Logo konvib-312

Redactioneel juli-augustus 2017

Europa, België, Vlaanderen, ze dragen allemaal de bijen in het hart. Meer dan ooit zijn ze bekommerd om die onmisbare bestuivers die momenteel met allerlei plagen en milieuvervuiling te kampen hebben en volgens ingewijden bedreigd worden om van de aardbol te verdwijnen.
Geen bijen meer, geen bestuiving, geen vruchten, geen voedsel ... We hebben dat al duizenden keren gehoord. Daar moet dus dringend iets aan gedaan worden. En jawel, er worden miljoenen euro’s vrijgemaakt om de bijen van de ondergang te redden en ook om hulp te bieden aan de imkers die moeten opgeleid of bijgeschoold worden, want dat blijkt naar verluidt meer dan nodig.
Het spreekt vanzelf dat we daar met veel enthousiasme willen aan meewerken en we organiseren een cursus om imkers te begeleiden en te leren hoe ze in de 21ste eeuw bijen moeten houden. We nemen contact met de bevoegde instanties en vervullen alle nodige formaliteiten. Prompt krijgen we een opleidingsnummer. Geen problemen dus, geen vuiltje aan de lucht. De cursus kan starten.
Alles verloopt prima, totdat de helft van de lessen voorbij is. Dan valt plots de onheilsboodschap uit de lucht: in 2017 worden op basis van bepaalde selectiecriteria, geen subsidies toegekend voor de provincie West-Vlaanderen. We krijgen nul euro. Al het geld is opgeconsumeerd.
Daar sta je dan: we hebben het leslokaal gehuurd, lesgevers geëngageerd, al heel wat energie geïnvesteerd en nog zoveel meer. Wat nu? De lessenreeks stilleggen en de cursisten aan de deur zetten? Zo onbetamelijk zijn we niet. Voortdoen met de moed der vertwijfeling, in de hoop dat er toch nog een kruimeltje van de tafel zal vallen.
Misschien even gaan aankloppen in Brussel waar alles beslist en verdeeld wordt. Tevergeefs, het Departement Landbouw en Visserij is met niets te vermurwen en in geen enkele taal te overtuigen. Zelfs niet in het West-Vlaams. Maar dat zijn we al lang gewoon: in Brussel begrijpen ze immers dat wereldvreemd taaltje niet. En zeker dat niet van de bijenboeren uit ‘Bachten de Kupe’.

Dirk Desmadryl