IMKERTECHNIEKEN

Onderstaand worden een aantal veel voorkomende imkertechnieken beschreven die kunnen gebruikt worden bij een groot aantal bedrijfsmethoden.

Uittreksel uit "Bijenhouden in de 21ste eeuw" door Dirk Desmadryl