Logo konvib-312

Redactioneel Mei 2017

Hoe moeten we nu bijen houden? Op de duur zou een mens het niet meer weten. Je hebt het tientallen jaren met zorg en overtuiging gedaan zoals ze je het geleerd hebben. En je hebt het bovendien ook nog doorverteld aan generaties beginnende imkers.
Maar nu lijkt dat allemaal grandioos verkeerd te zijn en alles wat je gezegd en gedaan hebt gaat onherroepelijk de prullenmand in. Niets dat nog overblijft. Daar sta je dan met je onnozele carnica’s en buckfasten, met je simplex- en dadantkasten, met je kunstdopjes en kooitjes, met je beperkte broedruimte en rotatiemethode, met je open bodems en eigengemaakte uitvindingen, met je wijsheden, trucs en kunstgrepen.
Alles op de brandstapel. Wat gisteren evangelie was, is vandaag ketterij. Laat de bijtjes vliegen, zwermen, bouwen, vermenigvuldigen en in vrije liefde voor het nageslacht zorgen. En als het moet: laat ze doodgaan. Morgen zullen ze glorierijk verrijzen, levendiger dan ooit, immuun tegen ziekten, virussen en mijten. De natuur, de almachtige schepper van alles, bezit het eeuwig leven en is sterker dan elke menselijke bemoeienis en kortzichtigheid.
Voor de doorwinterde bijenboeren is dat wel even slikken. Je hebt jarenlang je bijen gekoesterd en verzorgd zoals het hoorde, en nu komen ze je zeggen dat je het verkeerde pad bewandeld hebt, dat je de foutieve bijengodsdienst beleden hebt, dat je het allemaal om zeep geholpen hebt, dat het meer dan tijd is dat je je bekeert tot het ware bijengeloof.
Een mens zou beginnen twijfelen aan alles en iedereen. En er dalen steeds maar nieuwe verlichte geesten uit de hemel om ons de weg te tonen naar het beloofde land van melk en honing, waar de bijen ongeremd mogen zoemen en zwermen tot in alle hoeken van de wereld.
We liggen er vaak wakker van: wat is de juiste leer, wie moeten we nu volgen? Of zijn het allemaal illusionisten die sprookjes vertellen over de bijtjes en de bloemetjes?
Iedereen zal wel een beetje gelijk hebben, elk op zijn eigen manier, elk met zijn eigen bijbel of koran. Dat maakt het imkeren zo boeiend en uitdagend. Maar daarvoor moeten we elkaars bijentempel niet in de fik gaan steken.

Dirk Desmadryl