Logo konvib-312

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

mededeling raadbestuurIn zijn eerste vergadering van het bijenjaar 2017-2018 heeft de raad van bestuur van de KonVIB belangrijke onderwerpen behandeld.


1. Het wetenschappelijk onderzoek naar de kenmerken en de gevolgen van de valse wasraat is in een finaal stadium gekomen. Het heeft wat tijd gevergd. Maar geen nood. In dit soort kwesties mag men niet overhaast te werk gaan. We starten bijgevolg een nieuwe ernstige fase. De meester tovenaars mogen naar de zijlijn. De wetenschap heeft gesproken. Dit betekent dat voortaan concrete aandacht kan en moet gaan naar de juridische en de financieel-economische aspecten. Het zou voorbarig zijn al te willen uitweiden over wat de toekomst brengt. Belangrijk is wel dat de Raad van Bestuur zich van nabij, met de passende juridische ondersteuning, over deze materie buigt. Wordt beslist vervolgd.
2. De Raad van Bestuur is voorwaar niet vergeten dat de jongste algemene vergadering besliste dat de structuren, de manier van werken en de communicatie van de KonVIB kritisch moeten worden doorgelicht. Neen, het is niet zoals iemand opperde: Ze dronken een glas, deden een plas en alles bleef zoals het was. Vóór het einde van 2017 wordt een algemene vergadering bijeengeroepen. Doel: rekening houden met wat leeft bij de imker van de eenentwintigste eeuw. Inmiddels wil de raad nog altijd zo spoedig en zo goed mogelijk vernemen wat diezelfde imker denkt. Wat houdt jullie tegen om een mailtje te sturen?
3. Jullie weten wellicht dat er nog nooit zoveel imkercursisten waren als dit jaar. Fantastisch. Het is een wissel op de toekomst en op de verjonging en de vervrouwelijking van de imkerij. Maar er is een probleempje, gelukkig een luxe probleempje. De Vlaamse regering steunt, ondermeer financieel, de organisatie van de cursussen. Oprechte dank daarvoor, moedertje overheid. Alleen loopt de organisatie vanuit diezelfde overheid niet optimaal. Wordt ook vervolgd en gevolgd. In september heeft de Raad van Bestuur twee nieuwe vergaderingen.

Chris Dauw, voorzitter KonVIB