Logo konvib-312

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Bron: Maandblad van de Vlaamse Imkersbond
Jaargang: 89

Jaar: 2003

Maand: november

Auteurs: Prof. dr. Li Jianke, vertaling en bewerking Aloïs Schotanus

Koninginnenbrij en onze gezondheid deel 2

Sinds onheugelijke tijden worden aan koninginnenbrij (KB) miraculeuze eigenschappen toegeschreven inzake verjonging en regeneratie. In zeer oude legenden is er al sprake van Oosterse potentaten die zich konden beroemen op hernieuwde seksuele kracht op zeer hoge leeftijd en die bovendien zeer lang leefden, dank zij het dieet van KB.

Onderzoekers hebben nu inderdaad gevonden dat KB een complexe samenstelling vormt die bepaalde klieren stimuleert en het reproductieve systeem bij zowel mannen als vrouwen activeert; KB functioneert als een natuurlijk hormoon.

f1Andere studies zouden dan weer aangetoond hebben dat konijnen, ooien en kwartels groter uitgroeiden, seksueel actiever en een grotere vruchtbaarheid vertoonden, nadat hen KB toegediend werd. KB is ongetwijfeld een unieke natuurlijk voortgebrachte voedingstof, die helpt om de voedingsbalans van het lichaam in evenwicht te houden. Het is bekend dat behandelingen met KB geleid hebben tot de verhoging van het libido bij mannen en tot een verbetering van de vruchtbaarheid bij ooien. Zo is het ook al langer geweten dat een goede voeding en/of gonadotropinen verantwoordelijk zijn voor de groei van de follikels in de eierstokken en voor een vlotte ovulatie bij schapen; dat is belangrijk als men overweegt dat de reproductiecapaciteit bij deze dieren gedetermineerd wordt door de ovulatiefrequentie.

De al lang bestaande overtuiging, dat KB een mysterieus en miraculeus element bevat dat de normale levensduur kan verlengen, is gebaseerd op het wetenschappelijke feit van de lange levensduur van de bijenkoningin. Wereldwijd is er een ononderbroken onderzoek aan de gang over koninginnenbrij. Het heeft geleid tot de onomstootbare vaststelling dat KB een wezenlijke bijdrage kan leveren aan het welzijn van de mens. Dagelijks worden nieuwe elementen toegevoegd aan het arsenaal van therapeutische substanties die het verouderingproces kunnen afremmen en die de levensduur kunnen verlengen. In dit opzicht blijft KB een interessant terrein voor de wetenschap in het algemeen en voor de bioloog en de medicus in het bijzonder. Uit de talloze analyses komt telkens weer naar voren dat 3 'Vo van zijn samenstelling nog niet definieerbaar is. Precies deze niet geïdentificeerde elementen zouden de mysterieuze eigenschappen van KB kunnen verklaren. Daardoor past KB ook in het rijtje van de wonderbaarlijke bijenproducten. Eens zal de wetenschap toch ontdekken waaruit die niet-geïdentificeerde elementen exact bestaan. Sommige onderzoekers zullen proberen ze na te maken. Maar in afwachting daarvan, is er maar één plaats waar die mysterieuze nutriënten kunnen gevonden worden, en dat is bij de bijen zelf.

Koninginnenbrij tegen hart- en vaatziekten

Arteriosclerose is een ziekte waarbij de bloedvaten verharden. Lange tijd werd dit verschijnsel geassocieerd met het normale verouderingproces. Naarmate we verouderen, worden onze aders minder elastisch en harder. Nu weten we dat cholesterol de schuldige is. De bloedvaten vernauwen door de aanwas van cholesterol tegen de wanden van de bloedvaten, waardoor een vlotte bloedcirculatie in het gedrang kan komen. Verharde en/of dichtgeslibde bloedvaten verhogen natuurlijk het risico op infarcten en trombosen. De wanden van de aders moeten hun elasticiteit behouden opdat de bloedomloop niet gehinderd zou worden. Dank zij zijn samenstelling, kan KB een regulerende taak vervullen in de hartfunctie doordat KB het cholesterolgehalte en ook de bloeddruk verlaagt. Experimenten op patiënten in ziekenhuizen hebben het positieve effect van KB op arteriosclerose bevestigd. Het innemen van KB-oplossingen verlaagt het cholesterolgehalte, verhoogt het hemoglobineniveau en verbetert in algemene zin de homeostase in het menselijke lichaam.

