Logo konvib-312

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

NIEUWJAARSBOODSCHAP

We hadden op 9 december 2017 een zeer goede vergadering. Maar wie is we? Waarover ging het?
Het ging over, wat boze tongen wel eens de schone slaapster durven noemen, de KonVIB zelf.

dauw 2018De KonVIB is een vereniging met heel wat troeven. Die veruit de meeste Vlaamse imkers verenigt en er elk jaar een flink pak bij wint. Waar bovendien, het mag onderlijnd worden, een goede verstandhouding heerst. Waar goed gewerkt wordt: bijvoorbeeld het congres van september zal zonder twijfel een succes zijn.
Maar is onze vereniging niet een beetje ingeslapen? Worden de haren van de leden niet te grijs? Schrijven sommigen nog met een griffel op een lei?
Die schone slaapster beseft wel dat voor de toekomst in eigen boezem moet gekeken worden. Vandaar dat in de loop van 2017 diverse initiatieven werden genomen.
De (werk)vergadering van 9 december was de belangrijkste in deze rij initiatieven. Ze was zeer positief omdat een groep geïnteresseerden, los van de gevestigde structuren, er creatief nadacht over de toekomst van de KonVIB. Met de bedoeling om van onze vereniging een echt performante club te maken.
Rond de sleutelbegrippen verjonging en vervrouwelijking, communicatie en openheid, werden gedurende een hele voormiddag concrete ideeën geformuleerd. Die worden nu grondig bekeken. We zullen ze in de loop van februari opnieuw voorleggen aan kritisch denkende leden. Ze zullen hopelijk de goedkeuring krijgen van de algemene vergadering in maart 2018.
Dit leidt me direct naar mijn nieuwjaarswens. Moge 2018 het jaar van een steeds sterkere KonVIB zijn, waar alle imkers, jong en oud, vrouw en man, carnica-, buckfast-, of natuurimker ..., zich goed voelen. We werken eraan.
De KonVIB is gezond en presteert goed. Voorliggend Maandblad is daarvan een uitstekende illustratie. Maar we moeten voor onszelf kritisch durven zijn. En bouwen.
Een mooie uitdaging, dat jaar 2018!
Chris
Voorzitter