Logo konvib-312

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

KONINGINNENAFLEGGER

12_koninginnenaflegger1Doelstelling:
- zwermvoorkoming
- moerteelt
Beginsituatie:
- sterk bevolkte kast
- net voor zwermdrift

Uitvoering:
Stap A: dag 0
• moerrooster plaatsen tussen beide broedkamers

Stap B: dag 10
• 10 dagen erna vaststellen waar de moer zich bevindt (open broed)
• bak met moer, de KA, op het moedervolk plaatsen, gescheiden door separator
(zie ook varianten)
• in onderste broedkamer
o ofwel raam met eitjes en larfjes van een zeer goed volk inhangen
o ofwel moercel invoeren

Stap C: 4 weken na invoer van eitjes of larfjes
• controle of de jonge moer in de onderste broedkamer aan de leg is
• verenigen: oude moer verwijderen, separator wegnemen en honingzolder bovenaan plaatsen

13_koninginnenaflegger2
Varianten:
- de KA op geruime afstand plaatsen (er vliegen geen bijen af)
- de KA op eigen stand plaatsen (2/3 vliegt af: oppassen voor afkoelen van broed)

Uittreksel uit "Bijenhouden in de 21ste eeuw" door Dirk Desmadryl