Logo konvib-312

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ZWERMBEHANDELING

Beginsituatie: er vliegt een zwerm af van een kast en er is nog dracht te verwachten.

Uitvoering:
Stap A: dag 0
1. Zwerm
• zwerm vangen
• in de late namiddag zwerm in een nieuwe kast slaan (7 waswafels + 3 opgebouwde ramen centraal in de kast hangen)
• de zwerm op de plaats zetten van het stamvolk
2. Stamvolk
• stamvolk een andere plaats geven zodat de vliegbijen afvliegen op de zwerm
• broedbak 1: een 5-tal doppen laten
• broedbak 2: alle doppen breken
• tussen broedbak 1 en 2 moerrooster plaatsen
Stap B: dag 3
• zwerm voederen: oplossing 1/1
• 4 x om de twee dagen 2 liter geven (8 liter in totaal)
Stap C: dag 10
• broedbak 2 zonder bijen op zwerm plaatsen
• stamvolk nazien of ze voldoende voedselvoorraad hebben
Stap D: 1 week na stap C
• honingzolder zonder bijen plaatsen op zwerm (HZ van stamvolk ofwel nieuwe HZ)
• tussen honingzolder en broedkamers moerrooster
• stamvolk voorzien van voeding

34_zwermbehandeling1

Uittreksel uit "Bijenhouden in de 21ste eeuw" door Dirk Desmadryl