Logo konvib-312

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

VLIEGER

Een vlieger maken we juist voor of tijdens de zomerdracht (15 juni)

6_vlieger1Doelstelling:
- zwermvoorkoming
- moerteelt

Beginsituatie:
- sterk bevolkte kast
- net voor zwermdrift

Uitvoering:
•tijdens goed vliegweer verplaatsen we het volk enkele meters7_vlieger2
• op de oude plek zetten we een nieuwe kast (de vlieger) met:
o 8 uitgebouwde ramen (2 centrale plaatsen vrijhouden)
o enige tijd wachten tot alle vliegbijen afgevlogen zijn
o raam met moer + raam met uitlopend broed centraal in kast hangen
o op de vlieger plaatsen we de moerrooster en de honingzolder van het afgevlogen volk met de bijen erin
o met veel haalbijen en geen broed is de vlieger klaar om veel honing te halen

Als je 7 dagen voor het maken van de vlieger een moerrooster plaatst tussen de 2 broedbakken, moet je slechts 1 bak doorzoeken om de koningin te vinden.

8_vlieger3

Behandeling stamvolk:
• ofwel na 10 dagen alle doppen breken en edelcel of nieuwe moer invoeren
• ofwel tuten en kwaken afwachten (12 tot 13 dagen): doppen breken + een paar jonge moeren laten lopen (moer uit redcel!)

Uittreksel uit "Bijenhouden in de 21ste eeuw" door Dirk Desmadryl