Logo konvib-312

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Bron: Maandblad van de Vlaamse Imkersbond
Jaargang: 99
Jaar: 2013
Maand: Oktober
Auteurs: Charlie Eylenbosch

Ramen bedradingsplank

Ramen bedraden, een jaarlijks weerkerend noodzakelijke bezigheid. Ieder van jullie zal wellicht zijn eigen werkmethode hebben. Vroeger knipte ik een inoxdraad op juiste lengte en dan zette ik me op een ministoeltje en 48 1stak de draad door de gaatjes terwijl ik het raam tussen mijn knieën vasthield.

Tot ik in een les van de begenadigde imkerlesgever Gaston Vandervloet, een toestel zag om dat iets eenvoudiger te doen. Ere wie ere toekomt!

Voordelen

De plank heeft het voordeel dat:

• Je op de cm na de juiste lengte van de draad kunt afknippen.

• Je op een kleine ruimte kan werken.

• Je iets sneller kan werken.

• Je geen haken trekt in de draad.

Wat heb je nodig?

• Een plank van 50 op 40 cm en 18 tot 22 mm dik. Ik werk met dadant-blatt!

• Vijf rollementen en vijzen. De rollementen vond ik in de container van afgedankte vaatwasmachines, meer bepaald in de inzetkorven. De rollertjes zijn ingekeept om de draad er niet uit te laten lopen. Deze rollertjes worden op een latje gemonteerd zodat de middenloop van de wieltjes op dezelfde hoogte van de gaatjes voor de draad is.

• Twee houten schijven van 6 cm diameter en twee vijzen. De vijzen moeten even uit het middelpunt van de schijf op de juiste plaats op de plaat gezet worden, ze moeten tussen de gaatjes voor de bedrading komen – de tussenafstand van de draden is 7,5 cm – en dienen om het raam vast te klikken. M.a.w. ze moeten zodanig ingevezen worden op de plank dat ze niet in de weg zitten van de inoxdraad, die straks door de gaatjes moet. Dus de schijf van 6 cm middenin de afstand van 7,5 cm.

• De bovenste schijf is voor de grote ramen, de onderste voor de honingramen (dadant-blatt).

• Twee houtpluggen voor de onderkant van de ramen in vast te zetten: linkeren rechteronderhoek van het raam.

• Een rol inoxdraad, die je met een lange bout of pin vastzet in de linkerbovenhoek van de plank, zodanig dat hij kan afrollen.

• Gereedschappen:

- Een kniptang.

- Een pin met handvatje om ev. dichtgeslibde of gepropoliseerde gaatjes vrij te maken.

- Een hamer en kopnageltjes van 1,5 tot 2 cm lang om de draad vast te hechten.

Aan de slag

Je slaat een nageltje op de bovenkant van het raam links en rechts. En laat het ½ cm nog uitsteken. Kijken of alle gaatjes vrij en open zijn. Je plaatst het raam met de linker- en rechteronderhoek rond de houtpluggen en zet het vast door met de ronde schijf een draai te geven tot tegen de onderkant van de bovenlat.

Je trekt nu de inoxdraad van het rolletjes door elk gaatje. De wieltjes zorgen ervoor dat hij makkelijk doorgetrokken kan worden. Draadeinde vastmaken aan nageltje rechts. Draad van achter de wieltjes ontdoen en met de bobijn terugdraaien totdat de draad lichtjes spant. Daarna de draad afknippen op de gewenste lengte.

Raam van de plank nemen en met de linkerhand en vingers aanspannen, terwijl je het andere uiteinde met de rechterhand doortrekt. Rond het nageltje vastmaken. En nageltjes met draad in hout inkloppen, met nagelkopje er even bovenuit. Het raam is nu klaar om er waswafels in te smelten.

48 2