Logo konvib-312

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

hagelschotGeachte mevrouw, geachte heer,
Als bijlage vindt u een nieuwe gemeenschappelijke mededeling van de FOD Volksgezondheid en het Federaal Voedselagentschap (FAVV) naar aanleiding van de problemen m.b.t. de verhoogde broedsterfte in 2016.


Mag ik u vragen dit bericht te verspreiden onder uw leden?
Zodra we over meer informatie beschikken, zullen we de imkers hierover informeren.

Vriendelijke groeten

Johan Van Nevel

Download bijlage