Logo konvib-312

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Het overzicht van de wetgeving kunt u hier downloaden.

In het overzicht vind je:

- de verschillende wetsbronnen waarin regels, wetten en voorschriften i.v.m. de imkerij te vinden zijn (Koninklijk besluit, Ministerieel besluit, ...);

- per handeling (hal oprichten, vangen van zwermen, honing verkopen, ...) een opsomming van de geldende wetten en besluiten met hun datum van afkondiging.

Hoe de complete wetgeving opvragen?

De Europese regels kun je opvragen op: http://eur-lex.europa.eu/RECH_naturel.do.

Vervolgens:

- kies in het bekomen scherm voor het type document: verordening, richtlijn of beschikking;

- je komt terecht in het Engelstalig zoekmenu; kies rechts bovenaan voor het Nederlands (NL);

- vul in het scherm dat daarna verschijnt in: jaar en nummer van het document zoals aangegeven in het overzicht.

De Belgische wetgeving uit de diverse bronnen kun je opvragen op: http://just.fgov.be/index_nl.htm.

Vervolgens:

- in de rubriek 'Belgisch Staatsblad' klikken op 'Belgische wetgeving';

- in het scherm dat hierop verschijnt, opnieuw klikken op 'Belgische wetgeving';

- in het daarna volgende scherm klikken op het keuzepijltje achteraan en kiezen voor de te consulteren bron (Koninklijk besluit, Veldwetboek, ...);

- in hetzelfde scherm detailleren wat de datum van afkondiging van de wet is plus eventuele andere opzoekings element aanduiden (woord uit de titel van het besluit, ...).

Opvolgen van wijzigingen van Belgische wetbronnen

Eens je een koninklijk besluit, besluit van de Vlaamse regering, ... gevonden hebt, kun je nagaan welke andere besluiten er door gewijzigd worden en of het na de datum van publicatie in het Staatsblad zelf nog werd gewijzigd. Ga hiervoor naar de volgende site: http://reflex.raadvst-consetat.be/reflex/index.reflex?page=chrono. Deze site bevat een uitgebreide helpfunctie.