Koninginnenbrij is een schoonheidsproduct

Gelatine, een belangrijke component van KB, is in feite een voorloper voor het collageen. Zoals al in de vorige aflevering aangegeven, is collageen het element dat het verouderingproces afremt. Het houdt de huid zacht en jeugdig. Door plaatselijke aanwending als een ingrediënt in huidcrèmes en lotions heeft KB een groot effect op het niveau van de huidcellen. Bij regelmatig gebruik van KB, wordt de huid zeer zacht en verdwijnen de rimpels. KB blijkt ook zeer nuttig voor contactaandoeningen van de huid, zoals bij irritaties en sommige vormen van eczeem.

Kwaliteitsnormen - Presentatie - Doses

Het watergehalte, dat van de suikers, de vetten en de eiwitten, zijn de meest voor de hand liggende criteria om de kwaliteit van de KB te karakteriseren. De gedetailleerde verhoudingen van elk van deze componenten, hebben we al aangegeven in de vorige bijdrage. De aanwezigheid van het 10 HDA (10-hydroxy-2-deceenzuur) geeft daarbij uitsluitsel. In geen enkel ander plantaardig of dierlijk product kan 10-HDA aangewezen worden, zelfs niet in andere bijenproducten. Het gehalte aan 10-HDA in zuivere KB, varieert al naar gelang zijn oorsprong en de karakteristieken van het voortbrengende bijenvolk. KB met een gehalte aan 10-HDA dat groter is dan 1,8 %wordt als 'vers' en 'authentiek' beschouwd.

KB kan vers, of rauw verbruikt worden. Afhankelijk van de wijze van winning is KB maar beperkt houdbaar. KB wordt ook verhandeld in capsules, ampullen, tabletten en in gelyofiliseerde (droogdiepgevroren) vorm. Vaak is KB dan vermengd met andere ingrediënten. Met KB is het net zo als met alle andere voedingswaren: hoe minder ze behandeld zijn geweest, des te beter is hun kwaliteit. Er worden geen verbruikdoses vooropgesteld. Is KB bedoeld om de gezondheid en het welbevinden te onderhouden, dan beveelt men (in China) een dagelijkse dosis aan van

15-20 g. Gaat het om een behandeling van een specifieke kwaal, dan kan deze dosis opdreven worden tot het dubbele en zelfs meer. Men kan de licht zurige smaak van verse KB verzoeten door hem te vermengen met wat honing.

Tegenover de stellingen van de Chinese prof. dr. Li Jianke plaatsen we voor de gelegenheid de beweringen van een nuchtere Amerikaanse vorser. In haar boek: 'Bee Pollen,Royal Jelly, Propolis and Honey' beweert Rita Elkens,M.A. dat koninginnenbrij kan aangewend worden bij:

Aderverkalking

Angstaanvallen

Artritis

Astma

Bacteriële en virale infecties

Bloedarmoede

Chronische vermoeidheidsyndroom

Depressie

Diabetes

Eczema

Geheugenverlies

Hart- en vaatziekten

Hoog cholesterolgehalte

Hoge bloeddruk

Hormonale stoornissen

Huidaandoeningen en rimpels

Impetigo

Impotentie

Kankers

Leveraandoeningen

Menopauze

Ondervoeding

Onvruchtbaarheid

Overgewicht

Uitputting, zowel mentaal als fysiek

Verstoring van het immuunsysteem

Verstoring van het endocriene stelsel

Vertraagde groei

Verzwakte ogen

Wondheling

Zweren aan maag en darmen

Ziekte van Parkinson       e.a.

Dit artikel is een vertaling en bewerking van Royal Jelly and Human Health, Prof. dr. Li Jianke in American Bee Journal, vol 143 nr. 5.

Het eerste deel verscheen in het Maandblad van oktober 2003, pag. 238. Lees daar de belangrijke voorafgaande 'Noot van de vertaler'.