logo FAVVMevrouw, meneer,
Hierbij wensen wij u te informeren over een nieuw haard van Amerikaans vuilbroed in:Pepingen (provincie Vlaams-Brabant);


Als bijlage vindt u de kaart van de schutkring waarbinnen alle verkeer van bijen en bijenmateriaal verboden is.
Voor meer informatie kan u terecht op de website van het FAVV:

http://vm-websrv01/bijenteelt/dierengezondheid/#amerikaans

 Vriendelijke groeten,
Paul De Winter
Attaché dierengezondheid
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
DG Controlebeleid
Directie Dierengezondheid en Veiligheid van Dierlijke producten
AC-Kruidtuin - Food Safety Center
Kruidtuinlaan 55
B - 1000 Brussel
Tel. +32 (0)2 211 85 83
Fax +32 (0)2 211 86 30
E-mail paul.dewinter@favv.be

 AV 30 juli 2018