Logo konvib-312

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Bron: Maandblad van de Vlaamse Imkersbond
Jaargang: 94
Jaar: 2008
Maand: juni
Auteurs: Louis Eerselmans

Ventilatie en Koeling

Frisse Lucht!

Een bijenvolk heeft behoefte aan verse lucht, precies zoals wijzelf. Maar een goede ventilatie is niet alleen noodzakelijk voor hun ademhaling, maar evenzeer voor de regeling van de hitte of de koude in de kast, voor de handhaving van de juiste vochtigheidsgraad in het broednest en voor de verspreiding van de koninginnenferomonen doorheen het volk. Een goede ventilatie kan dus verschillende doeleinden nastreven en alle aspecten ervan zijn voor het bijenvolk erg belangrijk.

Eenvoudig en praktisch

52 1_1
Koninginnenrooster of reisrooster boven op de kast   
52 1-2
Op elke hoek een blokje van 3 cm dik
52 1_3
Dekplank rust op de blokjes

 

52 1-4
Verluchting is verzekerd
Ventilatie kan nog beter
in combinatie met gaasbodem
52 1_5
Het dak schermt het
daglicht af

 De hete zomerdagen.

Een bijenvolk kan flink wat hitte verdragen, op voorwaarde dat het voldoende water kan verzamelen. Vaak lezen we dat de bijen voor een echte 'airconditioning zorgen in hun kasten, en dat ze zelfs over een soort thermostaat beschikken om een en ander te besturen. Dat is ook zo, maar die regeling is niet dezelfde voor alle volken, niet op alle plaatsen, en niet in alle omstandigheden.

Veel hangt af van de precieze plek waar de kast staat opgesteld.
- Staat ze met de rug tegen een afsluiting van betonnen tuinplaten om haar te beschermen tegen de scherpe noordenwind? Pal gericht op het zuiden dus, ook in volle zomer en in volle zon op het middaguur?

Ik wed dat je dan een eitje kan bakken op de aluminium dakbekleding van de kast. Ocharme de bijen in die kast!

- Of staan de volken in een bijenhal met in front ervan, een houtkant die op het middaguur haar schaduw over de kasten strekt? Mooi zo! Wij zoeken ook de schaduw op als de temperatuur oploopt tot 30°C en meer.

- Je werkt met zelfgemaakte kasten in betonplex van 18 mm? Onderhoudsvrij, absoluut waterdicht, krasvrij en tegen een stootje bestand?

Prima! Maar dat materiaal is zo warmtegeleidend als metaal! In de zomer vraagt het van de bijen een extra inspanning om de temperatuur niet te laten oplopen.

Koel, helder water ...

Bijen moeten het gehele seizoen over een betrouwbare waterbron kunnen beschikken.

Betrouwbaar in de zin van: in alle omstandigheden beschikbaar. Het is niet voldoende een drinkplaats te creëren als het al dagen lang snikheet is. De bijen moeten ze lang voordien al bevlogen hebben, zoniet blijft het aanbod-in-hoge­nood onbenut.

52 1_6
Een waterbron is van onschatbare waarde.

 De bron mag ook nooit opdrogen. Als de waterhaalster éénmaal ervaart dat haar vlucht naar de drinkplaats niets oplevert, zal ze 's anderendaags niet terugkeren om te zien of de situatie veranderd is. Ze zal een nieuwe bron trachten te vinden.

Het aangevoerde water dient om de temperatuur in de kast te regelen en de relatieve vochtigheidsgraad van het broednest op peil te houden. Het is evenzeer onmisbaar voor de bewerking en de bereiding van het voedsel van de larven. Een nooit opdrogende waterbron in de buurt van de kast, is van onschatbare waarde.

Op de thuisstand is water allicht bij de hand. Met de tuinslang kunnen we de kasten flink besproeien Daarbij wel uitkijken om de waterstraal niet pal op het vlieggat te richten, want dan kruipen de bijen naar binnen om beschutting te zoeken en belemmeren ze nog meer een vlotte luchtcirculatie.

Naar de buitenstand kunnen we naast de bloemenspuit nog enkele flessen extra water meenemen. De toplatten worden met een mistige douche verfrist. Ook het front van de kasten kunnen we met de bloemenspuit besproeien. Het aflekkende water wordt gretig door de bijen opgelikt.

52 2_1
Waterhaalster aan een drinkplaats.

De ene volk is het andere niet

Is het volk 50.000 bijen sterk of 7000?

Is er een groot broednest voorhanden?

Zijn de werksters druk doende met nectar in te dikken?

Ventilatie om een te hoge vochtigheid uit de honingraten te verwijderen, functioneert anders dan de airconditioning voor de instandhouding van de juiste broedsituatie. In het laatste geval kunnen we een lege broed- of honingkamer bovenop het volk plaatsen, met daarin enkele klimramen.

De overdruk van bijen en hitte kan zich daarin ontspannen. Het zal ertoe bijdragen dat de bijen niet in trossen voor het vlieggat gaan hangen en daardoor de ventilatie onbedoeld nog meer verhinderen.

Natuurlijk moeten we bij extreme temperaturen elke onnodige ingreep in het bijenvolk achterwege laten. Maar ja, nood breekt wet. Soms moeten we wel op zoek gaan naar die koningin, of moeten we alle ramen nakijken op moerdoppen, of moeten we de darrenraat uitsnijden, enz. Bij al deze manipulaties kunnen we de beroker best achterwege laten en vervangen door de bloemenspuit.

En waarom zouden we onze bijen geen handje toesteken, als het kan of als het moet? Wel, bij gelegenheid heb ik mijn voederbakken opgezet en gevuld met lichtjes gezoet en gezouten water. En of ze het lustten!!

Tijdens de hete dagen, ging ik in de zeer vroege ochtenduren naar de bijen. Eens dat de zon hoog aan de hemel stond, droop het zweet langsheen mijn brilglazen. De bijen werden nerveus en zo ook de imker. Daarom gaf ik ze nog een laatste zegening met de waterspuit en ging de kast weer dicht!