hagelschotGeachte mevrouw, geachte heer,
Als bijlage vindt u een nieuwe gemeenschappelijke mededeling van de FOD Volksgezondheid en het Federaal Voedselagentschap (FAVV) naar aanleiding van de problemen m.b.t. de verhoogde broedsterfte in 2016.


Mag ik u vragen dit bericht te verspreiden onder uw leden?
Zodra we over meer informatie beschikken, zullen we de imkers hierover informeren.

Vriendelijke groeten

Johan Van Nevel

Download bijlage