Logo konvib-312

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Graag willen we u open en transparant informeren over het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 en met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016. Het privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 25/05/2018.


Ons privacybeleid geeft toelichting wat betreft:
1. Welke persoonlijke gegevens worden verzameld.
2. Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken en met wie deze kunnen worden gedeeld.
3. Uw rechten met betrekking tot de verzamelde informatie.

1. Welke persoonlijke gegevens worden verzameld?
Uw persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt door KonVIB vzw en worden geregistreerd in de centrale ledenadministratie die door de vereniging beheerd wordt.
Door lid te worden van de vereniging (betaling lidgeld), geven de leden toestemming om hun persoonlijke gegevens te verzamelen en te registreren voor de doeleinden zoals aangegeven in dit Privacybeleid.
Gegevens die geregistreerd worden zijn enkel toegankelijk tot voorzitter, secretaris en penningmeester / lijstenhouder, bestuursleden van de lokale vereniging, van de provinciale koepelorganisatie (AVIB, LIB, KOIV, VBVI, WVIB) en van de Vlaamse koepel KonVIB.

Volgende gegevens worden in onze ledenadministratie bewaard.
Naam en Voornaam
Adres
Woonplaats
Geboortedatum
Telefoonnummer
GSM nummer
E-mailadres
Eerste aansluitingsdatum
Lidnummer
Lidgeld betaald lopend jaar
Type lid (volledig lid of bijlid)
Aantal vorig najaar ingewinterde volken
Regnr. FAVV 

2. Waarvoor gebruiken we uw persoonlijke gegevens?
Deze gegevens worden door de vereniging gebruikt ter opvolging van het lidmaatschap in het lopende jaar. Tevens worden ze gebruikt voor communicatiedoeleinden met de leden met betrekking tot het verenigingsleven, zoals het versturen van informatie per post, e-mails en/of mobiele tekstberichten, evenals het u toesturen van het KonVIB maandblad.
Alle in de KonVIB ledenadministratie geregistreerde volle leden zijn tevens verzekerd. Ingeval aangifte schadegeval zal KonVIB deze gegevens eveneens met de verzekeraar delen.
Verder worden deze persoonsgegevens met geen enkele andere organisatie, noch met de overheid, gedeeld.
Toestemming voor uitzondering hierop zoals bv. bankrekeningnummer voor het uitbetalen van tegemoetkomingen voor lesgevers, zal op individuele basis gevraagd worden.
Opmerking:
*) Houd er rekening mee dat als u op een knop voor sociale media klikt, bijvoorbeeld op website van de vereniging, zoals Facebook, Google, Twitter, Instagram, en dergelijke meer, de aanbieder van deze sociale media uw persoonlijke gegevens kan verzamelen. In een dergelijk geval is het privacybeleid van betreffende sociale media provider van toepassing.
*) Foto’s van events die door de vereniging georganiseerd worden, kunnen gepubliceerd worden in informatiemails, maandblad en website van de vereniging, sociale media, het en dergelijke meer. Deze strekken echter enkel het verenigingsleven tot doel.

 3. Rechten van onze leden
1) U kunt ons vragen om u kosteloos te voorzien van:
1.1) Een overzicht van alle persoonlijke gegevens die we over u bewaren.
1.2) Meer informatie over het doel van het verzamelen van uw persoonlijke gegevens.
1.3) Aanvullende informatie over de ontvangers van uw persoonlijke gegevens of categorieën van ontvangers van persoonsgegevens.

2) Alle onjuiste, irrelevante en onvolledige persoonlijke gegevens en alle persoonlijke gegevens die inbreuk maken op uw fundamentele rechten, worden op eenvoudig verzoek kosteloos verwijderd of gecorrigeerd.

3) U mag ons opdragen om uw persoonlijke gegevens niet te verwerken of u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens (met opgave van legitieme reden).

Suggesties over dit voorstel graag doormailen aan onze communicatieverantwoordelijke Hendrik Trappeniers:
hendrik.trappeniers@gmail.com