om tijdig met het Ministerie van Financiën hierover te gaan praten om te bereiken dat de overgrote meerderheid van de imkers hun hobby zouden kunnen uitoefenen zonder om de haverkap controles te moeten vrezen...
Schrijf de heer Vandenbulcke de waarheid en wie kan mij hierop een antwoord geven, gesteund op de fungerende wetgeving?

André

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: de roeck ghislain [mailto:gderoeck bij euphonynet.be]
Verzonden: dinsdag 26 februari 2008 15:53
Aan: 'bijen bij cari.be'
Onderwerp: RE: [bijen] bijen

André Decaluwe schreef:
Gaan we ons bij de BTW-controledienst laten registreren als 'kleine-onderneming' met vrijstellingsregeling, gezien ons jaarlijks omzetcijfer het bedrag van 5.580 € niet overschrijdt. Wat te doen bij de diensten van de belastingen?

Je mag de informatie van dhr. Vandenbulcke als correct beschouwen, André. Ze is gebaseerd op het BTW-wetboek en het Wetboek van de inkomstenbelasting (Beheer van een privé patrimonium).

Wat de BTW betreft, ben ik destijds naar het controlekantoor geweest. De ambtenaar wist het toen zelf nog niet en kon zijn ogen niet geloven!
Over de aangifte in het kader van de inkomstenbelasting doen vele verhalen de ronde. Meestal geven de controleurs het op om de aangifte te eisen als de aftrekposten op een ernstige manier worden bewezen.

Veel informatie over belastingen vind je op:
www.fisconet.fgov.be
Daar kiezen voor een taal.

De verkoop van honing wordt o.a. geregeld door het Koninklijk Besluit van 17/04/1980. De inhoud ervan kun je nalezen op:
http://reflex.raadvst-consetat.be/reflex/index.reflex?page=chrono
Daar dan de gegevens van het KB invullen.

Beste groetjes,

Ghislain.

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: André Decaluwe [mailto:andre.decaluwe1 bij telenet.be]
Verzonden: woensdag 27 februari 2008 21:35
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] bijen

Ghislain,

Hartelijke dank voor het bevredigend antwoord.

Was het voor de juridische commissie van de Kon.V.I.B. (of bestaan die niet
meer) zo moeilijk een dergelijk antwoord te geven.

Is er volgens u, bij de Administratie, geen regeling tot vrijstelling te
bekomen zoals we die kenden voor 31/12/1992?

André

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: de roeck ghislain [mailto:gderoeck bij euphonynet.be]
Verzonden: donderdag 28 februari 2008 21:00
Aan: 'bijen bij cari.be'
Onderwerp: RE: [bijen] bijen

Helaas neen, André!
Ik heb teksten gelezen van interpellaties destijds van een kamerlid-imker aan de minister. Geen uitzonderingen mogelijk.
Overigens weet ik niet goed wat te denken bij: 'geen regeling tot vrijstelling te bekomen zoals we die kenden vóór 31/12/1992'.
Beste groetjes,

Ghislain.