Logo konvib-312

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

BROEDAFLEGGER - ZUIGELING

9_zuigeling1Doelstelling:
- zwermvoorkoming
- moerteelt

Beginsituatie:
- sterk bevolkte kast
- net voor zwermdrift

Uitvoering:

Stap A: dag 010_zuigeling2
• nieuwe kastromp (zuigeling) klaarmaken met:
o 1 voederraam (buitenkant)
o 1 stuifmeelraam (buitenkant)
o 2 waswafels (naast voeder- en stuifmeelraam)
o 2 opgewerkte ramen
o 4 broedramen (zonder bijen) uit productievolk centraal hangen in de zuigeling
• kast van productievolk aanvullen met was- of opgewerkte ramen
• zuigeling boven honingkamer plaatsen, moerrooster tussen honingzolder en broedkamers, onmiddellijk zullen jonge bijen massaal het broed gaan verzorgen

Stap B: na 5 à 8 uren
• zuigeling wegnemen (zit vol bijen) en op nieuwe bodem zetten
• naar andere standplaats brengen of 3 dagen opsluiten

Stap C: dag 9
Verscheidene mogelijkheden:
• ofwel nieuwe koningin geboren laten worden
• ofwel doppen breken en edelcel of koningin invoeren
• ofwel uitsplitsen in meerdere paringsvolkjes

11_zuigeling3

Uittreksel uit "Bijenhouden in de 21ste eeuw" door Dirk Desmadryl