Logo konvib-312

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

imkeropleiding VBVIOrganisatie van de praktijkopleiding ingrijpend aangepast binnen het VBVI dankzij de hulp van de provincie Vlaams-Brabant.

Het Vlaams-Brabants Verbond van Imkersverenigingen heeft gedurende de afgelopen 2 jaar een aanpassing van haar de praktijkopleidingen voor jonge imkers voorbereid. Deze aangepaste opleidingen starten in 2019.

Hoe verliep de opleiding tot nu toe ?
Geïnteresseerden in de bijenteelt konden inschrijven in een beginnerscursus. Binnen Vlaams-Brabant worden er per jaar een 3-tal georganiseerd. Deze lessenreeksen (vaak ca 30 lesuren) zijn veelal theoretisch van aard en behandelen de meeste onderwerpen eerder oppervlakkig. Ze vormen een goede vertrekbasis maar moeten worden aangevuld met een praktische vorming in een later stadium.
Cursisten die deze cursus volgden en die als imker wilden starten, werden meestal binnen een aangesloten bond en door een begeleidende imker verder op weg geholpen.
Vaak zagen we dat deze begeleiding, ondanks de goede wil van alle betrokkenen, te gefragmenteerd was en niet altijd van de grond kwam. Verder is het ook zo dat de nieuwe imker door zijn begeleider geschoold werd in de eigen bedrijfsmethode van de begeleider. Het resultaat was een veelheid van verschillende technieken die aan beginners werd uitgelegd. Dit bracht vaak zoveel verwarring met zich mee, dat sommigen afhaakten of door de bomen het bos niet meer zagen.

Wat is er veranderd ?
Beginnerscursussen in de wintermaanden zijn er nog steeds. Ze zijn absoluut noodzakelijk om de imker-to-be een basis mee te geven. Hieraan is niets veranderd.
Cursisten die willen starten met imkeren kunnen veelal nog steeds via de aangesloten bond een bijenvolk bekomen. Leren hoe ermee om te gaan is echter vanaf 2019 helemaal anders gestructureerd:
Met de hulp van de Vlaams-Brabantse provinciale overheid werden in totaal 6 praktijkstanden uitgerust. Op elke praktijkstand zullen 10 tot 15 imkers-to-be worden opgeleid. Deze praktijkopleiding loopt gedurende een gans seizoen (maart tot september). Er wordt een gestandaardiseerde praktische werkmethode aangeleerd om bijenvolken op te volgen en de cursisten zullen er ook zelf de handen uit de mouwen moeten steken. De gekozen bedrijfsmethode is gestoeld op de laatste inzichten ivm rotatiemethodiek.(Bijeninstituut Celle). Deze methode heeft haar nut bewezen in het succesvol overwinteren van volken, met een beperkt gebruik van relatief onschadelijke varroabestrijdingsprodukten.
Door deze nieuwe aanpak krijgen alle imkers niet alleen hetzelfde verhaal te horen en te zien, maar krijgen ze ook voeling met alle seizoenswerkzaamheden. De aangeleerde bedrijfsmethodiek en de seizoenswerkzaamheden worden trouwens beschreven in een nieuwe cursustekst.

Je kan je nu inschrijven, want we beginnen er een eerste keer aan in maart 2019. De lessen gaan door op zaterdag of zondag, gedurende ca. 2 uur. In totaal zijn er 10-tal sessies voorzien. De juiste data worden meegedeeld per praktijkstand en kunnen wat verschillen en zelfs aangepast worden in functie van de plaatselijke organisatie of het type seizoenswerk.

Waar en hoe inschrijven ?
1. Imkersstand Het Vinne Zoutleeuw, Erwin Hoebrechts (e.hoebrechts@skynet.be )
2. Imkersstand Abdij van’t Park (Leuven – Heverlee), Staf Kamers (staf.kamers@gep.kuleuven.be )
3. Imkersstand Elzenhof te Aarschot - Johan Wauters (info en inschrijving op www.isabovzw.com)
4. Imkersstand Huldenberg, Jan Stevens (krainer.bee@gmail.com )
5. Imkersstand Zaventem, Karin Vanvaerenbergh (karin.vanvaerenbergh@pandora.be )
6. Imkersstand Merchtem, Alberic Mertens (alberic.mertens@proximus.be )
Wil je erbij zijn ? Stuur dan onmiddellijk een mail naar het aangegeven contact. Deze zal per kerende de inschrijving bevestigen. De inschrijving kost 50 € en succesvolle afronding geeft recht op een getuigschrift. Cursustekst is begrepen in de prijs.